BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Budownictwo   /   Decyzje pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko   /   2017 rok   /   

Treść strony

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 21.11.2017 r. (znak sprawy: B.6743.3.94.2017) o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu ziemnego stawu rybnego w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2017-12-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-12-13 10:40

Informacja o wydaniu w dniu 05.12.2017 r. decyzji zmieniającej decyzję nr 913/2014 (znak: B.6740.789.2014.2) z dnia 01.12.2014 r. pozwolenia na: 1. budowę budynku administracyjno-socjalno-laboratoryjnego – Centrum Innowacji – wraz z łącznikiem docelowym i tymczasowym (...) w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2017-12-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-12-05 14:31

Informacja wydaniu decyzji nr 975/2017 z dnia 20.11.2017 r. (znak: B.6740.9.758.2017) pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kłódzie i m. Czerniejew, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-11-21 09:13

Informacja wydaniu w dniu 20.11.2017 r. decyzji nr 977/2017 (znak: B.6740.8.719.2017), pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego oraz rozbudowę dwóch istniejących budynków inwentarskich do chowu indyków, do łącznej obsady 584,84 DJP w m. Golice-Kolonia, gm. Siedlce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2017-11-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-11-21 09:11

Informacja o wydaniu decyzji zamiennej nr 957/2017 z dnia 13.11.2017 r. (znak: B.6740.6.401.2016) uwzględniającej zmiany obejmujące I i III etap inwestycji objętej decyzją nr 453/2016 (znak: B.6740.6.401.2016) z dnia 13.07.2016 r., decyzją zamienną nr 100/2017 z dnia 20.02.2017 r. oraz decyzją zamienną nr 396/2017 z dnia 13.11.2017 r. pozwolenia na budowę fermy indyczej o obsadzie docelowej 4068 DJP wm. Nakory, gm. Suchożebry.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2017-11-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-11-13 15:48

Informacja o wydaniu w dniu 31.10.2017 r. decyzji nr 912/2017 (znak: B.6740.14.162.2017), zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3617W Siedlce - Korczew na odcinku granica m. Siedlce - Golice” na terenie gminy Siedlce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2017-10-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-10-31 15:01

Informacja o wydaniu decyzji Nr 876/2017 z dnia 23.10.2017 r. (znak: B.6740.5.744.2017) pozwolenia na budowę obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego o obsadzie 168 DJP o łącznej obsadzie 209,5DJP z halą udojową w m. Wólka Soseńska, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2017-10-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-10-25 10:23

Informacja o wydaniu decyzji nr 850/2017 z dnia 12.10.2017 r. (znak: B.6740.4.661.2017) pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z infrastruktura techniczną i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Niwiski, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2017-10-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2017-10-13 15:19

Informacja o wydaniu decyzji Nr 755/2017 z dnia 15.09.2017 r. (znak: B.6740.7.679.2017) pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego w systemie chowu rusztowego o obsadzie docelowej do 81DJP- obory wolnostanowiskowej dla bydła mlecznego w m. Dąbrowa, gm. Przesmyki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2017-09-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-09-18 15:04

Informacja o wydaniu decyzji Nr 742/2017 z dnia 13.09.2017 r. (znak: B.3.737.2016) obejmującej zatwierdzenie zamiennego projektu budowlanego fermy indyczej II etap przewidującej budowę budynku odchowalni z dobudówką dla indyków o obsadzie 90 DJP, czterech budynków inwentarskich o obsadzie 168 DJP każdy, dziewięciu silosów pojemności do 27 ton każdy posadowionych na pięciu płytach fundamentowych, budynku kotłowni, płyty fundamentowej do składowania węgla i rozbiórki drewnianej stodoły w ramach rozbudowy fermy indyczej o obsadzie istniejącej 738 DJP w m. Strusy, gm. Paprotniaa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2017-09-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-09-15 11:40

Informacja o wydaniu decyzji nr 744/2017 z dnia 13.09.2017 r. (znak: B.6740.14.116.2017) zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany” na terenie gminy Skórzec.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2017-09-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-09-14 10:12

Informacja o wydaniu decyzji Nr 726/2017 z dnia 07.09.2017 r. (znak: B.6740.562.2011.3) obejmującej budowę dwóch budynków inwentarskich o obsadzie docelowej 874,2 DJP w m. Strusy, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2017-09-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-09-11 13:34

Informacja o wydaniu decyzji nr 657/2017 z dnia 21.08.2017 r. (znak: B.6740.8.458.2017) pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Purzecz i m. Strzała, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2017-08-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-08-22 10:31

Informacja o wydaniu decyzji zamiennej nr 591/2017 z dnia 31.07.2017 r. (znak: B.6740.278.2015.7) do decyzji nr 448/2015 z dnia 29.06.2015 r. (znak: B.6740.278.2015.7) pozwolenia na budowę: komór fermentacyjnych (9 szt.) wraz z placem manewrowym 1 fazy w m. Gołąbek, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2017-07-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2017-07-31 14:47

informacja o wydaniu decyzji nr 448/2017 z dnia 19.06.2017 r. (znak: B.6740.8.251.2017) pozwolenia na budowę sieci gazowej średniego ciśnienia w m. Golice-Kolonia, gm. Siedlce oraz w m. Krześlin, gm. Suchożebry.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2017-06-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-06-20 13:26

