BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Budownictwo   /   Decyzje pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko   /   2018 rok   /   

Treść strony

Informacja o wydaniu decyzji nr 1137/2018 z dnia 18.12.2018 r. (znak: B.6740.9.891.2018.KK), pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków z infrastrukturą techniczną - zwiększenie przepustowości istniejącej oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Skórzec, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2018-12-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-12-18 13:45

Informacja o wydaniu decyzji nr 1107/2018 z dnia 6.12.2018 r. (znak: B.6740.13.928.2018.MWS) pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – obora o łącznej docelowej obsadzie gospodarstwa 213 DJP w m. Tarcze, gm. Zbuczyn.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Małgorzata Węgrzyn-Stańska
  data wytworzenia: 2018-12-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-12-07 15:33

Informacja o wydaniu decyzji nr 1089/2018 z dnia 30.11.2018 r. (znak: B.6740.5.752.2018.SO) pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego - kurnika (chów ściółkowy) o obsadzie 181,5 DJP w m. Wojnów, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-11-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-11-30 15:10

Informacja o wydaniu decyzji nr 999/2018 z dnia 07.11.2018 r. (znak: B.6740.5.751.2018.SO) pozwolenia na budowę instalacji zbiornikowej na gaz płynny z dwoma naziemnymi zbiornikami o poj. 6700 dm3 każdy posadowionymi na płycie fundamentowej wraz z przyłączem gazowym do budynku inwentarskiego - kurnika w m. Wojnów, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-11-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-11-07 14:28

Informacja o wydaniu decyzji nr 943/2018 z dnia 23.10.2018 r. (znak: B.6740.6.783.2018.SO) pozwolenia na budowę: dwóch budynków inwentarskich - kurników o obsadzie do 55 650 szt., co stanowi 222,6 DJP każdy w m. Nasiłów, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-10-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-10-23 13:58

Informacja o wydaniu w dniu 10.2018 r. decyzję nr 928/2018 z dnia 15.10.2018 r. (znak: B.6740.10.465.2018.KK), pozwolenia na budynku gospodarczego, budynku składowego-stodoły, budynku kotłowni, zbiornika na ścieki socjalno-bytowe o poj. 7 m3 na terenie specjalistycznego gospodarstwa hodowlanego o obsadzie zwierząt więcej niż 210 DJP w m. Nakory, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2018-10-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-10-22 10:52

Informacja o wydaniu decyzji nr 611/2018 z dnia 12.10.2018 r. zmieniającej decyzję 830/2015 (znak: B.6730.711.2015.5) z dnia 03.11.2015 r. wraz z decyzją o zmianie pozwolenia na budowę nr 118/2016 (znak: B.6740.121.2015.5) z dnia 10.03.2016 r. budynku inwentarskiego o obsadzie 127 DJP w m. Pieńki, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-10-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-10-12 13:42

Informacja o wydaniu w dniu 28.09.2018 r., decyzji zmieniającej decyzję nr 975/2017(znak: B.6740.9.758.2017) z dnia 20.11.2017 r. pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami m. Kłódzie i Czerniejew, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Skolimowska
  data wytworzenia: 2018-09-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-09-28 14:38

Informacja o wydaniu w dniu 26.09.2018 r. decyzji nr 854/2018 (znak: B.6740.7.597.2018.SO), pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego o obsadzie do 83 DJP w m. Pniewiski, gm. Przesmyki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-09-26 15:42

Informacja o wydaniu decyzji nr 835/2018 z dnia 24.09.2018 r. zmieniającej decyzję nr 100/2018 (znak: B.6740.5.967.2017) z dnia 13.02.2018 r. pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – kurnika (chów ściółkowy) o obsadzie 231,1 DJP w m. Krzymosze, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2018-09-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-09-24 13:15

Informacja o wydaniu w dniu 23.07.2018 r. decyzji nr 591/2018 (znak: B.6740.13.437.2018.ER) pozwolenia na przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku gospodarczego na budynek inwentarski o obsadzie docelowej 88 DJP, w miejscowości Ługi-Rętki, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-07-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-07-24 10:26

Informacja o wydaniu w dniu 23.07.2018 r. decyzji nr 592/2018 (znak: B.6740.8.427.2018.MST) pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do granic działek, przepompownią ścieków i kolektorem tłocznym, na działkach nr 451/13, 489, 544, 546, 583/1 w m. Stok Lacki, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2018-07-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-07-24 10:18

Informacja o wydaniu w dniu 16.07.2018 r. decyzję nr 565/2018 zmieniającą decyzję nr 66/2018 z dnia 02.02.2018 r. (znak: B.6740.4.991.2017), pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego o obsadzie 672 DJP w m. Wyłazy, gm. Mokobody/

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2018-07-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-07-17 12:41

Informacja o wydaniu w dniu 10.07.2018 r. decyzji zmieniającej decyzję nr 106/2017 (znak: B.6740.8.67.2017) z dnia 27.02.2017 r. pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, rurociągów tłocznych, pompowni ścieków, w obrębie ulic Baśniowej i Wiosennej w m. Stok lacki-Folwark, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2018-07-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-07-10 15:21

