BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   STAROSTWO POWIATOWE   /   Starosta Siedlecki   /   

Treść strony

Starosta Siedlecki - Karol Tchórzewski

tel: 25 644 72 16, fax: 25 644 71 55

e-mail: starosta@powiatsiedlecki.pl

przyjmuje interesantów w pokoju nr 101 Starostwa Powiatowego:

 • wtorek w godzinach 15.00 - 17.00
 • czwartek w godzinach  11.00 - 13.00

 

Zadania Starosty:

 • organizuje pracę zarządu powiatu i starostwa powiatowego, kieruje bieżącymi sprawami powiatu oraz reprezentuje powiat na zewnątrz,
 • opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy,
 • w przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach,
 • podejmuje niezbędne czynności należące do właściwości zarządu powiatu w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne,
 • jest kierownikiem starostwa powiatowego oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu,
 • sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do powiatowych służb, inspekcji i straży:
  • powołuje i odwołuje kierowników tych jednostek, w uzgodnieniu z wojewodą, a także wykonuje wobec nich czynności w sprawach z zakresu prawa pracy, jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej,
  • zatwierdza programy ich działania,
  • uzgadnia wspólne działanie tych jednostek na obszarze powiatu,
  • w sytuacjach szczególnych kieruje wspólnymi działaniami tych jednostek,
  • zleca w uzasadnionych przypadkach przeprowadzenie kontroli.

 

Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad pracą:

 • Wicestarosty,
 • Sekretarza,
 • Skarbnika,
 • Wydziału Rozwoju,
 • Wydziału Dróg,
 • Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
  • Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
  • Referatu Gospodarki Nieruchomościami,
 • Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  • Pionu Ochrony Informacji Niejawnych,
 • samodzielnego stanowiska do spraw kontroli,
 • samodzielnego stanowiska Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
 • samodzielnego stanowiska do spraw bhp.

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2747409
ostatnia aktualizacja: 2023-09-29 13:04