BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   Zamówienia publiczne   /   

Treść strony

Zamówienia publiczne

PR.272.38.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa chodnika dla pieszych oraz zatok autobusowych w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie.
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-05 15:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-08-05
Data końca składania ofert: piątek 2020-08-21 godz. 11:00
Oznaczenie: PR.272.38.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest budowa chodnika z kostki brukowej oraz budowa 2 zatok autobusowych w ciągu drogi
powiatowej nr 3659W w miejscowości Bojmie, na terenie gminy Kotuń. Zakres robót obejmuje: 
- budowę zatok autobusowych; 
- rozbudowę zjazdów; 
- likwidację i budowę rowów przydrożnych; 
- likwidacja przepustów pod zjazdami oraz przepustu pod drogą powiatową;
- budowę rowów krytych;
- budowę rowu przydrożnego otwartego; 
- budowę studni chłonnych; 
- budowę ścieku ulicznego betonowego;
 -przebudowę ogrodzenia na dł. ok.44,0 m. Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa,
przedmiar robót (dołączony jako element pomocniczy), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru
Robót Budowlanych stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2020-08-05
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2020-08-05 15:39
Załączniki:
 • Pełna treść ogłoszenia, SIWZ i załączniki21.6MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2020-08-05
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2020-08-05 15:40
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-21 13:10
Typ zdarzenia: informacja
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia informacji: 2020-08-21
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2020-08-21 13:13
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert257.21kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
   data wytworzenia informacji: 2020-08-21
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2020-08-21 13:14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-03 09:45
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2020-09-02
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2020-09-03 09:45
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty267.64kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2020-09-02
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2020-09-03 09:46
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-15 15:05
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2020-09-15
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2020-09-15 15:10
Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia289.33kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2020-09-15
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2020-09-15 15:10
[drukuj]

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1782906
ostatnia aktualizacja: 2020-10-26 15:26