BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Budownictwo   /   Decyzje pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko   /   2016 rok   /   

Treść strony

Informacja nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia Gminy Suchożebry z dnia 20.10.2016 r. dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków i przyłączami z przepompowniami ścieków i przyłączami w m. m. Krześlin, Krześlinek i Kowaciska, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2016-12-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-12-19 15:37

Informacja wydaniu decyzji nr 2/2016 z dnia 14.12.2016 r. (znak: B.6740.1.90.2016) zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2016-12-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-12-16 14:32

Informacja o wydaniu decyzji nr 921/2016 z dn. 15.12.2016 r. zmieniającej decyzję Starosty Siedleckiego nr 297/2014 z dnia 15.05.2014 r. pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków, kanałami tłocznymi w m. Żebrak, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2016-12-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-12-16 14:29

Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę obejmującej elektrownię słoneczną-fotowoltaiczną wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Czarnowąż, gm. Kotuń.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-12-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-12-08 12:08

Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę czterech budynków inwentarskich (kurników) wchodzących w skład fermy drobiu o obsadzie docelowej do 707,9 DJP (do 176 973 sztuk) kurcząt brojlerów w m. Skupie, gm. Mokobody.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-12-01 15:46

Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę dwóch budynków inwentarskich – odchowalników z dobudówkami dla indyków o obsadzie 90 DJP każdy w m. Strusy, gm. Paprotnia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-12-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-12-01 15:07

Informacja o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Jagodnia i Topórek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2016-11-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-11-18 09:48

Informacja o wydanej decyzji zmieniającej decyzję pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Pruszyn, Pruszynek, Pruszyn Pieńki, Błogoszcz, Wólka Leśna, Stok Lacki, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2016-11-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-11-10 15:22

Informacja o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę ujęcia wody podziemnej w m. Świniary, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2016-10-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-10-17 15:44

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego –kurnika (chów ściółkowy) o obsadzie maksymalnej 154,4 DJP (39354 sztuk) w m. Wojnów, gm. Mordy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-09-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-09-28 12:46

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3606W Żelków - Chlewiska"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2016-09-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-09-09 14:41

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Pruszyn, Pruszynek, Błogoszcz i Pruszyn-Pieńki gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2016-08-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2016-08-17 14:20

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę dwóch budynków inwentarskich – indyczników (chów ściółkowy) z obsadą łączną 720 DJP w m. Przesmyki, gm. Przesmyki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-07-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2016-07-29 13:47

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na przebudowę szachtów studni głębinowych z pompami i rurażem; budowę naziemnego zbiornika retencyjnego na wodę o pojemności całkowitej do 185 m3 w m. Krynica, gm. Suchożebry.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2016-07-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2016-07-29 13:22

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – indycznika (chów ściółkowy) o obsadzie docelowej 237/6 DJP (9990 sztuk) w m. Kolonia Mordy, gm. Mordy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-07-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-07-21 09:25

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – indycznika (chów ściółkowy) o obsadzie docelowej 239,8 DJP (9990 sztuk) w m. Kolonia Mordy, gm. Mordy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-07-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-07-21 09:25

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę pięciu budynków inwentarskich – kurników o obsadzie docelowej po 215,3 DJP każdy w m. Kaliski, gm. Przesmyki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-07-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-07-18 14:25

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę na fermy indyczej o obsadzie docelowej 4068 DJP w m. Nakory, gm. Suchożebry.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2016-07-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-07-13 15:09

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę czterech kurników do chowu kur niosek o łącznej obsadzie 144 DJP w m. Niwiski, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2016-07-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-07-07 10:33

Informacja Starosty Siedleckiego o wydaniu decyzji pozwolenia na: rozbudowę, nadbudowę i przebudowę portierni, budowę budynku naprawczo-składowego, budowę dwóch wiat na kontenery na odpady, budowę murku oporowego, utwardzenia terenu - w ramach budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w m. Wola Suchożebrska, gm. Suchożebry.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2016-06-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-06-30 10:10

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę dwóch budynków inwentarskich przeznaczonych do hodowli kur niosek o łącznej obsadzie do 108 DJP w m. Wołyńce-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2016-06-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2016-06-27 14:37

Informacja Starosty Siedleckiego o wydaniu decyzji na stację paliw płynnych w m. Mordy, gm. Mordy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-06-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-06-10 13:19

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy do 1,00 MW w m. Dąbrówka Wyłazy, gm. Skórzec.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2016-06-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-06-01 14:41

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego (odchowalni) dla indyków o obsadzie docelowej 52920sztuk-211DJP w m. wsi Kolonia Mordy, gm. Mordy.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-06-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-06-01 14:41

Informacja Starosty Siedleckiego, o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę fermy do chowu kurcząt brojlerów o obsadzie 408 DJP w m. Strusy, gm. Paprotnia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-05-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-05-20 14:36

Informacja Starosty Siedleckiego, o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku - inwentarskiego – kurnika o obsadzie 219,1 DJP w m. Krzymosze, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-05-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-05-06 12:58

