BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Budownictwo   /   Decyzje pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko   /   2020 rok   /   

Treść strony

Informacja o wydaniu w dniu 04.11.2020 r. decyzji nr 1234/2020 (znak: B.6740.8.943.2020.KR) pozwolenia budowę podziemnego zbiornika AdBblue z instalacjami, na działkach nr 620/5 i 620/7 w m. Stare Iganie, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-11-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-11-05 14:38

Informacja o wydaniu w dniu 16.10.2020 r. decyzji nr 1151/2020 (znak: B.6740.6.751.2020.AO) pozwolenia budowę przenośnej, kontenerowej stacji regazyfikacji LNG, na działkach nr 165, 168/5, 170/4, 170/5 w m. Stasin, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-10-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-10-20 11:17

Informacja o wydaniu w dniu 07.10.2020 r. decyzji nr 1109/2020 znak: B.6740.11.784.2020.KR pozwolenia na budowę budynku tłoczni olejów jadalnych , na działce nr 107 w m. Kaczory, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-10-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-10-08 10:29

Informacja o wydaniu w dniu 30.09.2020 r. decyzji nr 1082/2020 znak: B.6740.15.10.2020.AJ o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3659W polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Kotuń i budowie nowego obiektu inżynierskiego”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Edyta Kopczyk
  data publikacji: 2020-10-01 11:01
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Edyta Kopczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-01 11:27

Informacja o wydaniu w dniu 23.09.2020 r. decyzji nr 1045/2020 znak: B.6740.1.566.2020.DK pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej w m. Śmiary-Kolonia, gm. Domanice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-09-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-09-25 08:53

Informacja wydaniu w dniu 27.08.2020 r. decyzji nr 918/2020 (znak: B.6740.6.476.2020.AO) pozwolenia na budowę fermy drobiu z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 11, 13, 15, 17/1, 17/2, 19, 21 w m. Skwierczyn Lacki, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-08-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-08-28 08:28

Informacja wydaniu w dniu 20.08.2020 r. decyzji nr 884/2020 znak: B.6740.11.55.2020.DK pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej na działce nr 742 w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-08-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-08-21 12:28

Informacja wydaniu w dniu 20.08.2020 r. decyzji nr 883/2020 zmieniającą decyzję nr 434/2020 z dnia 12.05.2020 r. i decyzję nr 845/2019 (znak: B.6740.8.663.2019.ES) z dnia 03.09.2019 r. pozwolenia na budowę budynku usługowego – hurtowni spożywczej na działce nr 666/2 w m. Stare Opole, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-08-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-08-21 12:25

Informacja wydaniu w dniu 23.07.2020 r. decyzji nr 764/2020 (znak: B.6740.8.1100.2013.AO) zmieniającej decyzję pozwolenia na budowę nr 161/2020 z dnia 13.02.2020 r. zatwierdzającej projekt budowany na rozbudowę zakładu montażu pojazdów szynowych STADLER Polska Sp. z o.o. w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-07-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-07-24 10:11

Informacja o wydaniu w dniu 25.06.2020 r. decyzji nr 623/2020 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W do drogi Nr 698 – Pruszynek – Golice – I etap” na terenie gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-06-25 15:33

Informacja o wydaniu w dniu 12.06.2020 r. decyzji nr 579/2020 (znak: B.6740.5.447.2020.AJ) pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków w m. Leśnniczówka, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-06-16 09:51

Informacja o wydaniu w dniu 12.06.2020 r. decyzji nr 578/2020 (znak: B.6740.13.299.2020.AJ) pozwolenia na budowę: budynku inwentarskiego - chlewni o obsadzie docelowej do 203,84 DJP w m. Zdany, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-06-16 09:38

Informacja o wydaniu w dniu 10.06.2020 r. decyzji nr 577/2020 (znak: B.6740.9.415.2019.KK) pozwolenia na budowę dwóch budynków inwentarskich do hodowli kur niosek o obsadzie po 56 DJP każdy, o łącznej obsadzie 168 DJP w m. Gołąbek, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-06-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-06-12 13:26

Informacja wydaniu zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Mordy i Leśniczówka, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-06-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-06-09 15:34

Informacja o wydaniu w dniu 04.06.2020 r. decyzji nr 548/2020 znak: B.6740.15.4.2020.KR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3611W Mokobody – Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-06-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-06-05 13:13

Informacja o wydaniu w dniu 01.06.2020 r. decyzji nr 514/2020 (znak: B.6740.11.170.2020.DK) pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej w m. Tworki, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-06-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-06-02 11:38

Informacja o wydaniu decyzji nr 434/2020 z dnia 07.04.2020 r. zmieniającej decyzję nr 845/2019 (znak: B.6740.8.663.2019.ES) z dnia 03.09.2019 r. pozwolenia na budowę budynku usługowego – hurtowni spożywczej w m. Stare Opole, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-05-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-05-12 15:26

Informacja o wydaniu decyzji nr 359/2020 z dnia 15.04.2020 r. zmieniającej decyzję nr 253/2015 (znak: B.6740.230.2015.6) z dnia 22.04.2015 r. pozwolenia na budowę: 5 budynków inwentarskich do hodowli drobiu w łącznej obsadzie do 840 DJP w m. Krynica, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-04-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-04-15 15:31

Informacja o wydaniu w dniu 30.03.2020 r. decyzji nr 322/2020 znak: B.6740.8.80.2020.KR pozwolenia na rozbudowę istniejącego budynku inwentarskiego do hodowli drobiu w m. Opole-Świerczyna, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-03-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-03-30 16:14

Informacja o wydaniu w dniu 11.03.2020 r. decyzji nr 251/2020 (znak: B.6740.2.87.2020.AO) pozwolenia na przebudowę, rozbudowę i budowę stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody, na działkach nr ewid. 602/2, 602/4 w m. Korczew, gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-03-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-03-11 16:14

Informacja o wydaniu w dniu 24.02.2020 r. decyzji nr 184/2020 znak:B.6740.9.1182.2019.ES pozwolenia na budowę stacji paliw wraz z obiektami towarzyszącymi w m. Żelków, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-02-25 13:40

Informacja o wydaniu w dniu 13.02.2020 r. decyzji nr 161/2020 (znak:B.6740.8.1100.2019.AO) pozwolenia na rozbudowę zakładu montażu pojazdów szynowych w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-02-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-02-13 15:33

Informacja o wydaniu w dniu 21.01.2020 r. decyzji nr 62/2020 (znak:B.6740.8.1068.2019.ES) pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami, kolektorem tłoczonym oraz z przyłączami kanalizacyjnymi w m. Strzała i Purzec, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-01-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-01-21 13:46

Informacja o wydaniu w dniu 15.01.2020 r. decyzji nr 40/2020 (znak: B.6740.13.359.2017) zmieniającej decyzję nr 469/2017 pozwolenia na budowę elektrowni słonecznej o mocy do 1,0 MW w m. Smolanka, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-01-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-01-15 13:28

Informacja wydaniu w dniu 13.01.2020 r. decyzji nr 30/2020 (znak: B.6740.13.2842019.MWS) pozwolenia na budowę budynku magazynowego w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-01-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-01-13 14:18

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2142866
ostatnia aktualizacja: 2021-09-24 13:35