BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska   /   Pozwolenia wodnoprawne   /   Pozwolenia wodnoprawne - 2021 rok   /   

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. ziemnego stawu rybnego, 2 mnichów, przebudowę rowu melioracyjnego R-B5 na działkach nr 54/1, 55/1, 56 w m. Żdżar, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-12-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-12-31 09:09

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablowej linii światłowodowej pod dnem cieku Dopływ z Olęd na działce nr 1686/3 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-12-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-12-23 12:08

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia gazociągu wysokiego ciśnienia pod dnem rzeki Muchawka na działce nr 387/2 w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-12-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-12-23 12:06

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu Zakładu Mięsnego „Mościbrody" Sp. z o.o. w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-12-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-12-23 12:04

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w związku z realizacją inwestycji: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 696 w m. Chodów" gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-12-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-12-23 12:01

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody rzeki Liwiec oraz rzeki Helenka teletechnicznej linii kablowej w m. Purzec, gm. Siedlce i w m. Borki Siedleckie, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-12-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-12-21 14:30

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych z drogi gminnej nr 360322W (ul.Polnej) w m. Kotuń, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-12-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-12-20 10:05

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Siedleckiego z dnia 15 lipca 2003 r. znak: RB.6223/18/03 na pobór wód podziemnych dla potrzeb zakładu w Gręzowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-12-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-12-14 14:49

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków pochodzących z Fermy Drobiu na działce nr 1714 w m. Trzciniec, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-12-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-12-14 08:35

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 560/1 w m. Kępa, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-12-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-12-14 08:32

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala - Drupia" gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-11-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-12-02 14:50

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków pochodzących z projektowanej myjni bezdotykowej na działkach nr 424/24, 424/26, 430/9, 430/11 w m. Skórzec, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-11-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-30 09:07

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do stawu na działce nr 336/7 oczyszczonych ścieków z oczyszczalni w m. Chlewiska, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-11-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-30 09:04

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej na działce nr 769/12 w m. Czerniejew, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-11-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-30 09:01

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych pochodzących z drogi powiatowej nr 3604W w m. Trzemuszka, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-11-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-30 08:52

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych w ramach „Projektu i budowy autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku obw. Siedlec - węzeł „Cicibór” odcinek VII z węzłem „Łukowisko”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-11-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-25 10:31

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych z projektowanej myjni samochodowej na działkach nr 120/17 i 120/18 w m. Nowe Iganie, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-11-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-24 14:28

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych w związku z realizacja inwestycji pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na czterech przejściach dla pieszych w Woli Wodyńskiej na drogach gminnych nr 361210W, 361219W, 361212W" gm. Wodynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-11-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-18 13:59

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu przydrożnego wraz z przepustami oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej nr 360322W (ul. Polnej) w m. Kotuń, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-11-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-17 14:07

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 319/7 w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-11-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-15 15:17

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na działkach w obrębach ewidencyjnych: Bzów, Ługi Wielkie, Rzążew, Tarcze - gm. Zbuczyn oraz Białki - gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-11-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-15 15:15

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na działkach w obrębach ewidencyjnych: Białki, Siedlce - miasto i gm. Siedlce; Bzów, Choja, Ługi Wielkie, Ługi - Rętki, Borki - Wyryki, Rzążew - gm. Zbuczyn; Helenów - gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-11-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-15 15:12

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku obw. Siedlec - węzeł Cicibór z węzłem Borki oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-11-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-15 10:28

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego w ramach inwestycji „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku obw. Siedlec - węzeł Cicibór z węzłem Borki oraz nadanie decyzji rygoru natychmiastowej wykonalności.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-11-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-15 10:26

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablowej linii światłowodowej pod dnem cieku Dopływ z Olęd na działce nr 1686/3 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-11-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-10 14:25

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych na regulację wód oraz kształtowanie ich nowych koryt, na działkach w m. Białki gm. Siedlce, Ługi Wielkie, Bzów, Rzążew, Tarcze, Choja, gm. Zbuczyn w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku obw. Siedlec - węzeł „Cicibór”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-11-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-09 13:01

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację studni chłonnej oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z drogi powiatowej Nr 3604W w m. Żeliszew Podkościelny, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-11-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-08 12:46

