BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska   /   Pozwolenia wodnoprawne   /   Pozwolenia wodnoprawne - 2022 rok   /   

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, tj. studni nr 1 na potrzeby pieczarkarni na dz. nr 199 w m. Osiny, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-11-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  data publikacji: 2022-12-05 14:43

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych, tj. częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na dz. nr 37 w m. Łęcznowola, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-11-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  data publikacji: 2022-12-05 14:40

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych pochodzących z terenu zakładu zlokalizowanego na działkach nr 1102/3, 1102/5 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-11-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-11-30 16:18

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej linii światłowodowej pod dnem rzeki Myrcha na działce nr 969 w m. Myrcha, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-11-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-11-28 09:06

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego do poboru wód podziemnych (studni) na działce nr 825/4 w m. Mokobody, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Tomasz Chwostek
  data wytworzenia: 2022-11-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-11-24 13:59

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z terenu zakładu Stadler Polska Sp. na działce nr 1194/20 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce oraz na działkach nr 1/20 i 1/45 w m. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-11-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-11-24 13:57

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę i likwidację urządzeń melioracji wodnych na działkach nr 11, 13 i 14 w m. Zdany, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-10-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Kapińska
  data publikacji: 2022-10-19 16:46

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Nadleśnictwu Siedlce na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej dla potrzeb Osady i Szkółki Leśnej Lipniak, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-12 16:08

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej oraz korzystanie z wód do nawadniania upraw Szkółki Leśnej Lipniak na działkach nr 1635 i 1653/1 w m. Stok Wiśniewski, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-10-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-12 16:06

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych, na działce nr 1339/6 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-09-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-10 10:43

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowych oraz pobór wód podziemnych z ujęcia na działce nr 547 w m. Chodów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-10-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-10 10:41

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej linii światłowodowej pod dnem rzeki Muchawka na działce nr 387/1 w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-09-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-06 15:33

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej linii światłowodowej pod dnem rzeki Liwiec na działce nr 19 w m. Pruszynek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-09-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-06 15:31

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków przemysłowych pochodzących z Zakładu Mięsnego, na gruntach w m. Zbuczyn, Stary Krzesk i Łęcznowola, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-09-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-05 15:09

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej linii światłowodowej pod dnem rzeki Litewnik w m. Chłopków i rzeki Kałuża w m. Falatycze, gm. Platerów, powiat łosicki oraz pod dnem rzeki Śliza w m. Rogóziec, gm. Mordy, powiat siedlecki.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-09-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-28 16:17

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 1270/8 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-09-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-21 16:10

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów oraz drenażu na działce nr 657/20 w m. Chlewiska, gmina Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-09-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-20 15:33

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydaniu decyzji w sprawie legalizacji wykonania stawu rekreacyjnego na działkach nr 144, 148, 233 w m. Żytnia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-09-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-14 16:02

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rolnicze wykorzystanie ścieków pochodzących z Zakładu Mięsnego, na działkach nr 1418 - 654 w m. Zbuczyn, 972/7 i 973/4 w m. Stary Krzesk oraz 71 - 115 w m. Łęcznowola, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-07 15:26

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, pochodzących z zakładu zlokalizowanego na działce nr 4/23 przy ul. Starzyńskiego 1 w Siedlcach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-07 08:38

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przepustu pod drogą gminną i przebudowę rowu przydrożnego oraz na odprowadzanie wód opadowych do rowu przydrożnego na działkach nr 88, 92, 273, 274, 300/1 w m. Żdżar, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-30 14:47

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie wylotu kanalizacji oraz wprowadzanie oczyszczonych ścieków na działce nr 348/4 w m. Chromna, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-08-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-29 13:47

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowych oraz pobór wód podziemnych na działce nr 547 w m. Chodów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-08-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-29 10:55

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Skórzec na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni w m. Grala Dąbrowizna do rzeki Kostrzyń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-18 14:37

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Skórzec na pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych na działce nr 131/3 w m. Teodorów, gm. Skórzec dla potrzeb wodociągu grupowego „Teodorów"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-18 14:34

