BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   Zamówienia publiczne   /   

Treść strony

Zamówienia publiczne

PR.272.63.2020 - przetarg nieograniczony

Status postępowania: zakończony rozstrzygnięty
Przebieg postępowania
Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w m. Zaliwie Szpinki
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-29 11:55
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: wtorek 2020-12-29
Data końca składania ofert: środa 2021-01-20 godz. 12:00
Oznaczenie: PR.272.63.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia objęta jest budowa chodnika z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 3661W w miejscowości Zaliwie Szpinki długości 670 m. Zakres robót obejmuje: 
a)roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - inwentaryzacja geodezyjna, 
b) wykonanie koryta pod chodnik, 
c) profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie pod warstwy,konstrukcyjne nawierzchni, 
d) ustawienie krawężników betonowych, 
e) ustawienie obrzeży betonowych, 
f) wykonanie ulepszonego podłoża, 
g) wykonanie podbudowy zasadniczej z mieszanki kruszywa niezwiązanego, 
h) wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej, 
i) regulację pionową zaworów wodociągowych, 
j) regulację pionową studni istniejącej kanalizacyjnej, 
k) ustawienie balustrady U-11a. 
Szczegółowy zakres robót określają: przedmiar robót (dołączony, jako element pomocniczy), Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, plan orientacyjny stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia informacji: 2020-12-29
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2020-12-29 11:56
Załączniki:
 • Pełna treść ogłoszenia, SIWZ i załączniki2.8MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
   data wytworzenia informacji: 2020-12-29
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2020-12-29 11:57
Wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-11 15:10
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: PR.272.63.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-11
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-01-11 15:10
Załączniki:
 • Wyjaśnienie treści SIWZ865.25kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-11
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-01-11 15:11
Informacja z otwarcia ofert
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-20 17:15
Typ zdarzenia: informacja
Oznaczenie: PR.272.63.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-20
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-01-20 17:15
Załączniki:
 • Informacja z otwarcia ofert269.77kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-20
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-01-20 17:15
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-11 14:10
Typ zdarzenia: wybór najkorzystniejszej oferty
Oznaczenie: PR.272.63.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-02-11
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-02-11 14:09
Załączniki:
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty958.57kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-02-11
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-02-11 14:09
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-18 14:00
Typ zdarzenia: udzielenie zamówienia (podpisanie umowy)
Oznaczenie: PR.272.63.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia informacji: 2021-02-18
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-02-18 13:29
Załączniki:
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia293.58kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
   data wytworzenia informacji: 2021-02-18
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-02-18 13:29
[drukuj]

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1932096
ostatnia aktualizacja: 2021-02-26 12:08