BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Budownictwo   /   Decyzje pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko   /   Decyzje pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko 2021 rok   /   

Treść strony

Informacja o wydanej decyzji nr 1566/2021 z dnia 30.12.2021r. znak: B.6740.3.987.2021.AO udzielającej pozwolenia na budowę fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działkach nr 197/1, 197/3 w m. Łączka, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-12-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-12-31 11:37

Informacja o wydanej decyzji nr 1513/2021 z dnia 13.12.2021r. znak: B.6740.5.950.2021.AP odmawiającej udzielenia pozwolenia na rozbudowę budynku obory i płyty gnojowej, na działkach nr 262, 257 w m. Rogóziec, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-12-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-12-13 13:16

Informacja o wydanej decyzji nr 1487/2021 z dnia 07.12.2021r. znak: B.6740.4.1103.2021.KR pozwolenia na budowę fermy drobiu wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 52/1, 52/3 w m. Księżopole-Jałmużny, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-12-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-12-07 15:40

Informacja o wydanej decyzji nr 1479/2021 z dnia 06.12.2021r. znak: B.6740.11.1120.2021.OM pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną, na działce nr 175/1 w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-12-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-12-06 14:45

Informacja Starosty Siedleckiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z dnia 16.09.2021 r, Gminy Mokobody dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Wólka Proszewska oraz Zaliwie Szpinki, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-11-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-16 12:50

Informacja o wydanej decyzji nr 1333/2021 z dnia 28.10.2021 r. znak: B.6740.8.905.2021.AO w sprawie zmiany pozwolenia na budowę budynku magazynowo – usługowo – produkcyjnego wraz z towarzyszącą infrastrukturą w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-10-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-29 12:14

Informacja o wydanej decyzji w sprawie zmiany pozwolenia na budowę nr 1318/2021 z dnia 26.10.2021 r. znak: B.6740.6.957.2021.AO dotyczącego rozbudowy Zakładu Drobiarskiego w Stasinie, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-10-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-28 14:24

Informacja Starosty Siedleckiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z dnia 17.09.2021 r, Gminy Zbuczyn dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej na działkach nr 1080, 86, 90, 1082 w m. Stary Krzesk i nr 152, 232 w m. Krzesk-Majątek

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-10-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-12 11:53

Informacja Starosty Siedleckiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z dnia 16.09.2021 r, Gminy Mokobody dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Niwiski

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-10-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-08 11:52

Informacja Starosty Siedleckiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z dnia 16.09.2021 r, Gminy Mokobody dotyczącego budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w m. Kisielany Kuce i Kisielany Żmichy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-10-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-08 11:50

Informacja o wydaniu decyzji nr 972/2021 z dnia 19.08.2021 r. znak: B.6740.8.1239.2020.AO zmieniającą decyzję nr 257/2021 z dnia 19.03.2021 r. udzielającą pozwolenia na budowę budynku usługowego z zapleczem biurowo - administracyjnym na działkach nr ewid. 575/7, 587/5, 589/5, 592/7, 593/10 i 594/5 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-08-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  data publikacji: 2021-08-23 11:43

Informacja o wydaniu w dniu 18.08.2021 r. decyzji nr 7/2021 zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa dróg powiatowych nr 3940W i 3615W w miejscowościach Krześlin, Krześlinek i Kownaciska”, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-08-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-18 17:56

Informacja o wydaniu w dniu 16.08.2021 decyzji nr 930/2021 znak: B.6740.10.539.2021.KR udzielającej pozwolenia na budowę instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą, na działkach nr: 495/2, 496/6, 496/8, 494 w m. Kownaciska, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-08-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-16 15:05

Informacja o wydaniu decyzji nr 791/2021 z dnia 20.07.2021 r. znak: B.6740.11.690.2021.OM pozwolenia na budowę budynku myjni pojemników w zakresie rozbudowy zakładu mięsnego na działkach nr 377/4, 377/5, 377/7 w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-07-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-21 13:12

Informacja o wydaniu decyzji nr 765/2021 z dnia 15.07.2021 r. znak: B.6740.8.367.2021.MST pozwolenia na budowę tymczasowego obiektu kontenerowego socjalno-biurowego w ramach Punktu Skupu Złomu na działce nr ewid. 512/13 w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-07-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-16 09:19

Informacja o wydaniu decyzji nr 739/2021 z dnia 08.07.2021 r. znak: B.6740.4.77.2019.MG odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę fermy drobiu na działkach nr ewid. 91/3 i 91/5 w m. Pieńki, gm. Mokobody oraz na działkach nr 54/2 i 55 w m. Skupie, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-07-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-08 14:45

Informacja o wydaniu decyzji nr 735/2021 z dnia 07.07.2021 r.znak: B.6740.1.566.2020.DK odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej na działkach nr ewid. 230, 231 i 232 w m. Śmiary-Kolonia, gm. Domanice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-07 15:26

Informacja o wydaniu w dniu 23.06.2021 r. decyzji nr 627/2021 znak: B.6740.10.506.2021.ES pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Brzozów oraz Kownaciska, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-06-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-06-24 14:42

Informacja o wydaniu w dniu 27.05.2021 r. decyzji nr 4/2021 znak: B.6740.15.1.2021.KR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3633W Błogoszcz – Ługi Wielkie – Borki-Kosiorki na odcinku Błogoszcz – Stok Lacki”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-05-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  data publikacji: 2021-05-27 13:38

Informacja o wydaniu w dniu 05.05.2021 r. decyzji nr 421/2021 znak: B.6740.9.40.2021.JC pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego – chlewni na działce nr 769/12 w m. Czerniejew, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-05-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-05-05 17:33

Informacja o wydaniu w dniu 15.02.2021 r. decyzji nr 136/2021 znak: B.6740.8.1039.2020.KR udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Pruszynek II wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki nr 287/2 w m. Pruszynek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-02-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-15 15:12

Informacja o wydaniu w dniu 15.02.2021 r. decyzji nr 134/2021 znak: B.6740.8.1038.2020.KR udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej PV Pruszynek I wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na części działki nr 287/2 w m. Pruszynek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-02-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-15 15:10

Informacja o wydaniu decyzji nr 132/2021 z dnia 12.02.2021 r.znak: B.6740.10.883.2020.KR odmawiającej udzielenia pozwolenia na budowę czterech budynków inwentarskich z przeznaczeniem do chowu kurcząt oraz infrastruktury towarzyszącej m. Kownaciska gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-02-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-12 13:41

Informacja o wydaniu decyzji nr 115/2021 z dnia 09.02.2021 r. znak: B.6740.11.1221.2020.OM pozwolenia na budowę budynku inwentarskiego i budynku magazynowego w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-02-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  data publikacji: 2021-02-09 12:22

Informacja Starosty Siedleckiego o braku sprzeciwu do zgłoszenia budowy z dnia 08.01.2021 r. Gminy Siedlce dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Joachimów oraz w m. Stok Lacki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-02-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-02 15:35

Informacja o wydaniu decyzji nr 73/2021 z dnia 26.01.2021 r.73/2021 znak: B.6740.8.1144.2020.ES pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Golice i Golice - Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-01-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-01-26 14:47

Informacja o wydaniu decyzji nr 60/2021 z dnia 21.01.2021 r. zmieniającej decyzję nr 1251/2019 (znak: B.6740.1.990.2019.KK) z dnia 05.12.2019 r. pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej „Domanice I” , na działce nr 379 w m. Przywory Duże, gm. Domanice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2021-01-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-01-21 15:44

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2249371
ostatnia aktualizacja: 2022-01-18 15:47