BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Budownictwo   /   Decyzje pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko   /   2019 rok   /   

Treść strony

Informacja o wydaniu w dniu 04.07.2019 r. decyzji nr 582/2019 (znak: B.6740.6.411.2019.SO), pozwolenia na rozbudowę budynku inwentarskiego - kurnik o obsadzie do 240 DJP w m. Strusy, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2019-07-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2019-07-05 11:09

Informacja o wydaniu w dniu 31.05.2019 r. decyzji nr 457/2019 (znak: B.6740.6.294.2019.SO), pozwolenia na budowę dwóch budynków inwentarskich - kurników o obsadzie do 240 DJP w m. Strusy, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2019-05-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2019-06-04 11:47

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko - dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2019-05-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2019-05-24 13:07

Informacja o wydaniu w dniu 15.04.2019 r. decyzji nr 288/2019 (znak: B.6740.4.83.2019.MG), pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego w m. Księżopole-Jałmużny, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2019-04-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2019-04-18 16:09

Informacja o wydaniu w dniu 08.04.2019 r. decyzji nr 248/2019 (znak: B.6740.5.211.2019.ES), pozwolenia na budowę drogi gminnej nr 360501W Sosenki-Jajki – gr. gm. Olszanka – Bajdy, w miejscowości Sosenki-Jajki, Rogóziec, Ptaszki, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2019-04-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2019-04-08 14:51

Informacja o wydaniu w dniu 01.04.2019 r. decyzji nr 220/2019 (znak: B.6740.60.2016.7) zmieniającej decyzję nr 125/2016 (znak: B.6740.60.2016.7) z dnia 14.03.2016 r. wraz z decyzją nr 417/2018 (znak: B.6740.60.2016.7) z dnia 25.05.2018 r. o zmianie pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej (słonecznej) o mocy do 1,00 MW w Czerniejew, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2019-04-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2019-04-02 13:45

Informacja o wydaniu w dniu 19.03.2019 r. decyzji nr 180/2019 (znak: B.6740.8.1005.2018.MST), pozwolenia na budowę trzech budynków usługowych - sklepów wielkopowierzchniowych wraz z zagospodarowaniem terenu, wewnętrznym układem drogowym, miejscami postojowymi oraz infrastrukturą techniczną w m. Białki, gm. Siedlce.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2019-03-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2019-03-21 12:16

Informacja o wydaniu w dniu 22.02.2019 r. decyzji nr 111/2019 (znak: B.6740.10.64.2019.MG), pozwolenia na budowę budynków produkcyjnych i magazynowych oraz silosów do przechowywania zboża i paszy w m. Suchożebry, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2019-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2019-02-25 09:16

Informacja o wydaniu w dniu 19.02.2019 r. decyzji nr 96/2019 (znak: B.6740.8.1009.2018.ES), pozwolenia na budowę rowu NR1 o długości 109 mb wraz z przepustem długości 15 m, wykonanie wylotów wód opadowych i roztopowych W1, W2 i W3 do rowu NR1 w m. Białki, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2019-02-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2019-02-21 12:47

Informacja o wydaniu w dniu 23.01.2019 r. decyzji nr 41/2019 (znak: B.6740.6.988.2018.SO) pozwolenia na budowę: trzech budynków inwentarskich (kurników) o obsadzie do 232 DJP każdy w m. Czarnoty, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Budownictwa, Sylwia Olszewska
  data wytworzenia: 2019-01-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2019-01-28 15:01

Informacja o o wydaniu w dniu 23.01.2019 r. decyzji nr 39/2019 (znak: B.6740.5.949.2018.MWS), pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – obora w m. Klimonty, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2019-01-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2019-01-25 10:59

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 15
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1161392
ostatnia aktualizacja: 2019-07-15 14:26