BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   STAROSTWO POWIATOWE   /   

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:

Wybrany rok: 2019

Odnaleziono pozycji: 4

zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-02-12 godz. 14:55 do czwartek 2019-02-21 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2019-02-26 godz. 15:05
Powiat Siedlecki, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz w oparciu o § 6 Regulaminu przygotowania i przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Siedlcach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych...
ostatnia aktualizacja: 2019-02-26 15:05
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-02-07 godz. 12:05 do piątek 2019-02-15 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2019-02-20 godz. 14:10
Powiat Siedlecki, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p.zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz w oparciu o § 4 Regulaminu przygotowania i przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Siedlcach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych...
ostatnia aktualizacja: 2019-02-20 14:10
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-02-06 godz. 14:40 do czwartek 2019-02-14 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2019-02-15 godz. 10:05
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących w zakresie i w ilości zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku.
ostatnia aktualizacja: 2019-02-25 15:10
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-01-17 godz. 11:15 do piątek 2019-01-25 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2019-01-29 godz. 14:10
Powiat Siedlecki, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz w oparciu o § 6 Regulaminu przygotowania i przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Siedlcach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych...
ostatnia aktualizacja: 2019-01-29 14:10

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 15
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1045774
ostatnia aktualizacja: 2019-03-22 13:41