BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   MENU PRZEDMIOTOWE   /   Ogłoszenia   /   Realizacja zadań w zakresie pożytku publicznego   /   Konkursy ofert   /   

Treść strony

Wybór ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-04-27 11:45

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w roku 2023, w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-10 11:37

Wybór ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2023-03-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-03-10 11:33

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w roku 2023, w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2023-01-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-16 14:06

Wybór oferty na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w roku 2023.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-12-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2023-01-02 13:32

Wybór oferty na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-12-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-12-22 10:18

Wybór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-11-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-11-29 14:54

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia: 2022-11-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-11-18 11:06

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2023 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-10-26
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-10-26 16:49

Wybór ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2022 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz turystyki i krajoznawstwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-02-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-02-28 15:49

Wybór ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w roku 2022 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2022-01-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-10 15:25

Wybór ofert na realizację zadania publicznego w roku 2022 w zakresie pomocy społecznej pn.: „Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych (..)”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-03 14:17

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w roku 2022

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-12-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2022-01-03 14:10

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w roku 2022 w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-12-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-12-07 10:45

Wybór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu przeznaczonego na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-11-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-26 12:05

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadania publicznego w roku 2022 pn:„Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz osób przewlekle psychicznie chorych.."

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-11-24
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-11-25 14:05

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej w 2022 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-10-14
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-10-15 12:31

Wybór ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-05-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-05-18 09:05

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-03-31
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-03-31 14:39

Wybór ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-03-17
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-03-19 13:03

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2021-01-20
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2021-01-22 12:29

Wybór ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-11-25
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-11-27 12:18

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu przeznaczonego na świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-10-21
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2020-10-23 12:31

Wybór ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-02-07
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-02-07 10:53

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia: 2020-01-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2020-01-03 13:38

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2020 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Promocji i Rozwoju, Joanna Łęczycka
  data wytworzenia: 2019-11-06
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2019-11-06 16:11

Wybór ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Zarząd Powiatu w Siedlcach
  data wytworzenia: 2019-01-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2019-01-30 15:36
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2019-01-30 15:51

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych, Stanisław Biardzki
  data wytworzenia: 2019-01-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2019-01-04 12:29

Wybór oferty na realizację zadań publicznych w zakresie nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych, Stanisław Biardzki
  data wytworzenia: 2018-12-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-12-13 12:53

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2019 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych, Stanisław Biardzki
  data wytworzenia: 2018-11-05
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-11-06 12:22

Wybór oferty na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2018-02-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2018-02-19 11:57

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych, Grażyna Jakimiak
  data wytworzenia: 2018-01-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-01-15 12:31
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2018-01-17 11:24

Wybór oferty na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2018-01-08
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2018-01-08 12:56

Wybór ofert w zakresie pomocy społecznej - "Prowadzenie domu pomocy społecznej dla osób z chorobą Alzhaimera..."

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Anna Szymańska
  data wytworzenia: 2017-12-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-12-29 09:09

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2017-12-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-12-11 12:45

Wybór oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2017-11-28
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-11-28 09:44

Ogłoszenie otwartego konkurs ofert w zakresie pomocy społecznej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Anna Szymańska
  data wytworzenia: 2017-11-27
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-11-27 14:15
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2017-11-28 09:10

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2018 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2017-10-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-10-30 11:44

Wybór oferty na wsparcie przez powiat siedlecki realizacji zadań publicznych w 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych, Stanisław Biardzki
  data wytworzenia: 2017-02-13
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-02-13 15:48

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie przez Powiat Siedlecki realizacji zadań publicznych w 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2017-01-16
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2017-01-16 11:26
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-16 12:35

Wybór oferty na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2016-11-30
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-11-30 12:37

Zmiana ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2016-11-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-11-04 14:20

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2017 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Stanisław Biardzki
  data wytworzenia: 2016-10-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-10-10 15:03
 • zmodyfikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  ostatnia modyfikacja: 2016-10-11 08:37

Uchwała Nr 94/174/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 19 września 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2016-09-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-09-19 12:33

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2016-08-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-08-22 14:15

Uchwała Nr 90/163/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 22 sierpnia 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2016-08-22
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-08-22 14:15

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2016-07-19
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-07-19 09:30

Uchwała nr 60/118/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 3 lutego 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Katarzyna Skaruz
  data wytworzenia: 2016-02-04
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-02-05 08:40

Uchwała nr 60/116/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 3 lutego 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2016-02-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-02-03 14:34

Uchwała nr 60/115/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 3 lutego 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2016-02-03
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2016-02-03 14:34

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2015-12-29
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-12-29 12:50

Uchwała Nr 52/100/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 14 grudnia 2015 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2015-12-15
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-12-15 12:33

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2016 roku z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2015-11-12
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-11-12 14:35

Uchwała nr 8/18/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 9 marca 2015 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie, Izabela Zgrzebnicka
  data wytworzenia: 2015-03-11
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-03-11 11:55

Uchwała nr 8/17/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 9 marca 2015 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2015-03-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2015-03-10 11:56

Uchwała nr 8/16/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 9 marca 2015 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2015-03-10
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data publikacji: 2015-03-10 11:50

Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Siedleckiego o charakterze pożytku publicznego w 2015 roku

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wydział Spraw Społecznych i Promocji, Monika Kowalewska
  data wytworzenia: 2015-02-02
 • opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data publikacji: 2015-02-02 13:36

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 2742473
ostatnia aktualizacja: 2023-09-25 13:24