BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Budownictwo   /   Zgłoszenia budowy z projektem budowlanym   /   2018 rok   /   

Treść strony

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Wola Suchożebrska, gm. Suchożebry - Ewa i Krzysztof Myśkiewicz

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Ewa Skolimowska
  data wytworzenia: 2018-08-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-08-16 13:06

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Mokobody, gm. Mokobody - Marlena Wołoch, Kamil Bizowski

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-08-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-08-14 11:30

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w m. Gostchorz, gm. Wiśniew - Gmina Wiśniew

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-08-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-08-13 12:42

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy linii energetycznych kablowych w m. Wiśniew, gm. Wiśniew - Gmina Wiśniew

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Marcin Zalewski
  data wytworzenia: 2018-08-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-08-08 14:38
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-20 15:24

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy linii kablowej nN oświetlenia drogowego oraz linii napowietrznej nN oświetlenia drogowego w m. Mroczki, gm. Wiśniew - Gmina Wiśniew

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-08-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-08-07 13:47

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Brzozów, gm. Suchożebry - Maciej Bąk

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-08-06 13:56
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-20 13:58

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy napowietrznej i kablowej linii oświetleniowej w ul. Wesołej, m. Stare Opole, gm. Siedlce - Gmina Siedlce

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-08-06 12:14

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompownią ścieków w m. Żebraczka, gm. Skórzec - Gmina Skórzec

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-08-06 12:12

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy napowietrznej i kablowej linii oświetleniowej w ul. Tęczowej w m. Żabokliki, gm. Siedlce - Gmina Siedlce

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-08-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-08-06 12:07

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy szafki oświetleniowej, linii kablowej oświetleniowej i słupów oświetleniowych w m. Wola Suchożebrska, gm. Suchożebry - Gmina Suchożebry

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-08-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-08-03 13:09

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy napowietrznej linii oświetleniowej w ul. Truskawkowej w m. Żabokliki Kolonia, gm. Siedlce - Gmina Siedlce

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-08-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-08-03 13:04

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy napowietrznej linii oświetleniowej w ul. Spacerowej w m. Nowe Opole oraz ul. Pięknej w m. Opole Świerczyna, gm. Siedlce - Gmina Siedlce

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-08-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-08-03 12:59

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy napowietrznej linii oświetleniowej w ul. Wiśniowej oraz ul. Osiedlowej w m. Stare Opole, gm. Siedlce - Gmina Siedlce

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-08-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-08-03 12:54

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Golice, gm. Siedlce - Robert Denisiuk

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-07-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-07-27 10:12
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-17 13:11

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn - Tomasz Wielgórski

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Ewa Skolimowska
  data wytworzenia: 2018-07-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-07-20 11:36
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-16 10:35

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Golice, gm. Siedlce - Kamil i Edyta Czarnoccy

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Ewa Skolimowska
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-07-16 15:45
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-08-06 12:16

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Żelków Kolonia, gm. Siedlce - Karol Cybulski

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Ewa Skolimowska
  data wytworzenia: 2018-07-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-07-13 15:22
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 15:09

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Stok Lacki, gm. Siedlce - Daniel Matyszczak

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Ewa Skolimowska
  data wytworzenia: 2018-07-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-07-05 14:53
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-17 12:38

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Stare Iganie, gm. Siedlce - Piotr Piesak

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Ewa Skolimowska
  data wytworzenia: 2018-07-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-07-04 11:34
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-20 15:11

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Kolonia Wołyńce, gm. Siedlce - Damian Cybulski

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Magdalena Steć
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-06-22 14:05
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-02 15:04

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Ciosny, gm. Wiśniew - Zygmunt Osypiuk

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2018-06-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-06-22 14:04
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-12 14:51

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Olszyc Włościański, gm. Domanice - Adam Dzik

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2018-06-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-06-20 10:38
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-10 11:03

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w m. Żeliszew Podkościelny, gm. Kotuń - Gmina Kotuń

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Marcin Zalewski
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-06-14 15:55
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-05 11:16

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w m. Kotuń, gm. Kotuń - Gmina Kotuń

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Marcin Zalewski
  data wytworzenia: 2018-06-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-06-14 15:52
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-05 11:16

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w m. Kaliski, gm. Paprotnia - PGE Dystrybucja

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-06-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-06-08 13:01
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-29 13:09

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w m. Tchórzew-Plewki, gm. Zbuczyn - Gmina Zbuczyn

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-05-25 15:44
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-08 13:08

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Dąbrówka-Ług, gm. Skórzec - Martyna i Dariusz Kluczek

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-05-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-05-15 13:07
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-05 13:58

