BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Załatw sprawę w urzędzie   /   Wykaz rejestrów, ewidencji i archiwów   /   

Treść strony

Informacja o warunkach, sposobie, zakresie i terminie udostępniania danych zgromadzonych w rejestrach publicznych prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach podmiotom publicznym oraz niepublicznym realizującym zadania publiczne

Dane zgromadzone w prowadzonych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach rejestrach publicznych udostępnia się podmiotom publicznym oraz podmiotom niepublicznym realizującym zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów bądź na skutek powierzenia lub zlecenia ich realizacji przez podmiot publiczny - wyłącznie do realizacji tychże zadań publicznych.

Dane udostępnia Starosta (lub osoba upoważniona) na wniosek spełniający wymagania określone w § 2 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 września 2005 r. w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (Dz.U.2018.29). Wnioski należy składać w siedzibie Starostwa w kancelarii ogólnej znajdującej się na parterze budynku. Druk wniosku można pobrać ze strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

Dane udostępnia się na warunkach, w sposób, w zakresie i w terminie określonym w przepisach, na których podstawie rejestr jest prowadzony, a jeżeli przepisy te nie określają terminu – dane udostępnia się nie później niż w ciągu 14 dni od dnia doręczenia wniosku o ich udostępnienie. Dane udostępnia się w formie papierowej lub na nośnikach elektronicznych (CD/DVD). Dane w formie elektronicznej na w/w nośnikach udostępnia się w formatach : doc, rtf, xls., PDF, SWDE.

Podmiot, któremu udostępniono dane, jest zobowiązany do ich zabezpieczenia przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieuprawnioną zmianą ich zawartości oraz przed ich wykorzystaniem niezgodnym z celem, dla którego zostały uzyskane, odpowiada za bezpieczeństwo i integralność uzyskanych danych. W związku z tym podmiot ten jest zobowiązany posiadać zabezpieczenia techniczne i organizacyjne gwarantujące ochronę udostępnionych danych w w/w aspektach.

 

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Organizacyjny, Edyta Kopczyk
    data wytworzenia: 2018-02-28
  • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
    data publikacji: 2018-02-28 12:16
  • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
    ostatnia modyfikacja: 2020-09-10 08:32

Rejestr zmian

  • zmieniono 2020-09-10 08:32 przez Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka: Aktualizacja

« wstecz

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1934550
ostatnia aktualizacja: 2021-03-02 14:25