BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska   /   Pozwolenia wodnoprawne   /   Pozwolenia wodnoprawne - 2022 rok   /   

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków, pochodzących ze stacji uzdatniania wody do rowu przydrożnego, na działce nr 304 w m. Dąbrowa, gm. Przesmyki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-06-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-29 15:16

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii kablowych SN 15 kV wraz z kanalizacją teletechniczną pod dnem rzeki Świdnica na działce nr 1418 w m. Broszków, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-06-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-13 13:47

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 213/2 w m. Ługi-Rętki, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-05-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-03 08:39

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie pontonów cumowniczych do cumowania kajaków (mariny) nad rzeką Bug, na działkach nr 4 oraz 638/1 w m. Góry, gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-05-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-24 08:14

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków przemysłowych, powstających na terenie działek nr 309 - 320 w m. Polaki, gm. Kotuń, na których zlokalizowana jest ferma drobiu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2022-05-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-17 08:59

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 1319/11 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-05-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-16 09:45

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego, na wykonanie stawu rekreacyjnego na działce nr 144 w m. Żytnia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-05-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-16 09:43

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście projektowaną siecią kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Mucha w m. Pluty, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-04-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-29 13:11

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia kablowej linii światłowodowej pod dnem rzeki Mucha w m. Ciosny i Borki-Paduchy, gm. Wiśniew, powiat siedlecki oraz pod dnem rzeki Czyżówka w m. Bonin i Horoszki Małe, gm. Sarnaki, powiat łosicki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-04-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-29 13:08

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z dwóch studni głębinowych w m. Osiny Górne, gm. Mokobody dla potrzeb wodociągu grupowego „Osiny Górne"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-04-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-27 11:34

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i likwidację urządzeń melioracji wodnych na działkach nr 5/2 i 7/4 w m. Skupie, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-04-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-26 08:36

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego, oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-04-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-21 14:44

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie wydania decyzji o wygaszeniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków, pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Wiśniewie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-04-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-21 14:39

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejścia kanalizacji kablowej pod dnem rzeki Zbuczynka na działce nr 598 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-04-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-14 12:08

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 1291/1 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-04-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-14 12:06

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście siecią kanalizacji sanitarnej pod dnem rzeki Kanał Tarkowski w m. Pliszki oraz Koryciany, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-04-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-13 17:13

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Miastu i Gminie Mordy na wprowadzanie do rowu melioracyjnego, oczyszczonych ścieków z gminnej oczyszczalni ścieków w m. Kolonia Mordy, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-04-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-05 14:33

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu melioracyjnego, oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków w m. Kolonia Mordy, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-04-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-05 14:30

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego na działce nr 436/3 w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-05 14:27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Gminie Wiśniew na odprowadzanie oczyszczonych ścieków pochodzących z Oczyszczalni Ścieków w Wiśniewie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-04 14:37

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do rowu, oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-04 14:34

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Warszawie o wszczęciu postępowania na wniosek Gminy Wodynie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni oraz pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Seroczyn, dla potrzeb wodociągu grupowego „Seroczyn"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Warszawie, Aneta Gawin
  data wytworzenia: 2022-03-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-29 08:50

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu przydrożnego na działce nr 22 w m. Płosodrza, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-24 15:37

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie odbudowy urządzeń melioracji wodnych na działkach nr 22 i 23/1 w m. Żeliszew Duży, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-17 15:57

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 1636/2 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-03-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-17 15:55

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania „Przebudowa drogi leśnej między oddziałami 17/19 leśnictwo Mordy" w m. Klimonty, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-08 14:46

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach zadania „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3635W na odcinku Przywary Duże - Domanice-Kolonia" gm. Domanice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-08 14:43

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie, przejęcia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego na działkach nr 795, 796, 1793, 977 w m. Ozorów, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-07 14:48

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Siedleckiego z dnia 12.09.2006 r. znak: RB.6223/23/06 na pobór wód podziemnych

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-03-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-07 14:46

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwoleń wodnoprawnych w m. Słuchocin, Gałki, gm. Grębków, pow. węgrowski oraz Sionna, gm. Kotuń, pow. siedlecki, w ramach realizacji inwestycji „Projekt i budowa autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł „Ryczołek” - Siedlce, odcinek IV

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Grzegorz Lipczuk
  data wytworzenia: 2022-03-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-04 08:27

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie potwierdzenia przejęcia przez następcę prawnego pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacji ścieków przemysłowych z samoobsługowej myjni samochodowej na dz. nr 559/4 w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 14:21

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad na przebudowę rowu oraz na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rowu na drodze krajowej nr 63 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 14:18

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na na wykonanie urządzeń wodnych oraz odprowadzanie wód opadowych na działkach nr 1152, 1153, 1194/5, 1194/23 i 1194/24, w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 14:15

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie stawu rybnego na działkach nr 1194 i 1195 w m. Okniny, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-24 09:06

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, ujętych w system kanalizacji deszczowej, na działkach nr 424/24, 424/26, 430/9 i 430/11 w m. Skórzec, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-24 09:02

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przejście linii kablowej SN wraz z kanalizacją światłowodową pod dnem rzeki Kanał Mordy na działce nr 766 w m. Czepielin-Kolonia, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-02-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-22 11:11

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z terenu mostu w ciągu drogi krajowej DK2 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2022-02-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-14 13:00

Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektów do ujmowania wód podziemnych - studni SI i S2 na działce nr 42 w m. Choja oraz na działce nr 169 w m. Borki - Wyryki, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie RZGW w Lublinie, Tomasz Chwestek
  data wytworzenia: 2022-02-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-02-11 10:51

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę i częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 120 w m. Zdany, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-12-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-11 09:46

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych ze zbiornika chłonno-odparowującego na działkach nr 575/7, 587/5 i 589/5 w m. Ujrzanów do rzeki Helenka w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-11 09:43

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę oraz likwidację urządzeń melioracji wodnych na działce nr 742 w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-12-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-05 13:54

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na częściową likwidację urządzeń melioracji wodnych na działkach nr 343, 345 i 346 w m. Zbuczyn, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2021-12-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-04 11:21

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2421977
ostatnia aktualizacja: 2022-07-01 12:52