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie przeniesienia pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu gminnego ze studni głębinowych w m. Czepielin, na odprowadzanie ścieków ze Stacji Uzdatniania Wody w Czepielinie i gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kolonia Mordy, gm. Mordy, na rzecz Gminnej Spółki Komunalnej Mordy Sp. z o.o.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-10-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-04 15:26

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzaniu wód opadowych z terenu drogi powiatowej nr 3652W i drogi gminnej w m. Domanice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-10-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-04 15:21

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie przeniesienia pozwoleń wodnoprawnych udzielonych Gminie Wiśniew, na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych na działce nr 652/1 w m. Wiśniew, gm. Wiśniew dla potrzeb wodociągu wiejskiego Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-10-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-04 15:17

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 1275/5 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-29 13:32

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody rzeki Liwiec kablowej linii światłowodowej (działka nr 719 w m. Szydłówka, gm. Olszanka, powiat łosicki oraz nr 206 w m. Ostoja, nr 761, 705/1, w m. Wielgorz i nr 291, 886 w m. Klimonty, gm. Mordy, powiat siedlecki)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-10-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-28 13:59

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie systemu studni chłonnych oraz odprowadzanie wód opadowych do urządzeń wodnych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala - Drupia do gr. gminy", gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-10-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-28 13:55

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie potwierdzenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych, udzielonego Unikost Spółka Jawna U. Sztandera & A.Gajowniczek

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-27 15:24

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z zespołu budynków produkcyjno- magazynowo- usługowych na działkach nr 575/7, 587/5, 589/5, w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-27 15:22

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 171/3 w m. Choja, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-10-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-27 15:19

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu, ścieków pochodzących z Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 257/1 w m. Purzec, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-10-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-27 15:16

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę studni Nr 3 oraz na pobór wód podziemnych na działce nr 357/2 w m. Wodynie, gm. Wodynie dla potrzeb wodociągu gminnego „Wodynie"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie, Aneta Gawin
  data wytworzenia: 2021-10-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-26 09:37

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych na działce o nr 477/4 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-10-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-25 12:56

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę przepustów drogowych w ramach zadania pn. „Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala - Drupia do gr. gminy" gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-21 12:34

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne w związku z realizacją inwestycji pn Odwodnienie w ciągu drogi powiatowej nr 3604W w m. Trzemuszka, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-10-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-20 15:44

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przebudowę oraz likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 1011/7 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-20 15:41

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablem elektroenergetycznym pod dnem rzeki Helenka na działce nr 1199 w m. Stok Lacki-Folwark, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-10-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-20 15:38

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie potwierdzenia przejęcia przez następcę prawnego praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z własnej studni głębinowej na działce nr 994 w m. Ozorów, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-10-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-15 12:09

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowów przydrożnych oraz na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Witka pochodzących z dróg gminnych nr: 361219W, 361212W i 361210W w m. Wola Wodyńska, gm. Wodynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-10-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-11 14:20

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę i likwidację urządzeń drenarskich na działce nr 5/2 w m. Skupie, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-09-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-06 10:32

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejścia linii światłowodowej pod dnem rzeki Myrcha na dz. nr 275/3 w m. Wiśniew, nr 379/1 w m. Kaczory, nr 1048 w m. Łupiny, oraz pod dnem rzeki Mucha na dz. nr 509 w m. Gostchorz, nr 422 w m. Pluty, nr 710/1 w m. Mroczki, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-09-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-06 10:30

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody rzeki Liwiec i rzeki Ciek B kablowej linii światłowodowej (działki nr 719, w m. Szydłówka, gm. Olszanka, powiat łosicki i nr 206 w m. Ostoja, nr 761 w m. Wielgorz, nr 1014 w m. Klimonty, gm. Mordy powiat siedlecki)

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-04 14:50

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej na dz. nr 2/3 w Siedlcach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-09-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-29 15:31

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz usługi wodne na działkach nr 670, 616/2, 616/1 w m. Żeliszew Podkościelny, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-09-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-29 15:29

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablowej linii światłowodowej pod dnem rzeki Kostrzyń na dz. nr 969 w m. Grala-Dąbrowizna, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-09-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-29 15:27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście kablowej linii światłowodowej pod dnem rzeki Zbuczynka na dz. nr 1693 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-09-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-29 15:19

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na dz. nr 541 w m. Łączka, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-09-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-27 08:40

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na dz. nr 1275/8 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-09-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-27 08:38

