BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   Zamówienia publiczne   /   

Treść strony

Zamówienia publiczne

PR.272.62.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Remont drogi powiatowej nr 3661W na odcinku od wsi Zaliwie Szpinki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3662W
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-29 11:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-12-29
Data końca składania ofert: wtorek 2021-01-19 godz. 12:00
Oznaczenie: PR.272.62.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia jest remont nawierzchni drogi powiatowej 3661W na odcinku od wsi Zaliwie Szpinki do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3662W o długości 1 030 m. Zakres robót obejmuje: 
•roboty pomiarowe – inwentaryzacja geodezyjna, 
•wymianę przepustu, 
•remont nawierzchni drogi, 
•wykonanie poboczy. 
Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót (dołączony, jako element pomocniczy), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, plan orientacyjny stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia informacji: 2020-12-29
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2020-12-29 11:41
Załączniki:
 • Pełna treść ogłoszenia, SIWZ i załączniki3.9MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
   data wytworzenia informacji: 2020-12-29
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2020-12-29 11:41
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-19 15:24
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: PR.272.62.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-19
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
  data dodania: 2021-01-19 15:24
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert879.96kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-19
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Monika Mróz
   data dodania: 2021-01-19 15:25
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-11 14:07
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: PR.272.62.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-02-11
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-02-11 14:06
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty889.53kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-02-11
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-02-11 14:06
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-22 13:53
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: PR.272.62.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-02-22
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-02-22 13:52
Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia292.43kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-02-22
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-02-22 13:52
[drukuj]

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1932095
ostatnia aktualizacja: 2021-02-26 12:08