Informacja o wydaniu decyzji zamiennej nr 396/2017 z dnia 02.06.2017 r. (znak: B.6740.6.401.2016) do decyzji nr 453/2016 z dnia 13.07.2016 r.i 100/2017 z dnia 20.02.2017 (znak: B.6740.6.401.2016) pozwolenia na budowę: fermy indyczej o obsadzie docelowej 4068 DJP w m. Nakory, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2017-06-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2017-06-05 10:08

Informacja o wydaniu decyzji nr 320/2017 z dnia 10.05.2017 r. (znak: B.6740.9.231.2017) pozwolenia na budowę: czterech budynków inwentarskich - kurników wraz z infrastrukturą techniczną o obsadzie 165 456 sztuk (661,8 DJP) w m. Boroszków, gm. Skórzec.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2017-05-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-05-10 14:08

Informacja o wydaniu decyzji nr 303/2017 z dnia 05.05.2017 r. (znak: B.6740.6.832.2016) pozwolenia na sześciu budynków inwentarskich o obsadzie maksymalnej 1216,80 DJP brojlerów indyków lub 1402,80 DJP brojlerów kurzych w m. Suchożebry, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2017-05-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-05-05 15:03

Informacja o wydaniu decyzji nr 294/2017 z dnia 04.05.2017 r. (znak: B.6740.11.151.2017) pozwolenia na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2017-05-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-05-05 09:08

Informacja o wydaniu decyzji Nr 260/2017 z dnia 20.04. 2017 r. (znak: B.6740.6.139.2017) pozwolenia na rozbudowę fermy drobiu , o łącznej maksymalnej obsadzie 151.620 sztuk (606,48 DJP) w m. Nasiłów, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2017-04-24 14:20

Informacja o wydaniu decyzji Nr 237/2017 z dnia 11.04.2017r. (znak: B.6740.6.96.2017) pozwolenia na budowę obejmującej elektrownię słoneczną o mocy 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Uziębły, gmina Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2017-04-24 14:16

Informacja o wydaniu decyzji Nr 254/2017 z dnia 19.04.2017r. (znak: B.6740.13.173.2017) pozwolenia na budowę obejmującej elektrownię słoneczną o mocy 1,0MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Smolanka, gmina Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2017-04-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2017-04-24 14:12

Informacja o wydaniu decyzji nr 247/2017 z dnia 14.04.2017 r. (znak: B.6740.8.123.2017) pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Nowe Opole i m. Ostrówek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2017-04-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-04-14 11:58

Informacja o wydaniu decyzji zamiennej nr 184/2017 z dnia 23.03.2017 r. (znak: B.6740.412.2017.11) do decyzji nr 420/2014 z dnia 26.06.2014 r. (znak: B.6740.412.2014.11) pozwolenia na budowę: trzech budynków inwentarskich o obsadzie docelowej do 752,04 DJP w m. Wyłazy, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2017-03-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-03-24 14:35

Informacja o wydaniu decyzji nr 106/2017 z dnia 27.02.2017 r. (znak: B.6740.8.67.2017) pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągów tłocznych, pompowni ścieków, w obrębie ulic Baśniowej i Wiosennej w m. Stok Lacki-Folwark, gm. Siedlce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-02-27 14:50

Informacja o wydaniu decyzji nr 105/2017 z dnia 27.02.2017 r. (znak: B.6740.8.66.2017) pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, rurociągów tłocznych, pompowni ścieków, w obrębie ulicy Piaskowej w m. Stok Lacki-Folwark, gm. Siedlce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2017-02-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-02-27 14:50

Infofmacja wydaniu decyzji zamiennej nr 100/2017 z dnia 20.02.2017 r. (znak: B.6740.6.401.2016) ustalającej etapy realizacji inwestycji objętej decyzją nr 453/2016 (znak: B.6740.6.401.2016) z dnia 13.07.2016 r. pozwolenia na budowę fermy indyczej o obsadzie docelowej 4068 DJP w m. Nakory, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2017-02-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-02-21 14:35

Informacja o wydaniu decyzji nr o wydaniu decyzji zamiennej nr 96/2017 z dnia 17.02.2017 r. (znak: B.6740.11.365.2016) do decyzji nr 440/2016 z dnia 06.07.2016 r. (znak: B.6740.11.365.2016) oraz decyzji zamiennej nr 34/2017 (znak: B.6740.11.365.2016) z dnia 18.01.2017 r. pozwolenia na budowę: czterech kurników do chowu kur niosek o łącznej obsadzie 144 DJP w m. Niwiski, gm. Mokobody.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2017-02-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-02-17 12:51

Informacja o wydaniu decyzji nr 56/2017 z dnia 30.01.2017 r. (znak: B.6740.6.868.2016) pozwolenia na budowę: trzech budynków inwentarskich ze sterownią (o obsadzie do 881,28 DJP) w m. Nakory, gm. Suchożebry.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2017-01-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-01-31 10:09

Informacja o wydaniu decyzji nr 42/2017 z dnia 23.01.2017 r. (znak: B.6740.8.22.2017) pozwolenia na przebudowę mostu i drogi w m. Golice-Kolonia, gm. Siedlce oraz m. Krześlin i m. Krześlinek, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2017-01-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-01-24 09:00

Informacja o wydaniu decyzji zamiennej nr 34/2017 z dnia 18.01.2017 r. (znak: B.6740.11.365.2016) do decyzji nr 440/2016 z dnia 06.07.2016 r. pozwolenia na budowę czterech kurników do chowu kur niosek o łącznej obsadzie 144 DJP w m. Niwiski, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2017-01-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-01-20 13:17

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 15
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1231902
ostatnia aktualizacja: 2019-09-20 13:37