BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Budownictwo   /   Decyzje pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia oddziałującego znacząco na środowisko   /   2021 rok   /   

Treść strony

Informacja o wydaniu w dniu 05.05.2021 r. decyzji nr 421/2021 znak: B.6740.9.40.2021.JC pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – chlewni na działce nr 769/12 w m. Czerniejew, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-05-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-05-05 17:33

Informacja o wydaniu w dniu 15.02.2021 r. decyzji nr 136/2021 znak: B.6740.8.1039.2020.KR udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Pruszynek II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki nr 287/2 w m. Pruszynek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-02-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-15 15:12

Informacja o wydaniu w dniu 15.02.2021 r. decyzji nr 134/2021 znak: B.6740.8.1038.2020.KR udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Pruszynek I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki nr 287/2 w m. Pruszynek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-02-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-15 15:10

Informacja o wydaniu decyzji nr 132/2021 z dnia 12.02.2021 r.znak: B.6740.10.883.2020.KR odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę czterech budynków inwentarskich z przeznaczeniem do chowu kurcząt oraz infrastruktury towarzyszącej m. Kownaciska gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-02-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-12 13:41

Informacja o wydaniu decyzji nr 115/2021 z dnia 09.02.2021 r. znak: B.6740.11.1221.2020.OM pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego i budynku magazynowego w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  data publikacji: 2021-02-09 12:22

Informacja Starosty Siedleckiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z dnia 08.01.2021 r. Gminy Siedlce dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Joachimów oraz w m. Stok Lacki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-02-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-02 15:35

Informacja o wydaniu decyzji nr 73/2021 z dnia 26.01.2021 r.73/2021 znak: B.6740.8.1144.2020.ES pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Golice i Golice - Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-01-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-01-26 14:47

Informacja o wydaniu decyzji nr 60/2021 z dnia 21.01.2021 r. zmieniającej decyzję nr 1251/2019 (znak: B.6740.1.990.2019.KK) z dnia 05.12.2019 r. pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej „Domanice I” , na działce nr 379 w m. Przywory Duże, gm. Domanice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-01-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-01-21 15:44

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2011903
ostatnia aktualizacja: 2021-05-10 13:26