BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   STAROSTWO POWIATOWE   /   Sekretarz i Skarbnik   /   

Treść strony

Sekretarz Powiatu - Andrzej Rymuza - tel: 25 644 72 16, fax: 25 644 71 55

e-mail: sekretarz@powiatsiedlecki.pl  numer pokoju: 103

 

Skarbnik Powiatu - Pelagia Piątek- tel: 25 644 81 88, fax: 025 633 95 15

e-mail: skarbnik@powiatsiedlecki.pl  numer pokoju: 308

 

Sekretarz Powiatu, w imieniu Starosty, sprawuje nadzór nad wykonywaniem bieżących zadań przez komórki organizacyjne Starostwa, a w szczególności:

 • organizuje pracę oraz odpowiada za sprawne funkcjonowanie Starostwa;
 • koordynuje całokształt zagadnień organizacyjno-technicznych, dotyczących współpracy z Zarządem, powiatowymi jednostkami organizacyjnymi, służbami, inspekcjami i strażami oraz współpracy Zarządu z Radą;
 • kontroluje prawidłowość i terminowość załatwiania spraw przez wydziały i samodzielne  stanowiska;
 • nadzoruje przestrzeganie dyscypliny pracy w Starostwie;
 • sprawuje koordynację kontroli  z wyjątkiem kontroli prowadzonych przez Pełnomocnika Ochrony;
 • prowadzi inne sprawy wykonywane z upoważnienia lub polecenia Starosty.

Sekretarz Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 • Wydziału Organizacyjnego,
 • Wydziału Administracyjno-Gospodarczego.

 

Skarbnik Powiatu, w imieniu Starosty, sprawuje nadzór nad gospodarką finansową i budżetem Powiatu oraz nadzór nad prowadzeniem rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, a w szczególności:

 • opracowuje projekt wieloletniej prognozy finansowej Powiatu i jego zmiany;
 • opracowuje projekt budżetu Powiatu i jego zmiany;
 • nadzoruje prawidłowość wykonywania budżetu Powiatu;
 • opracowuje zbiorcze sprawozdania finansowe z wykonania budżetu Powiatu;
 • nadzoruje wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi Powiatu oraz prowadzi rachunkowość Starostwa;
 • udziela kontrasygnaty na dokumentach, w których ustalane są zobowiązania pieniężne;
 • dokonuje oceny wykonania budżetu i opracowuje informacje ekonomiczne dotyczące udzielania absolutorium dla potrzeb Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Rady;
 • współdziała z bankami w zakresie obsługi bankowej.

Skarbnik Powiatu sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 • Wydziału Finansowego.
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2013-12-17 08:29
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-15 11:29

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2742358
ostatnia aktualizacja: 2023-09-25 13:24