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Topórek, gm. Siedlce - Ewa Lech, Sebastian Lech

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-05-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-05-15 13:04
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 15:02

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Olszyc Szlachecki, gm. Domanice - Marek Chmielak

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-05-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-05-10 12:05
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  ostatnia modyfikacja: 2018-06-01 13:25

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w Podnieśno, gm. Suchożebry - Rafał Rozbicki

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-05-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-05-09 09:29
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 14:35

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w Nowe Opole, gm. Siedlce - Renata Ossowska

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-05-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-05-09 09:28
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-29 10:15

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w Pruszyn-Pieńki, gm. Siedlce - Wioleta i Grzegorz Urban

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-05-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-05-07 14:47
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-28 15:42

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku sieci energetycznej w m. Seroczyn, gm. Wodynie - Gmina Wodynie

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Marcin Zalewski
  data wytworzenia: 2018-05-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-05-02 15:23
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-24 14:27

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Hołubla, gm. Paprotnia - Mariusz Dzendzykowski

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-03-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-03-29 10:10
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-12 10:12

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w m. Krzesk-Majątek, gm. Zbuczyn - Gmina Zbuczyn

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-03-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-03-23 15:30
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-21 14:09

Informacja o dokonaniu zgłoszenia rozbudowy sieci wodociągowej w m. Zbuczyn. Gm. Zbuczyn - A.T. Trading Sp z o.o.

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-03-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-03-22 12:37
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-29 14:30

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w m. Kotuń, gm. Kotuń - Dominik Pieciak

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-03-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-03-19 13:12
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-23 15:25

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej-przecwpożarowej w m. Polaki, gm. Kotuń - Adam Wnuk Lipiński

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-03-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-03-16 14:24
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-04-09 12:51

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Hołubla, gm. Paprotnia - Bożena Pryba

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-03-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-03-05 12:05
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-26 11:50

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m.Sosenki-Jajki, gm. Mordy - Krzysztof Lipiński

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-03-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-03-02 12:18
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-20 14:12

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Borki-Kosy, gm. Zbuczyn - Urszula Borkowska

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-03-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-03-01 12:11
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-05 12:03

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Krześlin, gm. Suchożebry - Józef Krawczyk

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-02-28 15:37
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-15 11:19

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Nowe Iganie, gm. Siedlce - Anna Serowiec

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-02-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-02-27 09:34
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-20 14:12

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budynku mieszkalnego w m. Błogoszcz, gm. Siedlce - Ewelina i Bartłomiej Kobus

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-02-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-02-26 13:03
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 12:30

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci wodociągowej-przecwpożarowej w m. Polaki, gm. Kotuń - Adam Wnuk Lipiński

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-02-23 13:48
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-15 11:14

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budowy budynku mieszkalnego w m. Stare Opole, gm. Siedlce - Izabela i Maciej Majchrzak

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-02-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-02-23 10:54
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-16 12:42

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w m. Tchórzew-Plewki, gm. Zbuczyn - Gmina Zbuczyn

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-02-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-02-19 14:37
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-16 14:25

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budowy budynku mieszkalnego w m. Dąbrówka-Ług - Karolina Szeląg

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-02-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-02-13 14:00
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-08 11:39

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budowy budynku mieszkalnego w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn - Anna i Przemysław Kaczyńscy

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-02-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-02-02 14:38
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-26 12:59

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budowy budynku mieszkalnego w m. Borki-Kosy, gm. Zbuczyn - Agata i Krzysztof Borkowscy

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-02-01 14:38
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-23 10:52

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budowy budynku mieszkalnego w m. Teodorów, gm. Skórzec - Jacek Karpik

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-02-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-02-01 11:59
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-22 11:26

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w m. Chromna, gm. Zbuczyn - Gmina Zbuczyn

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-01-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-01-31 09:38
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-21 10:25

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budowy budynku mieszkalnego w m. Ujrzanów - Jarosław Perka

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-01-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-01-25 11:20
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-15 14:36

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy budowy budynku mieszkalnego w m. Żelków-Kolonia - Dorota i Łukasz Wołoszka

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-01-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-01-19 12:12
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-02-09 13:20

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w m. Wodynie i m. Wola Serocka, gm. Wodynie - Gmina Wodynie

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-01-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-01-05 12:03
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-26 11:14

Informacja o dokonaniu zgłoszenia budowy sieci elektroenergetycznej w m. Wodynie, gm. Wodynie - Gmina Wodynie

 • autor informacji: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-01-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-01-05 11:59
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-26 11:14

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 15
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 790072
ostatnia aktualizacja: 2018-08-20 15:25