BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   STAROSTWO POWIATOWE   /   

Treść strony

Zamówienia publiczne

Szukaj zamówień
:
:
:
użyj klawisza CTRL aby odznaczyć/zaznaczyć kolejne pozycje
:
:
:
:

Wybrany rok: 2019

Odnaleziono pozycji: 13

przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-05-10 godz. 11:30 do poniedziałek 2019-05-20 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2019-06-05 godz. 15:35
Przedmiotem zamówienia jest usługa geodezyjna, której celem jest wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH poprzez modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy i przeliczenie szczegółowej osnowy pomiarowej wysokościowej oraz baz danych GESUT i BDOT 500 na układ PL-EVRF2007-NH dla powiatu siedleckiego woj. mazowieckie Szczegółowy zakres prac zawierają warunki...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-17 15:30
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-05-22 godz. 14:35 do czwartek 2019-06-06 godz. 11:00 wtorek 2019-06-11 godz. 11:00
data zakończenia: poniedziałek 2019-06-17 godz. 12:40
ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Powiat Siedlecki, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p.zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz w oparciu o § 6 Regulaminu przygotowania i przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Siedlcach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-17 12:40
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-04-30 godz. 16:10 do czwartek 2019-05-09 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2019-05-31 godz. 09:15
Przedmiotem zamówienia jest usługa geodezyjna, której celem jest przeprowadzenie modernizacji ewidencji gruntów i budynków dla obrębu Kownaciska, Przygody, Wola Suchożebrska gminy Suchożebry w powiecie siedleckim, województwo mazowieckie. Zamówienie składa się z 3 części.
ostatnia aktualizacja: 2019-06-12 11:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-04-25 godz. 10:15 do piątek 2019-05-10 godz. 10:00 wtorek 2019-05-14 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-05-24 godz. 10:45
Zadanie I.: "Remont drogi powiatowej nr 3638W Zbuczyn - Czuryły - Krzymosze - Wyczółki na odcinkach od granicy z gminą Zbuczyn do drogi wojewódzkiej nr 698 od km 7+900 do km 9+612 i od km 10+050 do km 12+254 oraz od km 12+346 do km 12+900 o długości 4,470 km" Zadanie II.: "Remont drogi powiatowej nr 3631W Pruszynek -Stok Ruski - Mordy w miejscowościach Stok Ruski i Kolonia Mordy na...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-11 14:00
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-03-28 godz. 13:50 do poniedziałek 2019-04-08 godz. 10:00
data zakończenia: wtorek 2019-05-07 godz. 10:25
Ogłoszenie nr 530599-N-2019 z dnia 2019-03-28 r. Powiat Siedlecki: Opracowanie dokumentacji projektowej – 5 zadań: •Zadanie I.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę dogi powiatowej nr 3611W Mokobody – Suchożebry na odcinku Mokobody – Osiny Górne” •Zadanie II.: „Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi powiatowej nr 3632W na odcinku od...
ostatnia aktualizacja: 2019-06-04 15:25
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony unieważniony
okres składania ofert od piątek 2019-04-19 godz. 11:35 do poniedziałek 2019-04-29 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2019-04-30 godz. 15:55
Przedmiotem zamówienia jest usługa geodezyjna, której celem jest wdrożenie układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH poprzez modernizację szczegółowej osnowy wysokościowej III klasy i przeliczenie szczegółowej osnowy pomiarowej wysokościowej oraz baz danych GESUT i BDOT 500 na układ PL-EVRF2007-NH dla powiatu siedleckiego woj. Mazowieckie.
ostatnia aktualizacja: 2019-04-30 15:55
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od piątek 2019-03-01 godz. 14:25 do poniedziałek 2019-03-18 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-04-05 godz. 11:10
Ogłoszenie nr 519642-N-2019 z dnia 2019-03-01 r. Powiat Siedlecki: Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na drogach powiatowych zarządzanych przez Zarząd Powiatu w Siedlcach - dwie części. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
ostatnia aktualizacja: 2019-04-25 14:35
przetarg nieograniczony
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od poniedziałek 2019-02-25 godz. 14:05 do środa 2019-03-13 godz. 10:00
data zakończenia: piątek 2019-03-29 godz. 12:45
 Zadanie I.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3661W Męczyn – Zaliwie Piegawki - II etap: odcinek od 1 km za m. Mokobody do m. Meczyn”  Zadanie II.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3634W Wołyńce – Mościbrody na odcinku od mostu do m. Wólka Wiśniewska dł. 350m”  Zadanie III.: „Budowa chodnika w miejscowości Krynica w ciągu drogi powiatowej nr 3612W na odcinku od kościoła...
ostatnia aktualizacja: 2019-04-17 13:35
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-03-13 godz. 15:15 do czwartek 2019-03-21 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2019-04-02 godz. 14:30
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi telekomunikacyjnej - telefonii stacjonarnej dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego, 08-110 Siedlce.
ostatnia aktualizacja: 2019-04-02 14:30
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od wtorek 2019-02-12 godz. 14:55 do czwartek 2019-02-21 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2019-02-26 godz. 15:05
Powiat Siedlecki, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz w oparciu o § 6 Regulaminu przygotowania i przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Siedlcach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych...
ostatnia aktualizacja: 2019-02-26 15:05
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-02-07 godz. 12:05 do piątek 2019-02-15 godz. 11:00
data zakończenia: środa 2019-02-20 godz. 14:10
Powiat Siedlecki, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z p.zm.) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz w oparciu o § 4 Regulaminu przygotowania i przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Siedlcach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych...
ostatnia aktualizacja: 2019-02-20 14:10
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od środa 2019-02-06 godz. 14:40 do czwartek 2019-02-14 godz. 11:00
data zakończenia: piątek 2019-02-15 godz. 10:05
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów eksploatacyjnych do urządzeń drukujących i kopiujących w zakresie i w ilości zawartej w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik do niniejszego Zaproszenia. Dostawy będą odbywały się sukcesywnie zgodnie z zapotrzebowaniem Zamawiającego w terminie do dnia 20 grudnia 2019 roku.
ostatnia aktualizacja: 2019-02-25 15:10
zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
okres składania ofert od czwartek 2019-01-17 godz. 11:15 do piątek 2019-01-25 godz. 11:00
data zakończenia: wtorek 2019-01-29 godz. 14:10
Powiat Siedlecki, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz w oparciu o § 6 Regulaminu przygotowania i przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Siedlcach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych...
ostatnia aktualizacja: 2019-01-29 14:10

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 15
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1134549
ostatnia aktualizacja: 2019-06-17 13:51