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu melioracyjnego na działkach nr 311/3, 311/4, 21 w m. Jagodnia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-18 14:31

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych pochodzących z terenu Stacji Paliw PKN ORLEN S.A. na działce nr 4491 w Siedlcach przy ul. Partyzantów 14

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-18 14:29

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych wód opadowych i roztopowych, pochodzących ze stanowisk transformatorów na Stacji GPZ „SIEDLCEMYŚLIWSKA" Siedlce, ul. Myśliwska

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-18 14:27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Skórzec na pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych dla potrzeb wodociągu grupowego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-08-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-18 14:22

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, ścieków przemysłowych pochodzących z myjni samochodowej na działce nr 280/10 w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-16 09:27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Skórzec na wprowadzanie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w m. Skórzec do ziemi poprzez rów melioracyjny

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-16 09:24

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Skórzec na wprowadzanie oczyszczonych ścieków bytowych do rzeki Świdnica, pochodzących z oczyszczalni ścieków na działkach nr 926/4, 926/6, 1221/2 w m. Dąbrówka Wyłazy oraz na działce 326 w m. Żelków, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-16 09:22

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Skórzec, na pobór wód podziemnych z jednej studni głębinowej dla potrzeb wodociągu grupowego „Czerniejew"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-16 09:19

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie w legalizacji wykonania stawu rekreacyjnego na działkach nr 144, 148 i 233 w m. Żytnia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-08-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-11 14:41

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 258/3 w m. Ługi-Rętki, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-08-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-08 11:28

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Mokobody na pobór wód podziemnych dla potrzeb wodociągu wiejskiego „Kisielany Żmichy" oraz na odprowadzanie wód popłucznych do rowu melioracyjnego, na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-08-03 15:00

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Mokobody na usługi wodne, tj. wprowadzanie ścieków do rowu przydrożnego zlokalizowanego na działce nr 39/1 w m. Świniary, gm. Mokobody na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-08-03 14:47

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Mokobody na usługi wodne, tj. wprowadzanie oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków położonej w m. Mokobody na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-08-03 14:41
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-03 14:49

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Mokobody na pobór wód podziemnych ze studni głębinowych w m. Mokobody, gm. Mokobody na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-08-03 14:30
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-03 14:50

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. przebudowę odcinka rowu melioracyjnego poprzez zabudowę rurociągiem na działce nr 130/2 w m. Topórek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-08-03 14:22
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-03 14:51

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Mokobody na pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych na rzecz Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-08-03 14:12
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  ostatnia modyfikacja: 2022-08-03 14:53

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, tj. pontonów cumowniczych do cumowania kajaków na działce nr 4 w m. Góry, gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-08-03 14:04

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód, tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego na działkach nr 1475, 1469/2, 1704 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-07-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-07-29 11:05

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni nr 1 i studni nr 2 na potrzeby fermy drobiu na działce nr 52/3 w m. Księżopole-Jałmużny, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2022-07-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-07-27 11:35

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 241/8 w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-07-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-07-13 10:23

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni głębinowej na działce nr 128 w m. Osiny Dolne, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2022-07-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-07-07 09:07

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego na działkach nr 493, 494, 495/2, 496/4 i 496/6 w m. Kownaciska, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-06-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-07-04 10:58

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków, pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rowu przydrożnego, na działce nr 304 w m. Dąbrowa, gm. Przesmyki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-29 15:16

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii kablowych SN 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną pod dnem rzeki Świdnica na działce nr 1418 w m. Broszków, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-06-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-13 13:47

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 213/2 w m. Ługi-Rętki, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-05-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-03 08:39

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pontonów cumowniczych do cumowania kajaków (mariny) nad rzeką Bug, na działkach nr 4 oraz 638/1 w m. Góry, gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-05-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-24 08:14

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, powstających na terenie działek nr 309 - 320 w m. Polaki, gm. Kotuń, na których zlokalizowana jest ferma drobiu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2022-05-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-17 08:59

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 1319/11 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-05-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-16 09:45

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie stawu rekreacyjnego na działce nr 144 w m. Żytnia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-05-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-16 09:43

