BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska   /   Pozwolenia wodnoprawne   /   Pozwolenia wodnoprawne - 2023 rok   /   

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu pod dnem rzeki Kanał Tarkowski na działce nr 2643/5 w m. Hołubla, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-01-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-25 16:01

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków, pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody, do wód rzeki Kanał Maciejowicki, na działce nr 1291 w m. Krzesk - Królowa Niwa, gm. Zbyczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-01-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-25 15:59

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i rowów przydrożnych w m. Polaki i Kotuń, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-01-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-18 08:34

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu melioracyjnego na działce nr 873 w m. Krześlinek, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-12 15:13

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 21 kwietnia 2022 r. Nr 134/D/ZUZ/2022 udzielającej Gminie Wiśniew, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków, do rowu melioracyjnego na działkach nr 370/1 i 370/2 w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-11 09:00

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie likwidacji stawu ziemnego na działkach nr 10/3, 11 i 13/1 w m. Krynki, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-01-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-11 08:58

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu przydrożnego drogi gminnej na działce nr 229 w m. Olszyc-Folwark, gm. Domanice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-09 15:08

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia na Gminę Zbuczyn obowiązku likwidacji pomostu na zbiorniku wodnym, na działce nr 556 w m. Rówce, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-12-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-03 08:29

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2580374
ostatnia aktualizacja: 2023-02-06 13:53