BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Załatw sprawę w urzędzie   /   Dostęp do informacji publicznej   /   

Treść strony

Dostęp do informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) nakłada na organy administracji publicznej obowiązek udostępnienia każdemu informacji o sprawach publicznych.
Wyjątek stanowią ograniczenia w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych, o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych oraz ograniczenia ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do:

  • uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego,
  • wglądu do dokumentów urzędowych,
  • dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.


Prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji publicznej zawierającej aktualną wiedzę o sprawach publicznych.

 Udostępnienie informacji publicznej następuje poprzez:

  • ogłaszanie w internetowym Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnienie na wniosek osoby zainteresowanej,
  • wyłożenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Udostępnienie informacji publicznej będącej w posiadaniu Starostwa Powiatowego w Siedlcach i nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej. Wniosku o udostępnienie informacji publicznej nie trzeba uzasadniać. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 

Miejsce złożenia dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40
08-110 Siedlce

Termin załatwienia sprawy:

Bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej, następuje w drodze decyzji administracyjnej.
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Starostwo Powiatowe w Siedlcach ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, Starostwo Powiatowe w Siedlcach może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
    data publikacji: 2013-12-23 08:43

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2742533
ostatnia aktualizacja: 2023-09-25 13:24