BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Budownictwo   /   Decyzje pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko   /   Decyzje pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko - rok 2022   /   

Treść strony

Informacja o wydanej decyzji nr 977/2022 z dnia 22.12.2022 r. znak: B.6740.10.728.2022.JP pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko, instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą, na działce nr 887 w m. Krześlinek, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-12-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-12-22 11:58

Informacja o wydanej decyzji nr 951/2022 z dnia 13.12.2022 r. znak: B.6740.7.747.2022.AO pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko: elektrownia fotowoltaiczna "Lipiny 2" wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 581/2 i 581/1 w m. Lipiny, gm. Przesmyki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-12-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-12-13 14:14

Informacja o wydanej decyzji nr 921/2022 z dnia 06.12.2022 r. znak: B.6740.10.779.2022.JP dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko: budowa budynku inwentarskiego na działakach nr 37 i 72 w m. Krześlin, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-12-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  data publikacji: 2022-12-06 15:32

Informacja o wydanej decyzji nr 17/2022 z dnia 05.12.2022 r. znak: B.6740.15.15.2022.ST zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 360919W i nr 360907W w m. Wólka Kobyla, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-12-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  data publikacji: 2022-12-05 15:05

Informacja o wydanej decyzji nr 891/2022 z dnia 22.11.2022 r. znak: B.6740.7.256.2022.AP(OM) dotyczącej pozwolenia na budowę instalacji wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach nr 263/1 i 263/2 w m. Dąbrowa, gm. Przesmyki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-11-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-11-22 14:52

Informacja o wydanej decyzji nr 727/2022 z dnia 22.09.2022 r. znak: B.6740.7.427.2022.AP dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko: budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 581/1 i 581/2 w m. Lipiny, gm. Przesmyki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-09-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-23 13:52

Informacja o wydanej decyzji nr 699/2022 z dnia 13.09.2022 r. znak: B.6740.5.175.2022.AP dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko: budowa budynku inwentarskiego - kurnika wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 326 m. Wojnów, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-09-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-09-13 14:35

Informacja o wydanej decyzji nr 14/2022 z dnia 09.08.2022 r. znak: B.6740.15.11.2022.AO, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W na odcinku Przywory Duże – Domanice-Kolonia, na terenie gm. Skórzec, gm. Wiśniew i gm. Domanice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-08-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-08-09 15:05

Informacja o wydanej decyzji nr 543/2022 z dnia 15.07.2022 r. znak: B.6740.5.400.2022.AP, o pozwoleniu na budowę oczyszczalni ścieków na działkach nr 977/2, 979/3 w m. Kolonia Mordy gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-07-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-07-15 13:16

Informacja o wydanej decyzji nr 12/2022 z dnia 01.07.2022 r. znak: B.6740.15.8.2022.OM, o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 360303W w zakresie rozbiórki istniejącego mostu przez rzekę Kostrzyń i budowy w jego miejscu nowego obiektu mostowego wraz z dojazdami w niezbędnym zakresie, na terenie gm. Kotuń w powiecie siedleckim i gm. Mrozy w powiacie mińskim

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-07-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-07-04 14:19

Informacja o wydanej decyzji nr 490/2022 z dnia 29.06.2022 r. znak: B.6740.11.211.2022.OM, udzielającej pozwolenia na budowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków komunalnych wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr 370/1, 370/2 i 352/2 w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-06-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-29 15:35

Informacja o wydanej decyzji nr 466/2022 z dnia 20.06.2022 r. znak: B.6740.8.293.2022.ST, udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej na działce nr 621/2 w miejscowości Stare Iganie, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-06-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-20 15:13

Informacja o wydanej decyzji nr 405/2022 z dnia 27.05.2022 r. odmawiającej wydania pozwolenia na budowę fermy drobiu na na działkach nr 91/3, 91/5 w m. Pieńki oraz nr 54/2, 55 w m. Skupie, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-05-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-27 13:01

Informacja o wydanej decyzji nr 395/2022 z dnia 26.05.2022 r. znak: B.6740.8.104.2022.KR pozwolenia na budowę budynku handlowo-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną na działkach nr: 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 1194/5 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-05-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-26 13:25

Informacja o wydanej decyzji nr 386/2022 z dnia 24.05.2022 r. znak: B.6740.10.262.2022.KR pozwolenia na budowę przepompowni ścieków I-go stopnia oraz sieci technologicznych, na działce nr 8/1 w m. Przygody, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-05-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-05-24 11:20

Informacja o wydanej decyzji nr 8/2022 z dnia 18.05.2022 r. znak: B.6740.15.5.2022.AP o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 3666W w m. Radzików Wielki, Pióry Wielkie i Ostoje, gm. Mordy

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-05-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-05-19 14:39
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  ostatnia modyfikacja: 2022-10-12 14:31

Informacja o wydanej decyzji nr 282/2022 z dnia 13.04.2022 r. udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Iganie i Stare Iganie, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-04-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-13 15:07

Informacja o wydanej decyzji nr 281/2022 z dnia 13.04.2022 r. udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przepompowniami ścieków w m. Golice, Jagodnia i Topórek, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-04-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-13 15:04

Informacja o wydanej decyzji nr 6/2022 z dnia 31.03.2022 r. znak: B.6740.15.1.2022.KR o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.:Rozbudowia drogi gminnej nr 360902W i 360918W do granicy gminy – Gołąbek-Teodorów, na terenie gm. Skórzec i gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-31 13:58

Informacja o wydanej decyzji nr 205/2022 z dnia 23.03.2022r. odmawiającej wydania pozwolenia na budowę fermy drobiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach nr 522/2, 522/3 w m. Kownaciska, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-03-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-23 17:51

Informacja o wydanej decyzji nr 5/2022 z dnia 10.03.2022 r.(znak: B.6740.15.13.2021.OM) zezwolenia na realizację inwestycji drogowej pn.:Rozbudowa drogi gminnej nr 360332W (Kotuń-Pieróg), gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-03-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-11 12:33
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  ostatnia modyfikacja: 2022-05-12 08:24

Informacja o wydanej decyzji nr 163/2022 z dnia 09.03.2022r. znak: B.6740.8.91.2022.AO udzielającej pozwolenia na budowę silosu na pył węglowy, na działce nr 101/1 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-03-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-09 17:25

Informacja o wydanej decyzji nr 139/2022 z dnia 01.03.2022r. znak: B.6740.6.988.2018.AO zmieniającej decyzję nr 41/2019 z dnia 23.01.2019 r. pozwolenia na budowę trzech budynków inwentarskich (kurników) na działkach nr ewid. 71, 72, 73 w m. Czarnoty, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-03-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-03-01 15:51

Informacja o wydanej decyzji nr 137/2022 z dnia 28.02.2022r. znak: B.6740.10.1207.2020.KR udzielającej pozwolenia na rozbudowę pieczarkarni wielokomorowej na działkach nr: 493, 494, 495/2, 496/4, 496/6, 496/8 w m. Kownaciska, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-28 12:37

Informacja o wydanej decyzji nr 129/2022 z dnia 25.02.2022r. znak: B.6740.12.28.2022.ST udzielającej pozwolenia na budowę urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych na działce nr 357/2 w m. Wodynie, gm. Wodynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-02-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-25 12:35

Informacja o wydanej decyzji nr 104/2022 z dnia 21.02.2022r. znak: B.6740.10.12.2022.KR udzielającej pozwolenia na budowę budynku magazynowego na działkach nr 447, 450, 1174 w m. Brzozów, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-02-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-22 08:35

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2612486
ostatnia aktualizacja: 2023-03-23 15:46