BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   Zamówienia publiczne   /   

Treść strony

Zamówienia publiczne

PR.272.60.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Remont drogi powiatowej nr 3655W na odcinku Domanice – Mroczki
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-29 11:30
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-12-29
Data końca składania ofert: poniedziałek 2021-01-18 godz. 12:00
Oznaczenie: PR.272.60.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi powiatowej 3648W na odcinku Domanice -Mroczki o długości 1300 m. Zakres robót obejmuje: 
•roboty pomiarowe – inwentaryzacja geodezyjna,
•wymianę przepustu, 
•remont nawierzchni drogi, 
•wykonanie poboczy. 
Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót (dołączony, jako element pomocniczy), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, plan orientacyjny stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia informacji: 2020-12-29
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2020-12-29 11:29
Załączniki:
 • Pełna treść ogłoszenia, SIWZ i załączniki4.3MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
   data wytworzenia informacji: 2020-12-29
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2020-12-29 11:30
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-18 15:40
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: PR.272.60.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-18
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  data dodania: 2021-01-18 15:35
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert883.24kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-18
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
   data dodania: 2021-01-18 15:36
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-02 09:28
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: PR.272.60.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-02-01
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-02-02 09:26
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty901.03kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-02-01
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-02-02 09:26
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-17 09:07
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: PR.272.60.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-02-17
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-02-17 09:06
Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia293.58kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-02-17
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-02-17 09:06
[drukuj]

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1932093
ostatnia aktualizacja: 2021-02-26 12:08