BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska   /   Pozwolenia wodnoprawne   /   2021 rok   /   

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na usługi wodne tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Dąbrówka Wyłazy i Żelków gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-05-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-05-10 13:25

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na usługi wodne tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kolonia Mordy, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-04-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-05-06 12:05

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych ze studni dla potrzeb Podstacji Trakcyjnej Białki, na działce 963/6 w m. Białki, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-04-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-04-20 09:40

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.odbudowę urządzeń melioracji wodnych - ziemnych stawów rybnych, na działkach o nr 708, 709, 711, 712, 713/1, 722, 723, 724, 725 w m. Cisie - Zagrudzie, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-04-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-04-15 08:30

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków z istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wola Wodyńska, gm. Wodynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-04-12 09:57

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie nałożenia na osoby fizyczne, obowiązku odtworzenia rowu położonego na działce nr 402 w m. Golice - Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-04-07 14:45

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejącego rowu R1 na działce nr 1309 w m. Kotuń oraz na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej 360327W - ul. Świdnickiej w m. Kotuń , gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-03-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-03-23 14:38

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę odcinka rowu melioracyjnego na działce nr 517/2 w m. Topórek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-03-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-03-22 10:50

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - obiektu do ujmowania wód podziemnych (studni głębinowej) na działce nr 769/12 w m. Czerniejew, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-03-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-03-16 11:39

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu na terenie nieruchomości nr 377/5 w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-22 15:15

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu rybnego na terenie nieruchomości nr 262 w m. Pruszyn, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-02-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-22 15:13

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście elektroenergetycznej linii kablowej oświetleniowej niskiego napięcia pod rzeką Zbuczynką na działce nr 1693 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-15 14:52

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na działce o nr ewid. 56/5 w m. Kępa gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-12 09:36

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji dot. „Projektu i budowy autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł Ryczołek - Siedlce: Odcinek V od węzła „Gręzów" do węzła „Swoboda"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Dawid Kostecki
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-08 14:57

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla rzek Świdnica oraz Muchawka w ob. Miasto Siedlce, ob. Żelków Kolonia, Nowe Iganie, Stare Opole – gm. Siedlce, ob. Dąbrówka-Wyłazy – gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-08 09:43

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków pochodzących z fermy drobiu na działkach o nr 515/57 i 515/53 w m. Leśniczówka, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Agnieszka Szymula
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-01-21 15:52

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji dot. „Projektu i budowy autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł Ryczołek - Siedlce: Odcinek V od węzła „Gręzów" do węzła „Swoboda"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-01-20 10:59

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji dot. „Projektu i budowy autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł Ryczołek - Siedlce: Odcinek V od węzła „Gręzów" do węzła „Swoboda"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-01-05 09:42

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2011900
ostatnia aktualizacja: 2021-05-10 13:26