BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   RADA POWIATU   /   Sprawozadania z prac Komisji Rady Powiatu   /   

Treść strony

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Justyna Poboży
  data wytworzenia: 2018-09-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-09-26 11:01

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2017-10-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-10-05 10:00

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej za II półrocze 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2017-03-02 10:53

Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2017-03-02 10:49

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2017-03-02 10:45

Sprawozdanie z działalności Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2017-03-02 10:40

Sprawozdanie z działalności Komisji Budżetu w 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2017-03-02 10:37

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej w 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2017-02-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2017-03-02 10:35

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2016-10-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2016-10-05 13:06

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w 2015 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2016-03-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-03-02 09:24

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2016-03-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-03-02 09:24

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu w 2015 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2016-03-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-03-02 09:24

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2015 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2016-03-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-03-02 09:24

Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska za 2015 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2016-03-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-03-02 09:24

Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w 2015 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2016-03-01
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-03-02 09:24

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2015 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2015-07-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2015-07-03 09:27

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2014 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2014-11-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2014-11-05 14:46

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu za 2014 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2014-11-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2014-11-05 14:45

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2014 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2014-11-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2014-11-05 14:44

Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska za 2014 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2014-11-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2014-11-05 14:43

Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w 2014 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2014-11-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2014-11-05 14:43

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w 2014 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2014-11-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2014-11-05 14:41

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2014 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2014-06-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2014-06-25 12:14

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2013 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2013-12-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-23 13:46

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu za 2013 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2013-12-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-23 13:45

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2013 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2013-12-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-23 13:44

Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska za 2013 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2013-12-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-23 13:44

Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w 2013 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2013-12-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-23 13:43

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w 2013 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
  data wytworzenia: 2013-12-23
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-23 13:42

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2013 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Hanna Krupa
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 13:27

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w 2012 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Anna Napiórkowska
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 13:28

Sprawozdanie z działalności Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w 2012 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Anna Napiórkowska
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 13:30

Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska za 2012 rok.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Anna Napiórkowska
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 13:30

Sprawozdanie z działalności Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2012 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Anna Napiórkowska
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 13:33

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu za 2012 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Anna Napiórkowska
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 13:34

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej za 2012 rok

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Anna Napiórkowska
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 13:36

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I półrocze 2012 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady, Anna Napiórkowska
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 13:37

Sprawozdanie z realizacji Planu Kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu w Siedlcach w 2011 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 13:45

Sprawozdanie z pracy Komisji Infrastruktury, Bezpieczeństwa Publicznego i Rynku Pracy w 2011 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 13:46

Sprawozdanie z pracy Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej w 2011 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 13:47

Sprawozdanie z pracy Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska w 2011 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 13:48

Sprawozdanie z pracy Komisji Budżetu od początku IV kadencji do końca 2011 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 13:51

Sprawozdanie z pracy Komisji Rewizyjnej od początku IV kadencji do końca 2011 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 13:53

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach w I półroczu 2011 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 14:00

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonych przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach w I półroczu 2010 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 14:02

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu w Siedlcach za I kwartał 2010 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Biuro Rady
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-18 14:05

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 15
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 913750
ostatnia aktualizacja: 2018-12-11 14:40