BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Geodezja i gospodarka nieruchomościami   /   Nabycie prawa własności nieruchomości - odszkodowania   /   Nabycie prawa własności nieruchomości , odszkodowania - 2023 rok   /   

Treść strony

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 154/6 i 154/7 położone w m. Ługi-Rętki, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-12-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-12-08 10:55

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 271/1 położoną w m. Izdebki-Wąsy, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-12-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-12-07 15:04

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 37/2 położoną w m. Helenów, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-12-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-12-07 15:02

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 51/1 położoną w m. Mingosy, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-11-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-11-15 16:29

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 58/5 położoną w m. Helenów, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-11-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-11-13 11:42

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 168/20 położoną w m. Ługi-Rętki, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-11-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-11-08 15:19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 145/5 położoną w m. Ługi-Rętki, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-11-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-11-08 09:57

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 152/2 położoną w m. Mingosy, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-10-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-10-25 15:46

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 34/1 położoną w m. Ługi Wielkie, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-10-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-10-23 09:05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 32/1 i 32/2 położone w m. Ługi Wielkie, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-10-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-10-20 11:08

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania oraz o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 392/2 położoną w m. Tymianka, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-10-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-10-20 08:20

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 28/1 położoną w m. Ługi Wielkie, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-10-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-10-17 11:59

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 272/1 położoną w m. Rzążew, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-10-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-10-03 08:27

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 271/1 położoną w m. Rzążew, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-10-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-10-03 08:25

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 47/1 położoną w m. Polaki, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-09-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-09-26 14:38

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 214/2 położoną w m. Czarnowąż, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-09-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-09-11 09:10

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 307 położoną w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-09-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-09-08 09:25

Ogłoszenie Sądu Rejonowego w Siedlcach w sprawie złożenia do depozytu sądowego odszkodowania za nieruchomość nr 820/5 położoną w m. Brzozów gm. Suchożebry

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Sąd Rejonowy w Siedlcach, Natalia Szaniawska
  data wytworzenia: 2023-08-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-09-04 09:02

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 338/1 położoną w m. Wesółka, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-08-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-30 15:40

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 59/1 położoną w m. Wesółka, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-08-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-29 13:53

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 543/3 i 543/4 położone w m. Grabianów, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-08-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-25 13:06

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 1089/1, 1089/3, 1089/4 i 1089/5 położone w m. Białki, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Ewa Ginda
  data wytworzenia: 2023-08-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-18 08:59

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 1082/1 i 1082/2 położone w m. Białki, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Ewa Ginda
  data wytworzenia: 2023-08-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-18 08:58

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 152/2 i 51/1 położone w m. Mingosy, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-08-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-04 13:04

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 1091/2, 1091/3, 1091/4 i 1091/5 położone w m. Białki, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Ewa Ginda
  data wytworzenia: 2023-08-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-03 14:19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania oraz o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 47/1 położoną w m. Polaki, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-08-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-03 14:17

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za prawo własności nieruchomości nr 488/5, 488/6 i 488/3 położonych w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2023-07-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Kapińska
  data publikacji: 2023-07-12 17:00

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 140/2 położoną w m. Jagodne, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-30 08:51

Obwieszczenie Starosty Mińskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 160/3 położoną w m. Przywory Duże gm. Domanice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Wojciech Osiński
  data wytworzenia: 2023-06-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-27 08:58

Obwieszczenie Starosty Mińskiego o wydaniu decyzji ustalającej odszkodowanie za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 265/1 położoną w m. Przywory Duże gm. Domanice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Wojciech Osiński
  data wytworzenia: 2023-06-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-27 08:57

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia w sprawie sprostowania decyzji nr 179/S/2023 o ustaleniu odszkodowania w za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 23/1 i 23/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-27 08:55

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzeniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia od szkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 214/2 położoną w m. Czarnowąż, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-27 08:52

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 23/24 położoną w mieście Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-22 14:12

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 9/7 położoną w mieście Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-22 14:11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 185/3 położoną w m. Łomnica, gm. Wodynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Ewa Ginda
  data wytworzenia: 2023-06-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-22 10:25

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 208/123 położoną w m. Tarcze, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-20 15:26

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 116/1, 117/1 i 117/2 położone w m. Tarcze, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-20 08:47

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 824/6 i 824/7 położone w m. Niwiski, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-19 14:37

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 311, 316, 317/1, 317/2 i 317/3 położone w m. Borki-Wyrki, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-19 09:57

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 1259/10 położoną w m. Wodynie gm. Wodynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-15 14:58

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 102/7 i 102/8 położone w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-07 15:04

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 102/15 i 102/16 położone w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-07 10:23

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 307 położoną w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-07 10:22

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 835/1 położoną w m. Cielemęc, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-05 10:19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 776/1, 776/2, 776/3 i 776/4 położone w m. Cielemęc, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-05 10:16

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 777/1 położoną w m. Cielemęc, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-05 10:12

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 435/2 położoną w m. Żelków Kolonia gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-02 08:53

