BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Budownictwo   /   Decyzje pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko   /   2013 rok   /   

Treść strony

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko

Wykonując dyspozycję art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227) informuję o wydaniu decyzji nr 911/2013 z dnia 16.12.2013 r. (znak: B.6740.829.2013.2) pozwolenia na budowę budynku stacji obsługi pojazdów, położonego na działce nr 1298 w miejscowości Ujrzanów, gm. Siedlce, dla której Wójt Gminy Siedlce wydał decyzję (znak sprawy: GPI.6220.1.4.2011.AT) z dnia 29.03.2012 r. wraz z decyzją GPI.6220.1.4.2011.AT z dnia 31.10.2012 r., przenoszącą decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia Wójta Gminy Siedlce z dnia 31.10.2012 r. na rzecz Mariana Stokowskiego.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach, pokój nr 216, godz. 8.oo – 16.oo.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2013-12-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-20 08:46

Informacja Starosty Siedleckiego o wydanej decyzji o pozwolenie na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko

Wykonując dyspozycję art. 72 ust. 6 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 Nr 199, poz. 1227) informuję o wydaniu decyzji nr 887/2013 z dnia 25.11.2013 r. (znak: B.6740.877.2013.6) pozwolenia budowę ziemnego stawu rybnego położonego na działce nr 1885 w miejscowości Wola Suchożebrska, gm. Suchożebry, dla której Wójt Gminy Suchożebry wydał decyzję (znak sprawy: GOC.6220.3.2013) z dnia 15.05.2013 r. o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji, stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „budowa ziemnego stawu rybnego” oraz postanowienie nr GOC.6220.3.2013 z dnia 29.04.2013 r. wyjaśniające jej treść.
Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można się zapoznać w Wydziale Budownictwa Starostwa Powiatowego w Siedlcach, pokój nr 216, godz. 8.oo – 16.oo.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2013-11-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-20 08:55

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 15
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1231939
ostatnia aktualizacja: 2019-09-20 13:37