BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Nieodpłatna pomoc prawna   /   Pozostałe informacje   /   

Treść strony

Ogłoszenie Starosty Siedleckiego w sprawie odwołania z dniem 1 lipca 2023 roku w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2023-06-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-06-30 10:52

Ogłoszenie Starosty Siedleckiego w sprawie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w systemie hybrydowym od dnia 12.01.2022 r.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-01-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-12 14:00

Informacja Starosty Siedleckiego o wznowieniu od dnia 15 marca 2021 r stacjonarnego udzielania porad w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu siedleckiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-03-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-03-10 12:04

Starosta Siedlecki informuje,że od dnia 4 listopada 2020 r. do odwołania w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w powiecie siedleckim zawieszone jest udzielanie porad w kontakcie osobistym.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-11-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-11-04 10:52

Zmiany w trybie pracy nieodpłatnej pomocy prawnej i poradnictwa obywatelskiego

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 35/2020 Starosty Siedleckiego z dnia 26 czerwca 2020 r., od dnia 1 lipca 2020 r. punkty nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego działające na obszarze powiatu siedleckiego wznawiają pracę w trybie stacjonarnym.

Zapisów na bezpłatne porady prawne można dokonywać:

– telefonicznie pod numerem tel. 25 644-72-17

– mailowo pod adresami: akaleta@powiatsiedlecki.pl lub tplatkowski@powiatsiedlecki.pl

– za pomocą systemu teleinformatycznego Ministerstwa Sprawiedliwości pod adresem https://np.ms.gov.pl/ (zakładka jest dostępna na stronie internetowej www.powiatsiedlecki.pl ).

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Promocji i Rozwoju, Joanna Łęczycka
  data wytworzenia: 2020-06-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-07-15 16:59

Informacja

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego mieszczące się w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach pod adresem ul. Piłsudskiego 40, w Wodyniach pod adresem ul. Siedlecka 41 oraz w Mordach pod adresem ul. 3-go Maja 2, udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail).

Osoba chcąca skorzystać z porady musi wypełnić wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, którego wzór znajduje się na stronie www.powiatsiedlecki.pl w zakładce: Inne bezpłatne porady - lista.

Skan wypełnionego wniosku należy wysłać na adres e-mail:

starostwo@powiatsiedlecki.pl

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu wniosek można złożyć ustnie przez telefon.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 644 72 17

Nieodpłatna pomoc prawna dla osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana osobom fizycznym prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniającym innych osób w ciągu ostatniego roku jest pomocą de minimis. Podlega zatem regulacjom przewidzianym w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 708).

Podmiot ubiegający się o pomoc – przed udzieleniem pomocy – przedstawia:
1. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis i zaświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych, albo: 
- oświadczenia o wielkości tej pomocy otrzymanej w tym okresie,
- oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, 

2. informacje niezbędne do udzielenia pomocy, określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. 2010 Nr 53, poz. 311), dotyczące w szczególności wnioskodawcy i prowadzonej przez niego działalności gospodarczej oraz wielkości i przeznaczenia pomocy publicznej otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Promocji i Rozwoju, Joanna Łęczycka
  data wytworzenia: 2020-09-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-09-15 13:27
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-15 13:34
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-09-15 13:30

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj!

Możesz otrzymać bezpłatną poomoc.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

W Siedlcach Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach, ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce, tel.: 25 640 71 30.

Szczegółowe informacje zawarte są pod adresem www.siedlce.caritas.pl/index.php/cpi.html

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Promocji i Rozwoju, Joanna Łęczycka
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-04-17 09:08
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-17 12:56

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2747407
ostatnia aktualizacja: 2023-09-29 13:04