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 34/1 położoną w m. Ługi Wielkie, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-02 08:50

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 507/1 położoną w m. Cielemęc, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-01 13:42

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 254/1 położoną w m. Bzów, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-01 13:39

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 752/1 położoną w m. Bzów, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-06-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-01 13:37

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o prowadzeniu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości nr 488/5, 488/6 i 488/3 położone w m. Żelków Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2023-05-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-05-26 09:24

Zawiadomienie Starosty Mińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 265/1 położoną w m. Przyworach Dużych, gm. Domanice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Wojciech Osiński
  data wytworzenia: 2023-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-05-24 14:20

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 140/2 położoną w m. Jagodne, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-05-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-05-22 14:30

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu postanowienia prostującego decyzję nr 490/S/2023 Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania z dnia 20 marca 2023 r.znak: SPN-S.7570.1.392.2022.PJ.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-05-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-05-10 14:05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/3, 219/4 i 219/5 położone w m. Stare Opole, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Kruszewska
  data wytworzenia: 2023-05-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-05-09 14:16

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania i o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 824/6 i 824/7 położone w m. Niwiski, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-27 15:29

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 9/7 położoną w obrębie miasta Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-04-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-27 08:53

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania oraz o zebraniu materiału dowodowego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 185/3 położoną w m. Łomnica, gm. Wodynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Ewa Ginda
  data wytworzenia: 2023-04-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-26 10:15

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 87/1 i 87/2 położone w m. Nowe Opole, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Kruszewska
  data wytworzenia: 2023-04-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-25 09:19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 21/1 i 21/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-04-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-24 09:43

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 30/1 i 30/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-04-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-21 08:38

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 843/1 i 843/2 położone w m. Nowe Opole, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Kruszewska
  data wytworzenia: 2023-04-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-21 08:34

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 28/1 i 28/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-04-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-19 16:43

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 69/1 i 69/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-18 09:05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 54/1 i 54/2 położone w m. Gręzów gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-04-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-14 13:25

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 557/1 i 557/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-11 14:17

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 363/1 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-11 14:16

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 358/1 i 358/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-11 14:14

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 356/1 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-11 14:12

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 88/1, 88/2, 86/1 i 86/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-04-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-11 14:11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 812/1 i 812/2 położone w m. Nowe Opole, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Kruszewska
  data wytworzenia: 2023-04-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-06 15:46

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 840/1 i 840/2 położone w m. Nowe Opole, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Kruszewska
  data wytworzenia: 2023-04-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-06 15:45

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 423/1 położoną w m. Gręzów gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-05 15:31

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 951/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-04 10:46

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 949/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-04 10:44

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 925/1 i 925/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-04 10:43

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 337/1, 337/2 i 337/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-28 11:16

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 550/1 i 550/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-28 11:15

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 547/1 i 547/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-28 11:13

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 1259/10 położoną w m. Wodynie gm. Wodynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-27 14:30

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 210/1, 210/2 i 210/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-23 15:45

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 198/1 i 198/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-23 15:45

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 8/1 i 8/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-23 15:44

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 321/1, 321/2 i 321/3 położone w m. Ruda Wolińska gm. Wodynie

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-23 15:42

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 324/1 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-23 15:41

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 70/1 i 70/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-23 08:22

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 420/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-21 15:06

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 417/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-21 15:05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 416/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-21 15:04

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 415/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-21 15:03

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania oraz o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 30/1 i 30/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-21 08:46

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 407/1 i 407/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-17 09:14

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 406/1 i 406/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-17 09:13

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 405/1 i 405/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-17 09:12

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 399/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-17 09:11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 397/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-17 09:10

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 395/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-17 09:09

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 107/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-17 09:08

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 106/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-17 09:06

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 22/1, 22/2, 92/11, 92/12, 47/1, 47/2, 27/1, 27/2, 34/1 i 34/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-16 15:32

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 21/1 i 21/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-16 15:31

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 217/1, 217/2, 218/1, 218/2, 219/3, 219/4 i 219/5 położone w m. Stare Opole gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Kruszewska
  data wytworzenia: 2023-03-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-16 08:56

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 28/1 i 28/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-15 13:48

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 37/1, 37/2, 90/1 i 90/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-15 09:26

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 364 położoną w Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-13 09:31

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 355 położoną w Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-13 09:30

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 349 położoną w Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-13 09:29

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 346 położoną w Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-13 09:27

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 348 położoną w Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-13 09:26

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 357 położoną w Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-13 09:25

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 79/3 i 79/4 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-09 12:39

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 862/2, 861/1 i 861/2 położone w m. Niwiski, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-09 12:36

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości nr 32/1, 32/2, 32/3, 32/4 i 162/1 położone w m. Nowe Iganie gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krzysztof Krępel
  data wytworzenia: 2023-03-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-09 12:33

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 425/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-06 14:58

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 419/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-06 14:57

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 92/8, 92/9, 91/1, 91/2, 73/1, 73/2, 63/1 i 63/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-06 14:56

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 354/1 i 354/1 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-03 11:41