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzanie ścieków pochodzących z Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 257/1 w m. Purzec, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-09-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-20 15:32

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornika retencyjno-infiltrującego na działce nr 144/14 w m. Teodorów, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-09-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-20 15:30

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. urządzenia melioracji wodnych - ziemnego stawu rybnego oraz przebudowę i likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 153 w m. Ziomaki, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-09-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-09-14 13:39

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację przepustu przez ciek - Dopływ spod Trzcianki Starej; likwidację, przebudowę i wykonanie urządzeń wodnych w m. Nowa Trzcianka, Trzcianka Stara, Słuchocin, Gałki, gm. Grębków oraz w m. Jagodne, Sionna, Czarnowąż, gm. Kotuń w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki Odcinek IV

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-09-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-09-10 13:04

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych z oczyszczalni ścieków przy budynku produkcyjno - usługowym, na działce nr 22, w obrębie Miasta Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-08 08:48

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno - rozsączającego oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z terenu utwardzonego na działce nr 22, w obrębie Miasta Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-08 08:45

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę rowu przydrożnego na działce nr 4, w obrębie Miasta Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-08 08:42

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu na działkach nr 28/14, 28/20, 46, 36/4, 36/3, 44/4 oraz części zbiornika wodnego na działkach nr 36/3 i 36/2 kolidujących z budową ulicy 9KUL w Siedlcach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-06 09:41

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz na odprowadzanie wód opadowych na działce nr 449/2, ul. Zofii Makowieckiej w m. Wola Suchożebrska gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-06 09:37

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie w sprawie pozwolenia wodnoprawnego: na wykonanie, likwidację i przebudowę urządzeń wodnych, na działkach nr 296, 237, 229/4, 184/1, 184/2, 301, 302, 231, 232, 183 i 294, w m. Łomnica, i nr 368 w m. Seroczyn, gm. Wodynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie, Aneta Gawin
  data wytworzenia: 2021-08-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-02 15:40

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje i wykonanie urządzeń wodnych w m. Nowa Trzcianka, Trzcianka Stara, Słuchocin, Gałki, Chojeczno Cesarze, gm. Grębków oraz w m. Jagodne, Sionna, Mingosy, Polaki, Czarnowąż, Tymianka, Broszków gm. Kotuń w ramach inwestycji pn. „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki Odcinek IV

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-08-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-02 15:36

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowów przydrożnych na działce nr 185 w m. Czuryły, w związku z realizacją inwestycji pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Czuryły i Olędy", gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-08-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-27 08:36

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych tj. częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 3 w m. Zdany, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-08-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-27 08:33

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z Nowego Zakładu Produkcyjnego Mostostal Siedlce przy ul. Terespolskiej 12 w Siedlcach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Dawid Kostecki
  data wytworzenia: 2021-08-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-24 11:52

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowów przydrożnych, przebudowę rowu melioracyjnego, wykonanie przepustów i likwidację fragmentu rowu przydrożnego na działkach nr 708/3 - 1201 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-20 12:35

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych z projektowanej myjni samochodowej przy ul. Łukowskiej 109, na działce nr 1215/8 w m. Białki, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-08-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-18 14:27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 370 w m. Ługi Wielkie, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-08-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-12 14:06

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi wód opadowych i roztopowych z terenu stacji paliw płynnych i gazowych w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-08-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-12 14:03

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z mycia kontenerów w budynku produkcyjnym na działce nr 7/4 przy ulicy Brzeskiej 132 w Siedlcach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-08-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-09 13:58

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wykonanie 3 wylotów wód opadowych lub roztopowych i 3 studni chłonnych na działce nr 429, 431/3 w m. Skórzec, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-08-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-09 13:52

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych z projektowanej hali magazynowej i drogi dojazdowej na terenie Zakładu Stadler Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Siedlcach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-07-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-05 14:54

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych pochodzących z Fermy Drobiu w m. Żebrak, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-07-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-04 15:18

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie likwidację i przebudowę urządzeń wodnych na dz. nr 296, 237, 229/4, 184/1, 184/2, 301, 302, 231, 232, 183 i 294, w m. Łomnica, gm. Wodynie i nr 368 w m. Seroczyn, gm. Wodynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Dyrektor Zarządu Zlewni w Warszawie Anna Rudlicka
  data wytworzenia: 2021-07-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-02 14:24

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych tj. częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 258/3 w m. Rososz, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-07-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-07-30 13:09

