BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   Zamówienia publiczne   /   

Treść strony

Zamówienia publiczne

PR.272.41.2020 - zamówienia publiczne realizowane na podstawie art. 4 ustawy "Prawo zamówień publicznych"

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych (...)
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-25 15:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-08-25
Data końca składania ofert: środa 2020-09-02 godz. 12:00
Oznaczenie: PR.272.41.2020
Szczegółowa informacja:

Powiat Siedlecki, działając zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) na podstawie art. 4 pkt 8 oraz w oparciu o § 4 Regulaminu przygotowania i przeprowadzania w Starostwie Powiatowym w Siedlcach postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość szacunkowa netto nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30000 euro, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 9/2017 Starosty Siedleckiego z dnia 1 marca 2017 r. zaprasza do złożenia oferty na realizację zamówienia publicznego realizowanego pod nazwą: „Dostawa środków ochrony indywidualnej w ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 -2020 Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2020-08-25
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data dodania: 2020-08-25 15:42
Załączniki:
 • Pełna treść zaproszenia i załączniki923.54kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2020-08-25
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
   data dodania: 2020-08-25 15:43
Wyjaśnienia treści zaproszenia
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-27 09:50
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2020-08-26
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
  data dodania: 2020-08-27 09:51
Załączniki:
 • Wyjaśnienia treści zaproszenia261.52kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2020-08-26
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Paweł Wróbel
   data dodania: 2020-08-27 09:52
Wyjaśnienia treści zaproszenia - 2
data opublikowania zdarzenia: 2020-08-28 09:10
Typ zdarzenia: wyjaśnienie
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2020-08-27
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2020-08-28 09:13
Załączniki:
 • Wyjaśnienia treści zaproszenia - 2261.96kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2020-08-27
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2020-08-28 09:14
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2020-09-02 16:40
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2020-09-02
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2020-09-02 16:40
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty274.69kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2020-09-02
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2020-09-02 16:41
[drukuj]

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1782910
ostatnia aktualizacja: 2020-10-26 15:26