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 356/1 i 358/1 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-03-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-03 10:15

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 93/1, 93/2, 94/1, 94/2, 99/1 i 99/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-03 10:13

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 138/3 położoną w m. Żelków Kolonia gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Kruszewska
  data wytworzenia: 2023-02-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-27 09:42

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 925/1 i 925/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-27 09:38

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 23/1, 23/2, 35/1, 35/2, 29/3, 29/4, 20/1 i 20/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-27 09:37

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 951/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-23 14:57

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 949/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-23 14:55

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 345/1 i 345/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-23 11:35

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 347/1 i 347/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-22 16:56

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 343/1 i 343/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-22 16:55

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 344/1 i 344/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-22 16:54

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 353/1 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-22 16:53

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 350/1 i 350/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-02-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-22 16:51

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 93/2 położoną w m. Polaki gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Kapińska
  data publikacji: 2023-02-16 15:14

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 13/1 i 13/3 położone w m. Sionna oraz nr 145/2 położonej w m. Mingosy, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Kapińska
  data publikacji: 2023-02-16 15:10

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 182/2 położoną w m. Mingosy, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-14 15:42

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 181/2 położoną w m. Mingosy, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-14 15:41

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 176/2 położoną w m. Mingosy, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-14 15:40

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 152/2 położoną w m. Mongosy, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-14 15:39

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 140/2 położoną w m. Jagodne, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-14 15:38

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 331/1 i 331/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-02-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-14 12:11

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 11 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-02-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-14 12:10

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 24 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-02-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-13 10:29

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 12 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Agnieszka Pogonowska-Wróbel
  data wytworzenia: 2023-02-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-13 10:28

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 13 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-10 11:40

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 19 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-10 11:39

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 861/1 i 861/2 położone w m. Niwiski, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-02-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-07 15:06

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 214/2 położoną w m. Czarnowąż gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-07 11:08

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 211/1, 211/2 i 211/3 położone w m. Nowe Iganie, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Kruszewska
  data wytworzenia: 2023-02-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-07 11:05

Zawiadomienie Starosty Mińskiego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 160/3 położoną w m. Przywory Duże gm. Domanice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowieckim, Wojciech Osiński
  data wytworzenia: 2023-02-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-03 10:33

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 527/1 i 527/2 położone w m. Stare Opole gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Kruszewska
  data wytworzenia: 2023-01-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-30 15:31

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 330/1 i 330/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-30 15:28

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 328/1 i 328/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-30 15:27

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 327/1 i 327/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-30 15:26

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 326/1 i 326/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-30 15:25

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 227/1 i 227/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-30 15:23

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 215/1, 215/2 i 215/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-30 15:22

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 211/1, 211/2 i 211/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-30 15:20

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 25/1 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-30 15:19

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 23/1 i 23/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-30 15:17

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 22/1 i 22/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-30 15:16

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 352 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-30 15:15

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 351 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-30 15:13

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym nr 19/1, 19/2 17/1, 17/2, 8/7, 8/8, 8/10, 8/11, 477 i 401 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-26 14:54

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 23/24 położoną w obrębie 0126 miasta Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-26 08:24

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości nr 99/1 i 99/2 położone w m. Nowe Opole gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krzysztof Krępel
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-24 14:13

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości nr 220/11, 220/12, 220/13, 230/9, 230/10 i 230/11 położone w m. Nowe Iganie gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krzysztof Krępel
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-24 14:11

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości nr 843/1 i 843/2 położone w m. Nowe Opole gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krzysztof Krępel
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-24 14:10

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości nr 812/1 i 812/2 położone w m. Nowe Opole gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krzysztof Krępel
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-24 14:09

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości nr 87/1 i 87/2 położone w m. Nowe Opole gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krzysztof Krępel
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-24 14:08

Ogłoszenie Wojewody Mazowieckiego o toczącym się postępowaniu w sprawie ustalenia wysokości odszkodowania za nieruchomości nr 840/1 i 840/2 położone w m. Nowe Opole gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krzysztof Krępel
  data wytworzenia: 2023-01-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-24 09:06

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 357 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-23 14:07

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 210/1, 210/2 i 210/3 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-23 14:06

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 198/1 i 198/2 położone w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-18
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-23 14:05

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o zgromadzonym materiale dowodowym w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o częściowo nieuregulowanym stanie prawnym nr 415/1 położoną w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-23 14:03

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 339/2 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-12 09:26

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym nr 338/1 położoną w m. Dąbrówka-Wyłazy, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-09
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-12 09:25

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości w części o nieuregulowanym stanie prawnym nr 90/1 i 90/2 położone w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Joanna Mróz
  data wytworzenia: 2023-01-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-09 09:30

Obwieszczenie Wojewody Mazowieckiego o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość nr 530/4 położoną w m. Żelków-Kolonia, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Karolina Golik-Szubiczuk
  data wytworzenia: 2023-01-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-04 10:11

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2809199
ostatnia aktualizacja: 2023-12-08 13:09