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę oraz likwidację urządzeń melioracji na działce nr 1011/6, w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-07-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-07-30 13:07

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. wprowadzanie ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rowu na działce nr 39/1 w m. Świniary, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-07-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-07-29 13:54

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę odcinka rowu na działce nr 123/3 w m. Topórek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-07-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-07-28 16:58

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. przebudowę odcinka rowu na działce nr 127/1 w m. Topórek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-07-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-07-28 16:55

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Przygody, gm. Suchożebry do rzeki Sosenka, na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Woli Suchożebrskiej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-07-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-07-28 12:24

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych w m. Krynica dla potrzeb wodociągu gminnego „Krynica", na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej z/s w Woli Suchożebrskiej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-07-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-07-28 12:20

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych z lokalizacją na działce nr 1846 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-07-26 14:22

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzaniedo do rzeki Kostrzyń wód opadowych i roztopowych z powierzchni mostu (droga powiatowa nr 3659W), w m. Oleksin, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-07-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-07-26 09:26

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowu przydrożnego, likwidację rowu przydrożnego, rozbiórce przepustu na zjeździe drogi gminnej na działce nr 54 w m. Albinów, gm. Kotuń oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rowu na działce nr 205 w m. Oleksin, gm. Kotuń.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-07-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-20 15:15

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowów przydrożnych, przebudowę rowu melioracyjnego, wykonanie przepustów i likwidację fragmentu rowu przydrożnego na działkach nr 708/3, 710/1, 711/3, 720/2, 721/2, 724/2, 1153, 1162, 1166/3, 1170/3, 1201 w obrębie ewid. 0028 Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-07-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-16 11:17

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidacje odcinków urządzeń melioracji wodnych na działkach nr 52/1, 52/3, 52/4 w m. Księżopole-Jałmużny, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-14 12:00

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę rowów przydrożnych, przebudowę przepustu pod koroną drogi gminnej, wykonanie wylotu urządzenia kanalizacyjnego do wód rzeki Helenka na działkach nr 693/3, 698/5, 701/3, 703/3, 706/3, 709/4, 709/5, 711/3, 1201, 1153, 1162, 1166/3, 1170/3, 1201, 594/5, 593/10, 592/7 oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód rzeki Helenka na działkach nr 1153 i 1182 w obrębie ewid. 0028 Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-07-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-12 12:54

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornika chłonno-odparowującego oraz wylotu kanalizacji deszczowej na działkach nr 575/5, 587/5, 589/5 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce oraz na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do zbiornika chłonno-odparowującego na działce nr 575/5 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-07-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-12 12:19

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do urządzeń wodnych na działce nr 1/20, ob. 120 Siedlce pochodzących z terenu zakładu Stadler w Siedlcach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-07 13:44

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. likwidację oraz wykonanie studni chłonnej, usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na działce nr 149/5, w m. Borki Wyrki, gm. Zbuczyn oraz w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na działce nr 149/2 w m. Borki Wyrki, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-06-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-07 10:38

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. zbiornika chłonno-odparowującego oraz wylotu kanalizacji deszczowej na działkach nr 575/7, 587/5, 589/5 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce oraz na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych na działkach nr 575/7, 587/5, 589/5, w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-06-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-07 10:05

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie wylotu wód opadowych i roztopowych na działce 15/18 w obrębie ewid. 0128, gm. Siedlce oraz usługę wodną tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do wód rzeki Muchawka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-06-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-05 14:35

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę odcinka rowu melioracyjnego na działkach nr 139/5, 136, 133/2, 133/1 w m. Toporek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-06-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-06-30 08:56

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Podlaskiej Wytwórni Wódek "POLMOS" S.A. w Siedlcach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-06-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-06-28 10:42

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. ujęcia wód podziemnych - studni nr 3 oraz pobór wód podziemnych z ujęć na działce nr 659 w m. Podnieśno, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-06-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-06-28 10:38

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną tj. odprowadzaniedo do rzeki Kostrzyń wód opadowych i roztopowych z powierzchni mostu (droga powiatowa nr 3659W), w m. Oleksin, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-06-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-06-14 09:08

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejących rowów przydrożnych, oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do rzeki Helenka w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-06-09 12:15

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. wykonanie wylotów urządzeń kanalizacyjnych do rowu przydrożnego w m. Albinów, gm. Kotuń, oraz usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z odcinka drogi gminnej do rowu w m. Oleksin, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-06-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-06-09 12:11

