BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Budownictwo   /   Decyzje pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko   /   Decyzje pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko - rok 2023   /   

Treść strony

Informacja o wydanej decyzji nr 740/2023 z dnia 14.09.2023 r. znak B.6740.278.2015.7(OM) zatwierdzającej zamienny projekt budowlany i zmieniającej własną decyzję nr 448/2015 z dnia 29.06.2015 r. w sprawie budowy 9 komór fermentacyjnych wraz z placem manewrowym (...) w zabudowie produkcyjnej, na działkach nr 202/1 - 211 w m. Gołąbek, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2023-09-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-09-15 08:47

Informacja o wydanej decyzji nr 8/2023 z dnia 23.08.2023 r. znak: B.6740.15.8.2023.AO, zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pod nazwą: Budowa drogi powiatowej Nr 3606W Żelków – Chlewiska na odcinku Cisie-Zagrudzie – Chlewiska, na terenie gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2023-08-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-24 09:00

Informacja o wydanej decyzji nr 655/2023 z dnia 21.08.2023 r. znak: B.6740.4.477.2023.BM udzielającej pozwolenia na przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody, na działce nr 313 w m. Dąbrowa, gm. Przesmyki

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2023-08-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-21 15:40

Informacja o wydanej decyzji nr 624/2023 z dnia 10.08.2023 r. znak: B.6740.4.497.2023.ES udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej, na działce nr 253 i 191 m. Niwiski, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2023-08-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-10 14:45

Informacja o wydanej decyzji nr 620/2023 z dnia 10.08.2023 r. znak: B.6740.8.443.2023.ES udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią, na działkach nr: 1201, 230/8, 276/34, 279, 1202, 231/8 w m. Stok Lacki - Folwark, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2023-08-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-08-10 14:41

Informacja o wydanej decyzji nr 584/2023 z dnia 31.07.2023 r. znak: B.6740.3.379.2023.AO udzielającej pozwolenia na budowę zbiornikowej instalacji gazu z 16 podziemnymi zbiornikami magazynowymi na działkach nr 312, 314, 315, 316 w m. Polaki, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2023-07-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-07-31 15:25

Informacja o wydanej decyzji nr 7/2023 z dnia 26.07.2023 r. znak: B.6740.15.6.2023.JP zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Budowa i rozbudowa drogi gminnej ul. Południowa w m. Gręzów, gm. Kotuń

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2023-07-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-07-27 11:48

Informacja o wydanej decyzji nr 6/2023 z dnia 07.07.2023 r. znak: B.6740.15.5.2023.ST zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 361142W – ulicy Bankowej w miejscowości Wiśniew, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2023-07-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Kapińska
  data publikacji: 2023-07-07 13:55

Informacja o wydanej decyzji nr 444/2023 z dnia 20.06.2023 r. znak: B.6740.8.66.2023.OM o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę dwóch budynków inwentarskich na działkach nr 931/1 i 931/2 w m. Golice, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2023-06-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-20 15:29

Informacja o wydanej decyzji nr 414/2023 z dnia 05.06.2023 r. znak: B.6740.4.289.2022.JP udzielającej pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 40/4 w m. Wólka Żukowska, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2023-06-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-06 12:55

Informacja o wydanej decyzji nr 264/2023 z dnia 06.04.2023 r. znak: B.6740.11.860.2022.ST udzielającej pozwolenia na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w m. Mroczki, Daćbogi, Pluty i Tworki gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2023-04-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-06 15:22

Informacja o wydanej decyzji nr 241/2023 z dnia 31.03.2023 r. znak: B.6740.9.160.2023.OM udzielającej pozwolenia na rozbudowę i przebudowę budynku pieczarkarni oraz pomieszczeń, zbiorników na ścieki, instalacji fotowoltaiczej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą, w zabudowie zagrodowej - dział specjalny produkcji rolnej, na działkach nr 588, 589, 590, 591, 592, 593 i 594/1 w m. Wólka Kobyla, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Kapińska
  data publikacji: 2023-03-31 14:24

Informacja o wydanej decyzji nr 239/2023 z dnia 30.03.2023 r. znak: B.6740.13.21.2023.SCH(AO) zatwierdzającej projekt zagospodarowania terenu oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działkach nr 11, 13, 14 w m. Zdany, gm. Zbuczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2023-03-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Kapińska
  data publikacji: 2023-03-31 11:22

Informacja o wydanej decyzji nr 238/2023 z dnia 30.03.2023 r. znak: B.6740.8.18.2023.AO zatwierdzającej projekt zagospodarowania oraz projekt architektoniczno-budowlany i udzielającej pozwolenia na rozbudowę budynku magazynowego i budowę wiaty na terenie Zakładu Finalnego Montażu Pojazdów Szynowych STADLER POLSKA Sp. z o.o., na działkach nr 1194/8, 1194/20, 1194/26, 501, 500 w m. Ujrzanów, gm. Siedlce oraz działkach nr 1/20, 1/27, 1/45 w mieście Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2023-03-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Kapińska
  data publikacji: 2023-03-30 13:38

Informacja o wydanej decyzji nr 3/2023 z dnia 08.03.2023 r. znak: B.6740.15.16.2022.AO zezwalającej na realizację inwestycji drogowej pn.: Rozbudowa drogi gminnej nr 360904W Grala – Drupia – granica gminy, na terenie gminy Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Kapińska
  data publikacji: 2023-03-08 17:25

Informacja o wydanej decyzji nr 77/2023 z dnia 31.01.2023 r. znak: B.6740.4.77.2019.MG udzielającej pozwolenia na budowę fermy drobiu na potrzeby chowu brojlerów indyczych na działkach nr 91/3, 91/5 w m. Pieńki oraz na działkach nr 54/2, 55 w m. Skupie, gm. Mokobody

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2023-01-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-02-01 17:09

Informacja o wydanej decyzji nr 59/2022 z dnia 24.01.2023 r. znak: B.6740.11.929.2022.OM udzielającej pozwolenia na budowę budynku maszynowni chłodniczej, w ramach rozbudowy Zakładu Mięsnego Mościbrody Sp. z o. o., na działkach nr 377/3, 377/4, 377/5 i 377/7 w m. Mościbrody, gm. Wiśniew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2023-01-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-24 15:32

Informacja o wydanej decyzji nr 32/2022 z dnia 12.01.2023 r. znak: B.6740.8.885.2022.JP udzielającej pozwolenia na budowę stacji paliw na działce nr 666/2 w m. Stare Opole, gm. Siedlce

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2023-01-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-12 15:15

Informacja o wydanej decyzji nr 8/2022 z dnia 04.01.2023 r. znak: B.6740.278.2015.7.OM o odmowie zatwierdzenia zamiennego projektu budowlanego na budowę 9 komór fermentacyjnych wraz z placem manewrowym (...) w zabudowie produkcyjnej, na działkach nr 202/1 - 211 w m. Gołąbek, gm. Skórzec

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2023-01-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-04 17:28

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2742498
ostatnia aktualizacja: 2023-09-25 13:24