BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   Zamówienia publiczne   /   

Treść strony

Zamówienia publiczne

PR.272.58.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w m. Krzymosze
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-29 10:25
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-12-29
Data końca składania ofert: czwartek 2021-01-14 godz. 12:00
Oznaczenie: PR.272.58.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia objęta jest budowa chodnika z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 3638W w miejscowości Krzymosze długości 585 m. Zakres robót obejmuje: 
a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja geodezyjna, 
b) wykonanie koryta pod chodnik,
c) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
d) ustawienie krawężników betonowych, 
e) ustawienie obrzeży betonowych,
f) wykonanie ulepszonego podłoża, 
g) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
h) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, 
i) wykonanie oznakowania pionowego, 
j) wykonanie oznakowania poziomego – przejścia dla pieszych,
k)ustawienie balustrady U-11a.
 Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót (dołączony, jako element pomocniczy), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, plan orientacyjny stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia informacji: 2020-12-28
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2020-12-29 10:27
Załączniki:
 • Pełna treść ogłoszenia, SIWZ i załączniki4.6MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
   data wytworzenia informacji: 2020-12-28
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2020-12-29 10:29
Ogłoszenie o zminie ogłoszenia
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-08 13:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Oznaczenie: PR.272.58.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-08
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-01-08 13:57
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zminie ogłoszenia202.79kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-08
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-01-08 13:57
Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-08 14:00
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-08
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-01-08 14:04
Załączniki:
Zmiana zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-08 14:05
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: PR.272.58.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-08
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-01-08 14:07
Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ - 2
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-11 15:15
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: PR.272.58.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-11
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-01-11 15:14
Załączniki:
 • Wyjaśnienie treści SIWZ - 2884.04kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-11
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-01-11 15:15
 • Załącznik do Wyjaśnień - Rysunek konstrukcyjny117.63kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-11
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-01-11 15:15
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-14 16:16
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: PR.272.58.2021
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-14
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  data dodania: 2021-01-14 15:56
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert887.72kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-14
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
   data dodania: 2021-01-14 16:07
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-04 15:15
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: PR.272.58.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-02-04
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  data dodania: 2021-02-04 15:10
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty920.93kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-02-04
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
   data dodania: 2021-02-04 15:12
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-18 09:28
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: PR.272.58.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-02-18
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-02-18 09:27
Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia293.73kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-02-18
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-02-18 09:28
[drukuj]

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1932090
ostatnia aktualizacja: 2021-02-26 12:08