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu Strzała oczyszczonych ścieków komunalnych pochodzących z oczyszczalni ścieków przy ul. Zamiejskiej 1 w Siedlcach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-06-02 16:52

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 102/2 w m. Męczyn - Kolonia, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-05-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-06-02 08:50

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na usługę wodną tj. odprowadzanie do rzeki Liwiec wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni mostu (droga powiatowa nr 3631W) w m. Pruszynek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-05-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-05-31 14:37

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych pochodzących z Zakładu Drobiarskiego w Stasinie, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-05-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-05-20 12:14

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejącego rowu na działce nr 1309, oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej - ul. Świdnickiej w m. Kotuń, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-05-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-05-19 10:33

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę oraz likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 253/6, w m. Ługi-Rętki, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-05-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-05-13 14:49

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu rybnego na działce nr 648/1 w m. Kownaciska, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-05-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-05-13 14:46

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. stawu rybnego na działkach nr 646 i 648/2 w m. Kownaciska, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-05-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-05-13 14:43

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące rurociągu sieci wodociągowej pod dnem rzeki Kanał Tarkowski na działce nr 2706/1 w m. Hołubla, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-05-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-05-11 10:58

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na usługi wodne tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Dąbrówka Wyłazy i Żelków gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-05-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-05-10 13:25

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na usługi wodne tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kolonia Mordy, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-04-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-05-06 12:05

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na usługi wodne tj. pobór wód podziemnych ze studni dla potrzeb Podstacji Trakcyjnej Białki, na działce 963/6 w m. Białki, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-04-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-04-20 09:40

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj.odbudowę urządzeń melioracji wodnych - ziemnych stawów rybnych, na działkach o nr 708, 709, 711, 712, 713/1, 722, 723, 724, 725 w m. Cisie - Zagrudzie, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-04-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-04-15 08:30

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków z istniejącej oczyszczalni ścieków w m. Wola Wodyńska, gm. Wodynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-04-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-04-12 09:57

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie nałożenia na osoby fizyczne, obowiązku odtworzenia rowu położonego na działce nr 402 w m. Golice - Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-04-07 14:45

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych tj. przebudowę istniejącego rowu R1 na działce nr 1309 w m. Kotuń oraz na usługi wodne tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z drogi gminnej 360327W - ul. Świdnickiej w m. Kotuń , gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-03-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-03-23 14:38

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę odcinka rowu melioracyjnego na działce nr 517/2 w m. Topórek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-03-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-03-22 10:50

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - obiektu do ujmowania wód podziemnych (studni głębinowej) na działce nr 769/12 w m. Czerniejew, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-03-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-03-16 11:39

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka rowu na terenie nieruchomości nr 377/5 w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-02-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-22 15:15

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ziemnego stawu rybnego na terenie nieruchomości nr 262 w m. Pruszyn, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-02-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-22 15:13

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście elektroenergetycznej linii kablowej oświetleniowej niskiego napięcia pod rzeką Zbuczynką na działce nr 1693 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-15 14:52

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych ze studni zlokalizowanej na działce o nr ewid. 56/5 w m. Kępa gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-12 09:36

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji dot. „Projektu i budowy autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł Ryczołek - Siedlce: Odcinek V od węzła „Gręzów" do węzła „Swoboda"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Dawid Kostecki
  data wytworzenia: 2021-02-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-08 14:57

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla rzek Świdnica oraz Muchawka w ob. Miasto Siedlce, ob. Żelków Kolonia, Nowe Iganie, Stare Opole – gm. Siedlce, ob. Dąbrówka-Wyłazy – gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-02-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-08 09:43

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków pochodzących z fermy drobiu na działkach o nr 515/57 i 515/53 w m. Leśniczówka, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Agnieszka Szymula
  data wytworzenia: 2021-01-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-01-21 15:52

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji dot. „Projektu i budowy autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł Ryczołek - Siedlce: Odcinek V od węzła „Gręzów" do węzła „Swoboda"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2021-01-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-01-20 10:59

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji dot. „Projektu i budowy autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł Ryczołek - Siedlce: Odcinek V od węzła „Gręzów" do węzła „Swoboda"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2020-12-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-01-05 09:42

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2249350
ostatnia aktualizacja: 2022-01-18 15:47