BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Geodezja i gospodarka nieruchomościami   /   Nabycie prawa własności nieruchomości   /   Nabycie prawa własności nieruchomości - 2022 rok   /   

Treść strony

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 435/2, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-11-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-11-29 14:59

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 79/3 i 79/4 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-11-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-11-29 14:57

Decyzja Prezydenta Miasta Siedlce o ustaleniu odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 188/1 położoną w m. Czuryły, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urząd Miasta Siedlce, Wojciech Piesio
  data wytworzenia: 2022-11-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-11-29 09:05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 23/1 i 23/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-11-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-11-17 14:38

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 411/11, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-11-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-11-17 08:23

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 34/1 i 34/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-11-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-11-09 10:39

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 70/1 i 70/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-25 14:31

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 22/1 i 22/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-10-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-25 14:30

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 428/2, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-10-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Kapińska
  data publikacji: 2022-10-19 09:25

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 37/1 i 37/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-10-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Kapińska
  data publikacji: 2022-10-19 09:22

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 216/1, 216/2 i 216/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-10-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-13 15:19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 214/1, 214/2 i 214/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-10-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-13 15:18

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 210/1, 210/2 i 210/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-10-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-13 15:17

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 198/1 i 198/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-10-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-13 15:16

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 530/4, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-09-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-10 15:08

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 29/3 i 29/4 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-09-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-04 08:20

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 93/1, 93/2, 94/1 i 94/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-09-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-26 10:32

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Siedlce o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 188/1 położoną w m. Czuryły, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urząd Miasta Siedlce, Wojciech Piesio
  data wytworzenia: 2022-09-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-23 11:29

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 29/6, 29/7, 27/1 i 27/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-09-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-23 11:26

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Siedlce o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 188/1 położoną w m. Czuryły, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urząd Miasta Siedlce, Wojciech Piesio
  data wytworzenia: 2022-09-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-15 15:23

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 47/1, 47/2, 63/1, 63/2, 73/1, 73/2, 91/1, 91/2, 92/8, 92/9, 92/11, 92/12, 99/1 i 99/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-09-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-14 16:05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 35/1, 35/2, 17/1, 17/2, 19/1, 19/2, 20/1, 20/2, 8/10, 8/11, 8/7 i 8/8 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-08-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-06 10:56

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 416/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-08-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-02 12:24

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 417/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-08-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-02 12:22

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 244/3, położoną w m. Broszków, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-08-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-01 14:24

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości nr 205/1, 205/2 i 206/1 położone w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-08-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-01 14:22

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 139/4, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Kruszewska
  data wytworzenia: 2022-08-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-25 13:34

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości nr 163/1 i 163/2, położone w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Kruszewska
  data wytworzenia: 2022-08-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-25 13:32

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 862/2 położoną w m. Niwiski, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-08-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-24 14:11

Decyzja Starosty Węgrowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 308/2 w m. Podnieśno, gm. Suchożebry, która stała się własnością Powiatu Siedleckiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Małgorzata Plewka
  data wytworzenia: 2022-08-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-22 14:04

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 465/3, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-16 14:48

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości nr 185/4 i 185/5, położone w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-16 14:46

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 589/2, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-16 14:44

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 465/2, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-16 14:41

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości nr 32/1, 32/2, 32/3, 32/4 i 162/1 położone w m. Nowe Iganie, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krzysztof Krępel
  data wytworzenia: 2022-08-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-11 14:45

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości nr 103/6, 103/7, 104/1, 104/2, 105/1 i 105/2 położone w m. Nowe Opole, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krzysztof Krępel
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-10 09:39

Decyzja Starosty Węgrowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 362/3 w m. Podnieśno, gm. Suchożebry, która stała się własnością Powiatu Siedleckiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Małgorzata Plewka
  data wytworzenia: 2022-08-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-09 14:54

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości nr 211/1, 211/2 i 211/3, położone w m. Nowe Iganie, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krzysztof Krępel
  data wytworzenia: 2022-08-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-09 09:30

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 330/1 i 330/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-07-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-08 14:52

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 328/1 i 328/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-07-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-08 14:51

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 327/1 i 327/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-07-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-08 14:50

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 326/1 i 326/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-07-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-08 14:49

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 325/1 i 325/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-07-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-08 14:47

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 411/11, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-08-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-08 14:28

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 205/1, 205/2 i 206/1, położone w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-07-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-08-03 12:48

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 128/1 położonej w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-07-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-07-29 10:20

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 214/1, 214/2 oraz 214/3, położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-07-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-07-27 13:18

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 25/1, położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-07-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-07-27 13:08

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 209/1 oraz 209/2, położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-07-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-07-27 12:53

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 197/1 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-07-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-07-27 12:30

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczętym postępowaniu oraz zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 244/3 położoną w m. Broszków, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-07-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-07-26 09:33

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 211/1, 211/2 i 211/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-07-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-07-01 08:41

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 407/1 i 407/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-06-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-07-01 08:39

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 406/1 i 406/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-06-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-07-01 08:36

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 395/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-06-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-07-01 08:33

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 106/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-06-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-28 08:50

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 336/1, 336/2, 10, 7, 334/1 i 334/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-06-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-28 08:48

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 215/1, 215/2 i 215/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-06-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-28 08:45

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 227/1 i 227/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-06-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-28 08:42

Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 308/2 w m. Podnieśno, gm. Suchożebry, która stała się własnością Powiatu Siedleckiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Marcin Sokulski
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-27 14:40

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Siedlce o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 188/1, położoną w m. Czuryły, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Urząd Miasta Siedlce, Wojciech Piesio
  data wytworzenia: 2022-06-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-23 12:50

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 17 i 15 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-06-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-22 15:25

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 338/1, 338/2, 339/1 i 338/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-06-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-15 16:44

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 466/4, 468/3, 468/4, 470/1, 482/1, 483/3, 464/2, i 466/3 położone w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-06-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-15 16:38

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 185/4 i 185/5, położone w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-06-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-15 16:36

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 352 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-06-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-07 08:45

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 351 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-06-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-07 08:43

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 22/1 i 22/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-06-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-07 08:40

Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 362/3 w m. Podnieśno, gm. Suchożebry, która stała się własnością Powiatu Siedleckiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Marcin Sokulski
  data wytworzenia: 2022-05-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-31 10:29

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 139/4, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krzysztof Krępel
  data wytworzenia: 2022-05-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-31 09:17

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 163/1 i 163/2, położone w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krzysztof Krępel
  data wytworzenia: 2022-05-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-31 09:14

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 420/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-05-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-27 12:09

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 425/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-05-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-27 12:06

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 419/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-05-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-27 12:04

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 408/1 i 408/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-05-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-23 15:41

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 405/1 i 405/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-05-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-23 15:39

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 397/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-05-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-23 15:37

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 399/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-05-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-23 15:35

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 348/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-05-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-20 12:59

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 107/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-05-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-17 08:53

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 401 i 477 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-05-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-11 12:36

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości nr 457/4, 457/5, 457/6 oraz nr 481/1, położone w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-04-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-08 13:23

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 589/2, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-17 15:53

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 435/2, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-15 14:16

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 465/3, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-02-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-07 14:58

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 465/2, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-02-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-07 14:56

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 347/1, 347/2, 363/1, 547/1, 547/2, 550/1, 550/2, 557/1, 557/2, 572/1, 572/2, 573/1 i 573/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 14:54

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 344/1, 344/2, 345/1, 345/2, 350/1, 350/2, 353/1, 354/1, 354/2, 356/1, 358/1 i 358/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 14:52

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 343/1 i 343/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 12:43

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 337/1, 337/2, 337/3 338/1, 338/2, 339/1, 339/2, 341/1 i 341/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 12:42

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 334/1, 334/2, 336/1 i 336/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 12:40

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 327/1 i 327/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 08:37

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 326/1 i 326/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 08:36

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 325/1 i 325/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 08:35

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 324/1 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 08:34

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 216/1, 216/2 i 216/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 08:32

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 214/1, 214/2 i 214/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 08:31

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 213/1, 213/2 i 213/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 08:29

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 364 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 08:28

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 357 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-03 08:23

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 330/1 i 330/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 17:45

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 328/1 i 328/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 17:44

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 227/1 i 227/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 17:43

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 215/1, 215/2 i 215/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 17:41

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 211/1, 211/2 i 211/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 17:40

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 349 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 17:39

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 348 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 17:38

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 8/10 - 29/4 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 16:46

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 483/2 - 965/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 16:06

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 346 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 08:41

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 21/1 i 21/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 08:40

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 197/1 i 197/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 08:38

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 198/1 i 198/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 08:37

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 209/1 i 209/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 08:34

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 210/1, 210/2 i 210/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-02 08:33

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 128/1 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-01 15:39

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 25/1 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-01 15:38

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 22/1 i 22/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-01 15:37

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 8/1 i 8/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-01 15:36

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 355 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-01 15:35

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 352 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-01 15:34

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 351 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-01 15:33

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 28/1 - 102/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-01 12:28

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 24 - 331/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-03-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-01 12:01

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 23/24 i 9/7 położone w Siedlcach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-03-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-01 10:58

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 482/2, 69/1, 69/2, 63/1, 63/2, 477, 401, 54/1, 54/2, 47/1, i 47/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-25 09:10

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 483/2 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-24 15:35

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 862/2, 863, 824/6, 824/7, 832/3, 832/4, 861/1 i 861/2 położone w m. Niwiski gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-24 15:23

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 428/2, położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2022-02-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-24 08:57

Obwieszczenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 70/1, 70/2, 73/1, 73/2, położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2022-02-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-23 12:22

Postanowienie Starosty Węgrowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, zajętą pod drogę publiczną nr 362/3 w m. Podnieśno, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Małgorzata Plewka
  data wytworzenia: 2022-02-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-22 11:20

Postanowienie Starosty Węgrowskiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość, zajętą pod drogę publiczną nr 308/2 w m. Podnieśno, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Małgorzata Plewka
  data wytworzenia: 2022-02-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-22 11:17

Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 362/3 w m. Podnieśno, gm. Suchożebry, która stała się własnością Powiatu Siedleckiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Małgorzata Plewka
  data wytworzenia: 2021-12-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-10 15:31

Zawiadomienie Starosty Węgrowskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 308/2 w m. Podnieśno, gm. Suchożebry, która stała się własnością Powiatu Siedleckiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Węgrowie, Małgorzata Plewka
  data wytworzenia: 2021-12-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-05 15:36

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2541998
ostatnia aktualizacja: 2022-12-05 15:26