BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Budownictwo   /   Decyzje o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej   /   2020 rok   /   

Treść strony

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1290/2020 z dnia 26.11.2020 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi gminnej – ul. Słonecznej w m. Broszków, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-11-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-11-26 15:50

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 1082/2020 z dnia 30.09.2020 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3659W polegająca na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Kotuń i budowie nowego obiektu inżynierskiego”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Edyta Kopczyk
  data publikacji: 2020-10-01 11:45

Obwieszczenie z dnia 28.09.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na „Rozbudowę drogi gminnej – ul. Słonecznej w m. Broszków”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-09-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-09-29 11:29

Obwieszczenie z dnia 24.08.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na na rozbiórce istniejącego mostu w miejscowości Kotuń i budowie nowego obiektu inżynierskiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-08-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-08-25 10:43

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 854/2020 z dnia 11.08.2020 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn.: „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-08-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-08-11 15:46

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 799/2020 z dnia 31.07.2020 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn."Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamieniec" gm. Wodynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-07-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-08-03 12:08

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 779/2020 z dnia 28.07.2020 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa ulicy Parkowej w miejscowości Broszków gm. Kotuń"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-07-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-07-28 14:49

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 623/2020 z dnia 25.06.2020 r. zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W do drogi Nr 698 – Pruszynek – Golice – I etap” na terenie gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-06-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-06-25 15:29

Obwieszczenie z dnia 23.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn."Budowa ulicy Parkowej w miejscowości Broszków gm. Kotuń"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-06-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-06-24 08:35

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 572/2020 z dnia 09.06.2020 r. na Rozbudowa drogi powiatowej nr 3624W Pluty-Pliszki-do drogi (Paprotnia-Zakrze) przez miejscowość Pluty

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-06-10 17:42

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 571/2020 z dnia 09.06.2020 r. na rozbudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów-Hruszew-Tokary-Drażniew-Laskowice na odcinku Łysów-Hruszew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-06-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-06-10 17:20

Obwieszczenie z dnia 05.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Kamieniec”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-06-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-06-05 13:03

Obiweszczenie o wydanej decyzji nr 548/2020 z dnia 04.06.2020 r. zezwalająca na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3611W Mokobody – Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-06-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-06-05 10:56

Obwieszczenie o wydanej decyzji nr 539/2020 z dnia 03.06.2020 r. na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3637W Zbuczyn – Łęcznowola – granica województwa (Gołowierzchy) w ciągu ulicy Poręby w Zbuczynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-06-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-06-04 15:40

Obwieszczenie z dnia 01.06.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-06-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-06-02 12:06

Obwieszczenie z dnia 30.04.2020 r. o umorzeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi powiatowej w m. Żeliszew Duży, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-04-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-04-30 15:07

Obwieszczenie z dnia 18.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3632W do drogi Nr 698 – Pruszynek – Golice – I etap

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-03-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-03-18 17:00

Obwieszczenie z dnia 06.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3624W Pluty - Pliszki - do drogi (Paprotnia – Zakrze) przez miejscowość Pluty gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-03-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-03-06 12:29

Obwieszczenie z dnia 05.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Łysów-Hruszew, gm. Przesmyki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-03-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-03-05 13:12

Obwieszczenie z dnia 03.03.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Budowa chodnika w ciągu ulicy Poręby w Zbuczynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-03-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-03-05 12:54

Obwieszczenie z dnia 27.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi powiatowej w m. Żeliszew Duży, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-02-27 15:22

Obwieszczenie z dnia 27.02.2020 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn: Rozbudowa drogi powiatowej na odcinku Mokobody - Osiny górne, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-02-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-02-27 14:49

Obwieszczenie z dnia 23.01.2020 r. o wydanej decyzji nr 74/2020 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. Budowa ulicy Sosnowej w miejscowości Kotuń gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2020-01-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-01-23 15:06

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2171978
ostatnia aktualizacja: 2021-10-26 15:26