BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Załatw sprawę w urzędzie   /   Sposób przyjmowania i załatwiania spraw   /   

Treść strony

Informacja o sposobie przyjmowania i załatwiania spraw

 • Podstawowym aktem prawnym określającym tryb przyjmowania i załatwiania spraw przez organy administracji publicznej jest ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Sposób przyjmowania i załatwiania spraw dotyczących skarg i wniosków reguluje dodatkowo rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
 • Sposób realizacji wniosków o dostęp do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej

Starostwo Powiatowe w Siedlcach rozpatruje sprawy wniesione w formie pisemnej oraz w formie dokumentu elektronicznego. Są one ewidencjonowane przez Kancelarię i Sekretariat, a następnie przedkładane do dekretacji Staroście, Wicestaroście lub Sekretarzowi, którzy przekazują je do załatwienia komórkom merytorycznym. Po zaakceptowaniu sposobu załatwienia sprawy przez przełożonego pismo z odpowiedzią przekazywane jest elektronicznie poprzez skrzynkę podawczą na ePuap albo w formie tradycyjnej poprzez Kancelarię wysyłane jest pod wskazany adres korespondencyjny lub przekazywane osobiście zgłaszającemu się wnioskodawcy. W przypadkach dozwolonych przepisami prawa i na wniosek wnioskodawcy odpowiedzi zostaną wysyłane na adres poczty elektronicznej.

Na żądanie osoby wnoszącej pismo pracownik Kancelarii lub Sekretariatu poświadcza przyjęcie na kopii lub drukuje potwierdzenie odbioru zawierające identyfikator pisma przychodzącego oraz datę i godzinę przyjęcia.

Na stronie https://samorzad.gov.pl/web/powiat-siedlecki/e-formularze uruchomiona została usługa ‘e‑formularze’ udostępniająca: karty informacyjne spraw, formularze interaktywne do wypełnienia w formie elektronicznej i wydruku oraz formularze on-line, które po ich elektronicznym wypełnieniu, podpisaniu i wysłaniu zostaną przesłane do skrzynki podawczej Starostwa na ePuap (do realizacji spraw on-line niezbędne jest posiadanie konta na ePuap i profilu zaufanego lub kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego).

Informacja o stanie przyjmowania spraw, kolejności ich załatwiania lub roztrzygania

O stanie przyjmowanych spraw można się dowiedzieć:

 1. poprzez usługę w serwisie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych na stronie: http://www.kierowca.pwpw.pl - w przypadku spraw związanych z wydawaniem praw jazdy i na stronie http://www.pojazd.pwpw.pl – w przypadku dowodów rejestracyjnych pojazdów,
 2. bezpośrednio w wydziale Starostwa, w którego zakresie zadań znajduje się przedmiot danej sprawy (informacje o zakresie zadań poszczególnych komórek organizacyjnych oraz ich dane kontaktowe zamieszczone są w menu „Struktura organizacyjna Starostwa Powiatowego w Siedlcach”).

Sprawy wpływające do Starostwa są załatwiane bez zbędnej zwłoki, według kolejności wpływu i zgodnie z zasadami określonymi w rozdziale 7 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Ewa Borzyńska
  data wytworzenia: 2014-03-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2014-03-07 08:48
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  ostatnia modyfikacja: 2022-01-14 10:30

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2742623
ostatnia aktualizacja: 2023-09-25 13:24