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Mucha w m. Pluty, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-04-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-29 13:11

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej linii światłowodowej pod dnem rzeki Mucha w m. Ciosny i Borki-Paduchy, gm. Wiśniew, powiat siedlecki oraz pod dnem rzeki Czyżówka w m. Bonin i Horoszki Małe, gm. Sarnaki, powiat łosicki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-04-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-29 13:08

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych w m. Osiny Górne, gm. Mokobody dla potrzeb wodociągu grupowego „Osiny Górne"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-04-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-27 11:34

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzeń melioracji wodnych na działkach nr 5/2 i 7/4 w m. Skupie, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-04-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-26 08:36

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego, oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-04-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-21 14:44

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie wydania decyzji o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków, pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Wiśniewie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-04-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-21 14:39

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejścia kanalizacji kablowej pod dnem rzeki Zbuczynka na działce nr 598 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-04-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-14 12:08

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 1291/1 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-04-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-14 12:06

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Kanał Tarkowski w m. Pliszki oraz Koryciany, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-04-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-13 17:13

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Miastu i Gminie Mordy na wprowadzanie do rowu melioracyjnego, oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kolonia Mordy, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-04-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-05 14:33

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego, oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Kolonia Mordy, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-04-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-05 14:30

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego na działce nr 436/3 w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-05 14:27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Wiśniew na odprowadzanie oczyszczonych ścieków pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Wiśniewie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-04 14:37

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu, oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-04 14:34

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Wodynie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni oraz pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Seroczyn, dla potrzeb wodociągu grupowego „Seroczyn"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie, Aneta Gawin
  data wytworzenia: 2022-03-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-29 08:50

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego na działce nr 22 w m. Płosodrza, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-24 15:37

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie odbudowy urządzeń melioracji wodnych na działkach nr 22 i 23/1 w m. Żeliszew Duży, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-17 15:57

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 1636/2 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-17 15:55

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania „Przebudowa drogi leśnej między oddziałami 17/19 leśnictwo Mordy" w m. Klimonty, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-08 14:46

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3635W na odcinku Przywary Duże - Domanice-Kolonia" gm. Domanice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-08 14:43

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie, przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego na działkach nr 795, 796, 1793, 977 w m. Ozorów, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-07 14:48

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Siedleckiego z dnia 12.09.2006 r. znak: RB.6223/23/06 na pobór wód podziemnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-03-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-07 14:46

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w m. Słuchocin, Gałki, gm. Grębków, pow. węgrowski oraz Sionna, gm. Kotuń, pow. siedlecki, w ramach realizacji inwestycji „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” - Siedlce, odcinek IV

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2022-03-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-04 08:27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia przez następcę prawnego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji ścieków przemysłowych z samoobsługowej myjni samochodowej na dz. nr 559/4 w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 14:21

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na przebudowę rowu oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu na drodze krajowej nr 63 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 14:18

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych na działkach nr 1152, 1153, 1194/5, 1194/23 i 1194/24, w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 14:15

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego na działkach nr 1194 i 1195 w m. Okniny, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-24 09:06

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, na działkach nr 424/24, 424/26, 430/9 i 430/11 w m. Skórzec, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-24 09:02

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową pod dnem rzeki Kanał Mordy na działce nr 766 w m. Czepielin-Kolonia, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-02-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-22 11:11

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu mostu w ciągu drogi krajowej DK2 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-02-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-14 13:00

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów do ujmowania wód podziemnych - studni SI i S2 na działce nr 42 w m. Choja oraz na działce nr 169 w m. Borki - Wyryki, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Tomasz Chwestek
  data wytworzenia: 2022-02-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-02-11 10:51

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 120 w m. Zdany, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-12-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-11 09:46

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych ze zbiornika chłonno-odparowującego na działkach nr 575/7, 587/5 i 589/5 w m. Ujrzanów do rzeki Helenka w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-11 09:43

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę oraz likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 742 w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-12-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-05 13:54

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działkach nr 343, 345 i 346 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-12-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-04 11:21

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2542107
ostatnia aktualizacja: 2022-12-05 15:26