BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   Rejestr zmian   /   

Treść strony

dni

Ilość znalezionych zbiorów plików: 9

nazwadataużytkownikstrona
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych ścieków pochodzących z fermy drobiu na działkach o nr 515/57 i 515/53 w m. Leśniczówka, gm. Mordy2021-01-21 15:52Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka2021 rok
Informacja o wydaniu decyzji nr 60/2021 z dnia 21.01.2021 r. zmieniającej decyzję nr 1251/2019 (znak: B.6740.1.990.2019.KK) z dnia 05.12.2019 r. pozwolenia na budowę farmy fotowoltaicznej „Domanice I” , na działce nr 379 w m. Przywory Duże, gm. Domanice2021-01-21 15:44Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka2021 rok
Zatwierdzone uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie gm. Siedlce2021-01-21 10:23Wydział Organizacyjny, Ewa CzarnockaUproszczone plany urządzenia lasu
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w gm. Skórzec2021-01-20 17:11Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka2021 rok
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w gm. Zbuczyn2021-01-20 17:08Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka2021 rok
Zarządzenie Nr 4/2021 Starosty Siedleckiego z dnia 20 stycznia 2021 r.2021-01-20 15:46Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka2021 rok
Zawiadomienie o czynnościach ustalenia przebiegu granic działek w gm. Suchożebry2021-01-20 15:28Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka2021 rok
Zatwierdzone uproszczone plany urządzenia lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie obrębu Cierpigórz gm. Przesmyki2021-01-20 15:24Wydział Organizacyjny, Ewa CzarnockaUproszczone plany urządzenia lasu
Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych w ramach inwestycji dot. „Projektu i budowy autostrady A2 Warszawa - Kukuryki na odcinku węzeł Ryczołek - Siedlce: Odcinek V od węzła „Gręzów" do węzła „Swoboda"2021-01-20 10:59Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka2021 rok

Ilość znalezionych postępowań: 5

nazwadataużytkownikstrona
Wyjaśnienie treści SIWZ2021-01-20 15:33Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnockalink
Ogłoszenie o zminie ogłoszenia2021-01-20 15:37Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnockalink
Zmiana zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)2021-01-20 15:41Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnockalink
Informacja z otwarcia ofert2021-01-20 17:15Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnockalink
Informacja z otwarcia ofert2021-01-20 17:18Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnockalink

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1890819
ostatnia aktualizacja: 2021-01-21 15:53