Informacja o wydanej decyzji nr 467/2018 z dnia 13.06.2018 r. (znak: B.6740.9.270.2018.KK) pozwolenia na budowę: budynku inwentarskiego do chowu brojlerów o obsadzie docelowej do 394,06 DJP, zlokalizowanego na działce nr 11 w m. Dąbrówka Niwka, gm. Skórzec.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2018-06-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-06-13 12:24

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 16.05.2018 r. (znak sprawy: B.6743.8.79.2018.MZ) o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu ziemnego stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr 359/3 w miejscowości Pruszyn Pieńki, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Marcin Zalewski
  data wytworzenia: 2018-06-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-06-07 09:31

Informacja o wydanej decyzji 437/2018 z dnia 04.06.2018 r (znak:B.6743.14.52.2018.MS) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Przebudowa mostu wraz z rozbudową drogi powiatowej nr 3940 W Krześlin – Nakory – Patrykozy” na terenie gminy Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Michał Stańczuk
  data wytworzenia: 2018-06-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-06-05 13:22

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 07.05.2018 r. (znak sprawy: B.6743.3.40.2018.MZ) o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu ziemnego stawu rybnego zlokalizowanego na działkach nr 768 i 769 w miejscowości Gręzów, gm. Kotuń.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Marcin Zalewski
  data wytworzenia: 2018-05-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-05-30 10:00

Informacja o wydaniu w dniu 25.05.2018 r. decyzji nr 417/2018 (znak: B.6740.60.2016.7), zmieniającej decyzję nr 125/2016 (znak: B.6740.60.2016.7) z dnia 14.03.2016 r. pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy do 1,00 MW w m. Czerniejew, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-05-29 13:41

Informacja o wydaniu w dniu 25.05.2018 r. decyzji nr 416/2018 (znak: B.6740.212.2016.7), zmieniającej decyzję nr 308/2016 z dnia 01.06.2016 r. na budowę elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy do 1,00 MW w m. Dąbrówka Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2018-05-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-05-29 13:40

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 25.04.2018 r. (znak sprawy: B.6743.7.8.2018) o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu ziemnego stawu rybnego w m. Głuchówek, gm. Przesmyki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Marcin Zalewski
  data wytworzenia: 2018-05-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-05-17 10:07

Informacja o wydaniu decyzji nr 350/2018 z dnia 09.05.2018 r. (znak: B.6740.7.10.2018.ER) pozwolenia na budowę: budynku inwentarskiego o obsadzie docelowej do 89 DJP w m. Łysów, gm. Przesmyki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-05-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-05-11 14:06
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-11 14:06

Informacja o wydaniu decyzji nr 287/2018 z dnia 09.04.2018 r. (znak: B.6740.8.150.2018.SO) pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wołyńce-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2018-04-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-04-09 13:25

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 26.02.2018 r. (znak sprawy: B.6743.13.20.2018) o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu ziemnego stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr 625 w miejscowości Dziewule, gm. Zbuczyn.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Marcin Zalewski
  data wytworzenia: 2018-03-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-03-21 13:02

informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 26.01.2018 r. (znak sprawy: B.6743.8.7.2018) o zamiarze wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu ziemnego stawu rybnego zlokalizowanego na działce nr 500 w miejscowości Nowe Opole,gm. Siedlce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Marcin Zalewski
  data wytworzenia: 2018-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-02-21 10:23

Informacja o wydaniu w dniu 14.02.2018 r. decyzji nr 109/2018 (B.6740.11.949.2017), pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej (farma fotowoltaiczna) o mocy ok. 0,650 MW w zabudowie produkcyjnej, na działce nr 5/1 w miejscowości Gostchorz, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-02-15 12:04

Informacja o wydaniu decyzji Nr 100/2018 z dnia 13.02.2018 r. (znak: B.6740.5.967.2017) obejmującej budowę budynku - inwentarskiego – kurnika (chów ściółkowy) o obsadzie 219,1 DJP w m. Krzymosze, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Ewa Radzikowska
  data wytworzenia: 2018-02-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-02-14 14:51

Informacja o wydaniu w dniu 07.02.2018 r. decyzji nr 85/2018 (znak: B.6740.10.936.2017), pozwolenia na: rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Przygody, gm. Suchożebry.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2018-02-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-02-08 08:59

Informacja o wydaniu w dniu 02.02.2018 r. decyzji nr 66/2018 (znak: B.6740.4.991.2017), pozwolenia na: 1. budowę budynku inwentarskiego o obsadzie 672 DJP (28000 szt. indyczek) w m. Wyłazy, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Kamila Komor
  data wytworzenia: 2018-02-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-02-02 10:59

Informacja o o wydaniu decyzji nr 18/2008 z dnia 05.01.2018 r. (znak B.6740.13.969.2017) pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – chlewni (chów rusztowy trzody chlewnej) w planowanej docelowej obsadzie 462 DJP (około 3300 sztuk) w m. Modrzew, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Marcin Zalewski
  data wytworzenia: 2018-01-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-01-12 11:56

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 15
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1226827
ostatnia aktualizacja: 2019-09-16 14:26