BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Geodezja i gospodarka nieruchomościami   /   Wspólnoty gruntowe   /   

Treść strony

Zawiadomienie Starosty Siemiatyckiego o przedłużeniu terminu rozstrzygnięcia sprawy ustalenia wykazu osób uprawnionych oraz wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Powiatowy Powiatu Siematycze, Roman Łopaciuk
  data wytworzenia: 2022-07-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2022-08-03 11:22

Zawiadomienie Starosty Siemiatyckiego o terminie rozstrzygnięcia sprawy ustalenia wykazu osób uprawnionych oraz wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Powiatowy Powiatu Siematycze, Roman Łopaciuk
  data wytworzenia: 2022-05-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-06-06 09:24

Zawiadomienie Starosty Siemiatyckiego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych oraz wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Powiatowy Powiatu Siematycze, Roman Łopaciuk
  data wytworzenia: 2022-03-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-04-06 17:28

Decyzja Wojewody Podlaskiego o umorzeniu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowej Rady Narodowej w Siemiatyczach z dnia 11 września 1964 r. dotyczącej ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mirosława Wojciuk
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-17 09:28

Decyzja Wojewody Podlaskiego o umorzeniu postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji Powiatowej Rady Narodowej w Siemiatyczach z dnia 11 września 1964 r. dotyczącej ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mirosława Wojciuk
  data wytworzenia: 2022-01-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-17 09:24

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie dotyczącej ustalenia wielkości udziałów we wspólnocie gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mirosława Wojciuk
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-26 10:18

Zawiadomienie Wojewody Podlaskiego o możliwości zapoznania się z materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie wspólnoty gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mirosława Wojciuk
  data wytworzenia: 2021-11-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-26 10:15

Postanowienie Starosty Siemiatyckiego o braku możliwości odtworzenia akt administracyjnych sprawy dotyczącej ustalenia wykazu osób uprawnionych oraz wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Powiatowy Powiatu Siematycze, Roman Łopaciuk
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-03 13:44

Postanowienie Starosty Siemiatyckiego o braku możliwości odtworzenia akt administracyjnych sprawy uznania nieruchomości gruntowych za podlegające zagospodarowaniu dotyczące wspólnoty gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Powiatowy Powiatu Siematycze, Roman Łopaciuk
  data wytworzenia: 2021-08-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-09-03 13:41

Zawiadomienie Starosty Siemiatyckiego o terminie załatwienia sprawy dotyczącej ustalenia wykazu osób uprawnionych oraz wielkości przysługujących im udziałów we wspólnocie gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Powiatowy Powiatu Siematycze, Roman Łopaciuk
  data wytworzenia: 2021-07-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-03 14:17

Zawiadomienie Starosty Siemiatyckiego o terminie załatwienia sprawy odtworzenia akt administracyjnych uznania nieruchomości gruntowych za podlegające zagospodarowaniu dotyczące wspólnoty gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Powiatowy Powiatu Siematycze, Roman Łopaciuk
  data wytworzenia: 2021-07-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-08-03 14:15

Postanowienie Starosty Siemiatyckiego o podjęciu zawieszonego postępowania w przedmiocie odtworzenia akt administracyjnych w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych oraz wielkości udziałów we wspólnocie gruntowej wsi Starczewice

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Powiatowy Powiatu Siematycze, Roman Łopaciuk
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-06 14:26

Postanowienie Starosty Siemiatyckiego o podjęciu zawieszonego postępowania w przedmiocie odtworzenia akt administracyjnych w sprawie uznania nieruchomości za podlegające zagospodarowaniu

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Powiatowy Powiatu Siematycze, Roman Łopaciuk
  data wytworzenia: 2021-06-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Angelika Zawadzka
  data publikacji: 2021-07-06 14:15

Obwieszczenie Starosty Siemiatyckiego o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej wsi Starczewice, gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mirosława Wojciuk
  data wytworzenia: 2021-06-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-06-21 10:49

Postanowienie Starosty Siemiatyckiego o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia wielkości udziałów we wspólnocie gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siemiatycki, Marek Bobel
  data wytworzenia: 2021-03-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-03-01 14:46

Postanowienie Starosty Siemiatyckiego o zawieszeniu postępowania w sprawie uznania nieruchomości gruntowych za podlegające zagospodarowaniu dotyczące wspólnoty gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siemiatycki, Marek Bobel
  data wytworzenia: 2021-02-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-03-01 14:38

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie ustalenia wielkości udziałów we wspólnocie gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mirosława Wojciuk
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-01 11:01

Postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie uznania nieruchomości gruntowych za podlegające zagospodarowaniu dotyczące wspólnoty gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mirosława Wojciuk
  data wytworzenia: 2021-01-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-02-01 10:58

Zawiadomienie w sprawie odtworzenia akt administracyjnych dotyczących wspólnoty gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Powiatowy Powiatu Siematycze, Roman Łopaciuk
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-01-05 09:36

Zawiadomienie w sprawie odtworzenia akt administracyjnych dotyczących wspólnoty gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Powiatowy Powiatu Siematycze, Roman Łopaciuk
  data wytworzenia: 2020-12-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-01-05 09:33

Postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie odtworzenia akt administracyjnych dotyczących wspólnoty gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew m. i Wólka Zamkowa gm. Drohiczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Powiatowy Powiatu Siematycze, Roman Łopaciuk
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-12-09 09:07

Postanowienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie odtworzenia akt administracyjnych dotyczących wspólnoty gruntowej mieszkańców wsi Starczewice gm. Korczew m. i Wólka Zamkowa gm. Drohiczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Geodeta Powiatowy Powiatu Siematycze, Roman Łopaciuk
  data wytworzenia: 2020-11-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-12-09 09:06

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienie sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siemiatyczach dotyczącej uznania nieruchomości gruntowych za wspólnoty gruntowe

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mirosława Wojciuk
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Edyta Kopczyk
  data publikacji: 2020-10-30 11:23

Zawiadomienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siemiatyczach dotyczącej ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we wspólnocie gruntowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mirosława Wojciuk
  data wytworzenia: 2020-10-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Edyta Kopczyk
  data publikacji: 2020-10-30 11:10

Zawiadomienie w sprawie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siemiatyczach dotyczącej ustalenia wykazu osób uprawnionych do udziału we współnocie gruntowej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mirosława Wojciuk
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Edyta Kopczyk
  data publikacji: 2020-10-05 13:12
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Edyta Kopczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-05 13:50

Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienie sprawy w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Siemiatyczach dotyczącej uznania nieruchomości gruntowych za wspólnoty gruntowe

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mirosława Wojciuk
  data wytworzenia: 2020-09-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Edyta Kopczyk
  data publikacji: 2020-10-05 13:03
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Edyta Kopczyk
  ostatnia modyfikacja: 2020-10-05 13:00

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wspólnoty gruntowej w m. Starczewice, gm. Korczew

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mirosława Wojciuk
  data wytworzenia: 2020-09-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-09-30 11:43

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wspólnoty gruntowej w m. Starczewice, gm. Korczew i m. Wólka Zamkowa gm. Drohiczyn

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Podlaski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, Mirosława Wojciuk
  data wytworzenia: 2020-09-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-09-30 11:21

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2493155
ostatnia aktualizacja: 2022-09-30 12:31