BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   Zamówienia publiczne   /   

Treść strony

Zamówienia publiczne

PR.272.30.2020 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"
Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa serwera, macierzy dyskowej oraz dysków
data opublikowania zdarzenia: 2020-06-12 09:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: piątek 2020-06-12
Data końca składania ofert: środa 2020-06-24 godz. 12:00
Oznaczenie: PR.272.30.2020
Szczegółowa informacja:

Powiat Siedlecki, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz w oparciu o § 6 Regulaminu przygotowania i przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Siedlcach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 9/2017 Starosty Siedleckiego z dnia 1 marca 2017 r. zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego realizowanego pod nazwą:
„Dostawa serwera, macierzy dyskowej oraz dysków”

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2020-06-12
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data dodania: 2020-06-12 09:43
Załączniki:
 • Pełna treść ogłoszenia i załączniki960.41kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2020-06-12
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
   data dodania: 2020-06-12 09:44
 • Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamowienia119.07kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2020-06-12
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
   data dodania: 2020-06-12 12:04
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-07-14 15:20
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia informacji: 2020-07-14
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data dodania: 2020-07-14 15:23
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty283.71kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
   data wytworzenia informacji: 2020-07-14
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
   data dodania: 2020-07-14 15:23
[drukuj]

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 15
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1673086
ostatnia aktualizacja: 2020-08-12 14:46