BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   Zamówienia publiczne   /   

Treść strony

Zamówienia publiczne

PR.272.59.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w m. Wilczonek
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-29 11:20
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-12-29
Data końca składania ofert: poniedziałek 2021-01-18 godz. 12:00
Oznaczenie: PR.272.59.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia objęta jest budowa chodnika z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 3659W w miejscowości Wilczonek długości 1 050 m. Zakres robót obejmuje: 
a) roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja geodezyjna, 
b) wykonanie koryta pod chodnik, 
c) mechaniczne usunięcie poboczy, 
d) frezowanie karpy, 
e) wykonanie koryta pod chodnik, 
f) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, 
g) ustawienie krawężników betonowych, 
h) ustawienie obrzeży betonowych 
i)wykonanie ulepszonego podłoża, 
j) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego 
k) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, 
l) wypełnienie szczelin między krawężnikiem a istniejącą nawierzchnią jezdni

Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót (dołączony, jako element pomocniczy), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, plan orientacyjny stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia informacji: 2020-12-29
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2020-12-29 11:24
Załączniki:
 • Pełna treść ogłoszenia, SIWZ i załączniki4.4MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
   data wytworzenia informacji: 2020-12-29
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2020-12-29 11:25
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-18 15:36
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: PR.272.59.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-18
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  data dodania: 2021-01-18 15:31
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert268.74kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-18
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
   data dodania: 2021-01-18 15:33
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-11 10:55
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: PR.272.59.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-02-10
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-02-11 10:54
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty360.31kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-02-10
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-02-11 10:54
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-18 09:32
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: PR.272.59.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-02-18
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-02-18 09:31
Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia291.99kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-02-18
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-02-18 09:32
[drukuj]

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1932091
ostatnia aktualizacja: 2021-02-26 12:08