BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Ochrona Danych Osobowych   /   

Treść strony

Ochrona Danych Osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27  kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000), w celu realizacji przez Starostwo Powiatowe w Siedlcach obowiązków wynikających z przepisów prawa informuję:

Administratorem danych osobowych w Starostwie Powiatowym w Siedlcach jest  Starosta Siedlecki, adres: ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail: starostwo@powiatsiedlecki.pl, tel. 25 644 72 16

Starosta Siedlecki na Inspektora Ochrony Danych wyznaczył Pana Andrzeja Rymuzę, adres: ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce, adres e-mail: iod@powiatsiedlecki.pl, tel. 25 644 72 16.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Organizacyjny, Edyta Kopczyk
  data wytworzenia: 2018-06-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-06-05 11:07
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-07-05 14:14

Klauzule informacyjne

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Kierownik Wydziału Budownictwa, Anna Sikora
  data wytworzenia: 2019-05-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2019-05-16 15:44
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2019-11-08 10:43

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2742603
ostatnia aktualizacja: 2023-09-25 13:24