BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Nieodpłatna pomoc prawna   /   

Treść strony

Informacja

W związku z obowiązującym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanem epidemii Punkty Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego mieszczące się w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach pod adresem ul. Piłsudskiego 40, w Wodyniach pod adresem ul. Siedlecka 41 oraz w Mordach pod adresem ul. 3-go Maja 2, udzielają nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczą nieodpłatne poradnictwo obywatelskie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość (np. telefon, e-mail).

Osoba chcąca skorzystać z porady musi wypełnić wniosek o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, którego wzór znajduje się na stronie www.powiatsiedlecki.pl w zakładce: Inne bezpłatne porady - lista.

Skan wypełnionego wniosku należy wysłać na adres e-mail:

starostwo@powiatsiedlecki.pl

W wyjątkowej sytuacji uzasadnionej brakiem dostępu do Internetu wniosek można złożyć ustnie przez telefon.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 25 644 72 17

Pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem - pamiętaj!

Możesz otrzymać bezpłatną poomoc.

Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rehabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty – przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielanie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

W Siedlcach Caritas Diecezji Siedleckiej prowadzi Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Siedlcach, ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce, tel.: 25 640 71 30.

Szczegółowe informacje zawarte są pod adresem www.siedlce.caritas.pl/index.php/cpi.html

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce: Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Promocji i Rozwoju, Joanna Łęczycka
  data wytworzenia: 2020-04-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-04-17 09:08
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-17 12:56

Lista jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców powiatu siedleckiego

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-01-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2019-01-03 15:23
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2020-07-01 08:25

Informacja o lokalach, w których usytuowane będą punkty nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

I i II - Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 - lokal Powiatu Siedleckiego - siedziba Starostwa Powiatowego w Siedlcach.

III - Mordy, ul. 3 Maja 2 - lokal Powiatu Siedleckiego – siedziba Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach.

III - Wodynie, ul. Siedlecka 41 - lokal Gminy Wodynie - siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach.

HARMONOGRAM PRACY
PUNKTÓW NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ i NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO
NA TERENIE POWIATU SIEDLECKIEGO rok 2020


I. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej*

Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 (punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda, numer KRS 0000020382)


Poniedziałek    8.00 - 12.00
Wtorek             8.00 - 12.00
Środa             12.00 - 16.00
Czwartek        14.00 - 18.00
Piątek             12.00 - 16.00


II. Punkt nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego*

Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 (punkt prowadzony przez Stowarzyszenie Sursum Corda, numer KRS 0000020382)


Poniedziałek   12.00 - 16.00
Wtorek            14.00 - 18.00
Środa                8.00 - 12.00
Czwartek           8.00 - 12.00
Piątek                8.00 - 12.00


III. Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej* (punkt prowadzony przez radców prawnych i adwokatów)

Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Mordach, ul. 3-go Maja 2)


Wtorek   12.00 - 16.00 -  adwokat
Środa       8.00 - 12.00 -  radca prawny
Piątek       8.00 - 10.00 - radca prawny
Piątek     10.00 - 12.00 - adwokat


Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach, ul. Siedlecka 41


Poniedziałek   8.00 - 12.00 - radca prawny
Czwartek         8.00 - 12.00 - adwokat

* Od 1 stycznia 2020 r. istnieje możliwość skorzystania z nieodpłatnej mediacji w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu siedleckiego.

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po umówieniu terminu wizyty. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie pod numerem telefonu 25 6447217.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Promocji i Rozwoju, Joanna Łęczycka
  data wytworzenia: 2020-01-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-01-08 09:18
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2020-04-17 08:16

drukuj całą stronę

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 15
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1629327
ostatnia aktualizacja: 2020-07-13 11:03