BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   Zamówienia publiczne   /   

Treść strony

Zamówienia publiczne

PR.272.64.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul.Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-29 12:00
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-12-29
Data końca składania ofert: środa 2021-01-20 godz. 12:00
Oznaczenie: PR.272.64.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia objęta jest budowa chodnika z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 3666W na odcinku od ul. Pałacowej w Stoku Lackim do końca m. Grubale długości 500 m. Zakres robót obejmuje: 
a)roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -inwentaryzacja geodezyjna, 
b)wykonanie nasypów, 
c)wykonanie koryta pod chodnik, 
d)profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni,
e)ustawienie krawężników betonowych, 
f)ustawienie obrzeży betonowych, 
g)wykonanie ścieku podchodnikowego, 
h)wykonanie ulepszonego podłoża, 
i)wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
j)wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej,
k)wypełnienie szczelin między krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią jezdni masą zalewową,
l)ustawienie balustrady U-11a. 
Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót (dołączony, jako element pomocniczy), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, plan orientacyjny stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia informacji: 2020-12-29
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2020-12-29 12:05
Załączniki:
 • Pełna treść ogłoszenia, SIWZ i załączniki4MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
   data wytworzenia informacji: 2020-12-29
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2020-12-29 12:05
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-20 17:18
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: PR.272.64.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-20
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-01-20 17:18
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert894.08kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-20
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-01-20 17:18
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-09 13:18
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: PR.272.64.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-02-09
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  data dodania: 2021-02-09 13:18
Załączniki:
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-18 09:40
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: PR.272.64.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-02-18
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-02-18 09:40
Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia293.17kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-02-18
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-02-18 09:40
[drukuj]

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1934581
ostatnia aktualizacja: 2021-03-02 14:25