Informacja Starosty Siedleckiego, o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę fermy trzody chlewnej o docelowej łącznej ilości do 270,4 DJP w m. Kwasy, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-04-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-04-28 15:25

Informacja Starosty Siedleckiego, o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę fermy drobiu o docelowej łącznej ilości do 716,8 DJP w m. Dziewule, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-04-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-04-25 15:32

Informacja Starosty Siedleckiego, o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 3607W Broszków- Żuków

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-04-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-04-07 15:16

Informacja Starosty Siedleckiego, o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 3641W Zbuczyn-Tchórzew-Izdebki-Kosny, gmina Zbuczyn.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-04-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-04-06 15:30

Informacja Starosty Siedleckiego, o wydaniu decyzji pozwolenia na przebudowę drogi powiatowej nr 3686W granica miasta Siedlce - droga krajowa nr 2, na działce nr 144 w miejscowości Grabianów oraz na działce nr 1062/2 w miejscowosci Białki, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2016-04-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-04-06 15:25

Informacja Starosty Siedleckiego, o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budowę elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy do 1,00 MW w miejscowości Czerniejew, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2016-03-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-03-14 14:11

Informacja Starosty Siedleckiego, o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego obory o obsadzie 150DJP, krytego zbiornika na gnojowice o pojemności 1650m3, zbiornika na nieczystości bytowe pojemności 9,5m3, silosu na kiszonki i zbiornika na soki kiszonkowe na działce nr ewidencyjny 28/1, 29/3 we wsi Czarnowąż, gmina Kotuń.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2016-03-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2016-03-11 15:44

Informacja Starosty Siedleckiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - A - do hodowli drobiu o obsadzie do 96 DJP, na działkach nr 1336/4, 1336/6, 1337/4 w miejscowości Nowe Okniny, gm. Wiśniew.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2016-03-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-03-07 15:16

Informacja Starosty Siedleckiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego do hodowli drobiu o obsadzie do 96 DJP, szczelnego zbiornika na gnojówkę o poj. do 10 m3, silosu paszowego o poj. do 12 Mg i wysokości do 10 m - w zabudowie zagrodowej na działkach nr 1336/4, 1336/6, 1337/4 w miejscowości Nowe Okniny, gm. Wiśniew.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2016-01-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-01-29 10:08

Informacja Starosty Siedleckiego o wydaniu decyzji nr 13/2016 z dnia 12.01.2016 r. (znak: B.6740. 852.2015.7) pozwolenia na przebudowę ujęcia wody podziemnej o zdolności poboru wody do Q=18 m3/h, budowę budynku technologicznego, budowę 4 zbiorników technologicznych, sieci technologicznych i energetycznych, placu technologicznego, ogrodzenia oraz infrastruktury technicznej, na działce o nr ewid. 131/3 w miejscowości Teodorów, gm. Skórzec.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Mariola Zielińska
  data wytworzenia: 2016-01-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-01-12 13:35

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji nr 10/2016 z dnia 11.01.2016 r. (znak: B.6740. 794.2015.2) pozwolenia na przebudowę fragmentu sieci elektroenergetycznej 110 kV (wprowadzenia przewodów dwóch linii dystrybucyjnych do stacji), na działkach nr 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 325, 326, 327, 328/2, 329, 330/1, 331/1, 1210 w miejscowości Ujrzanów, gm. Siedlce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2016-01-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-01-12 11:28

Informacja Starosty Siedleckiego o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dn. 30.12.2015 r. (znak sprawy: B.6743.88.2015.11) o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej Księżopole – Jałmużny - Zemły na odcinku 2096 mb w granicy istniejącego pasa drogowego na działce o nr ewid. 49 w miejscowości Księżopole - Jałmużny, gm. Mokobody.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Mariola Zielińska
  data wytworzenia: 2016-01-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-01-07 15:11

Informacja Starosty Siedleckiego o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej Kisielany – Żmichy – Osiny Górne – Osiny Dolne – Świniary na odcinku Kisielany – Żmichy – Osiny Górne w granicy istniejącego pasa drogowego na działce o nr ewid. 161 w miejscowości Osiny Górne oraz na działce o nr ewid. 67 w miejscowości Kisielany – Żmichy, gm. Mokobody.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Mariola Zielińska
  data wytworzenia: 2016-01-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-01-07 15:11

Informacja Starosty Siedleckiego nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dn. 30.12.2015 r. (znak sprawy: B.6743.86.2015.11) o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej Mokobody – Kolonia – Mokobody – Świniary na odcinku 1300 mb oraz drogi gminnej Mokobody – Kolonia na odcinku 1000 mb w granicy istniejącego pasa drogowego na działkach o nr ewid. 210, 360, 100 w miejscowości Mokobody, gm. Mokobody.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Mariola Zielińska
  data wytworzenia: 2016-01-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-01-07 15:11

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 15
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1226810
ostatnia aktualizacja: 2019-09-16 14:26