BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Rolnictwo, leśnictwo i ochrona środowiska   /   Pozwolenia wodnoprawne   /   Pozwolenia wodnoprawne - 2023 rok   /   

Treść strony

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie ujęcia wód podziemnych - studni nr 2, 3 i 4, na działce nr 170/4 w m. Stasin, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-08-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-09-05 14:17

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w pasie drogi powiatowej w m. Kotuń, Chlewiska i Pieróg, gm. Kotuń oraz w m. Nowaki i Dąbrówka-Stany, gm. Skórzec, w związku realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3605W Kotuń - Chlewiska - Nowaki - Skórzec, na odcinku od m. Kotuń do m. Dąbrówka Stany"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-08-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-29 09:31

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację odcinka rowu melioracyjnego, wykonanie rowów przydrożnych oraz na odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych z dróg gminnych w m. Białki, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-08-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-24 14:50

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 31 maja 2023 r. Nr 147/D/ZUZ/2023 znak: LU.ZUZ.2.4210.34.2023.MN udzielającej Powiatowi Siedleckiemu, pozwolenia wodnoprawnego, w związku z realizacją inwestycji pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 3635W Siedlce - Domanice - granica województwa (Wólka Zastawska) na odcinku od m. Rakowiec do m. Przywory"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-08-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-21 09:41

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków pochodzących z przyzakładowej oczyszczalni ścieków zlokalizowanej przy Zakładzie Wylęgu Drobiu w Kisielanach - Kucach gm. Mokobody do rowu melioracyjnego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-08-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-10 14:39

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Siedleckiego z dnia 31.07.2013 r., znak: RŚ.6341.46.2013, w części dotyczącej odprowadzania wód opadowych i roztopowych z terenu Zakładu Wylęgu Drobiu w Kisielanach Kucach, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-06-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-26 09:32

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr 214/14/PŚ.W z dnia 23.12.2014 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-07 15:10

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych z terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce Ujrzanów do rowu na działce nr 1210 i 299 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-07 15:08

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami na działkach nr 503 w m. Rakowiec; nr 665 w m. Wołyńce, nr 201,185/2 w m. Wołyńce Kolonia, gm Siedlce; nr 1645, 1635, 1649/3, 1649/2, 1401, 1410/2, 1653/1 w m. Stok Wiśniewski, gm. Wiśniew; nr 1336, 1350, w m. Gołąbek, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-05-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-06 15:39

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę ziemnego stawu rybnego usytuowanego na działkach nr 1947 - 1983 w m. Krzesk-Królowa Niwa, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, Henryk Gmitruczuk
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-05-30 10:18

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do wód cieku Dopływ, oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Przesmykach na działce nr 1075 w m. Przesmyki, gm. Przesmyki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-05-30 10:15

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w pasie drogi powiatowej w m. Cisie-Zagrudzie i Pieróg, gm. Kotuń, w ramach zadania pn. „Budowa drogi powiatowej Nr 3606W Żelków - Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie - Chlewiska"

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-05-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-05-25 15:09

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji udzielającej Gminie Kotuń, pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych na działkach o numerze 577, 632/1, 632/2 i 630 w m. Polaki oraz nr 356 i 531/2 w m. Kotuń, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-05-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-05-19 12:46

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na rozbudowę ziemnego stawu rybnego usytuowanego na działkach nr 1947 - 1983 w m. Krzesk-Królowa Niwa, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, Magdalena Uss
  data wytworzenia: 2023-04-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-05-05 10:22

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu przydrożnego w m. Cisie-Zagrudzie oraz wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami w m. Pieróg, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-04-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-05-05 10:19

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie wód opadowych z terenu stacji elektroenergetycznej 400/110 kV Siedlce Ujrzanów do zbiornika retencyjno-rozsączającego na działce nr 1210 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-05-04 13:22

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz na odprowadzanie do wód opadowych lub roztopowych na działkach nr 503 w m. Rakowiec; nr 665 w m. Wołyńce, nr 201, 185/2 w m. Wołyńce Kolonia, gm. Siedlce; nr 1645, 1635, 1649/3, 1649/2, 1401, 1410/2, w m. Stok Wiśniewski, gm. Wiśniew; nr 1336, 1350, w m. Gołąbek, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-04-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-27 15:25

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków pochodzących z oczyszczalni ścieków przy Zespole Szkół w Przesmykach do wód cieku Dopływ w Przesmykach

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-04-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-19 16:41

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-odparowującego na działkach nr 749, 751/1, 751/2 w m. Gręzów, przebudowę rowu na działce nr 961 w m. Gręzów oraz odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych, pochodzących z odcinka drogi gminnej nr 360343W ul. Południowej w m. Gręzów gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-15 13:50

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i rowów przydrożnych w m. Polaki i Kotuń, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-28 13:29

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Białej Podlaskiej w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące wprowadzanie ścieków pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody na działce nr 1291 w m. Krzesk - Królowa Niwa, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej, Henryk Gmitruczuk
  data wytworzenia: 2023-02-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Kapińska
  data publikacji: 2023-02-17 11:00

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydaniu decyzji w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzeń wodnych, tj. likwidację rowu melioracyjnego R-A, rowu bez nazwy oraz odnogi rowu bez nazwy, na działce nr 873 w m. Krześlinek, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Kapińska
  data publikacji: 2023-02-16 12:04

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie zbiornika retencyjno-odparowującego na działkach nr 749, 751/1, 751/2 w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-01-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-07 11:14

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie gazociągu pod dnem rzeki Kanał Tarkowski na działce nr 2643/5 w m. Hołubla, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-01-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-25 16:01

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków, pochodzących ze Stacji Uzdatniania Wody, do wód rzeki Kanał Maciejowicki, na działce nr 1291 w m. Krzesk - Królowa Niwa, gm. Zbyczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-01-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-25 15:59

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych i rowów przydrożnych w m. Polaki i Kotuń, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-01-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-18 08:34

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na likwidację rowu melioracyjnego na działce nr 873 w m. Krześlinek, gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-01-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-12 15:13

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wydaniu postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji z dnia 21 kwietnia 2022 r. Nr 134/D/ZUZ/2022 udzielającej Gminie Wiśniew, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków, do rowu melioracyjnego na działkach nr 370/1 i 370/2 w m. Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-11 09:00

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie likwidacji stawu ziemnego na działkach nr 10/3, 11 i 13/1 w m. Krynki, gm. Paprotnia

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Woźniak
  data wytworzenia: 2023-01-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-11 08:58

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu przydrożnego drogi gminnej na działce nr 229 w m. Olszyc-Folwark, gm. Domanice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-09 15:08

Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Sokołowie Podlaskim o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia na Gminę Zbuczyn obowiązku likwidacji pomostu na zbiorniku wodnym, na działce nr 556 w m. Rówce, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Sokołowie Podlaskim, Piotr Ładno
  data wytworzenia: 2022-12-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-03 08:29

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2742436
ostatnia aktualizacja: 2023-09-25 13:24