BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJSTAROSTWA POWIATOWEGO W SIEDLCACH

Wyszukiwarka

:

Nawigacja

Nawigacja   Zamówienia publiczne   /   

Treść strony

Zamówienia publiczne

PR.272.65.2020 - przetarg nieograniczony

Aktualny okres składania ofert: od środa 2020-12-30 godz. 11:50 do środa 2021-01-27 godz. 12:00 środa 2021-02-24 godz. 12:00 środa 2021-03-24 godz. 12:00
Status postępowania: wszczęty
Przebieg postępowania
Rozbudowa drogi powiatowej nr 3663W Łysów – Hruszew – Tokary – Drażniew – Laskowice na odcinku Łysów- Hruszew
data opublikowania zdarzenia: 2020-12-30 11:50
Typ zdarzenia: ogłoszenie
Data wszczęcia postępowania: środa 2020-12-30
Data końca składania ofert: środa 2021-01-27 godz. 12:00
Oznaczenie: PR.272.65.2020
Szczegółowa informacja:

Przedmiotem zamówienia objęta jest rozbudowa drogi powiatowej nr 3663W na odcinku Łysów- Hruszew oraz budowa kanału technologicznego na długości 2626,65 mb. Zakres robót obejmuje: 

 • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, w tym wycinkę drzew i krzaków, 
 • wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,
 • wykonanie chodnika z kostki betonowej,
 • wykonanie poboczy ulepszonych z kruszywa łamanego,
 • wykonanie zatok postojowych,
 • wykonanie zjazdów z kostki brukowej i kruszywa łamanego,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • przebudowę przepustów pod jezdnią,
 • oczyszczenie rowów z namułu, 
 • wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,
 • budowę kanału technologicznego wzdłuż rozbudowywanego odcinka drogi. 


Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacje projektowe rozbudowy odcinka drogi oraz budowy kanału technologicznego, przedmiary robót (dołączony, jako element pomocniczy), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, stanowiące załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
  data wytworzenia informacji: 2020-12-30
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2020-12-30 11:52
Załączniki:
 • Pełna treść ogłoszenia, SIWZ i załączniki64MB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Wicestarosta Siedlecki, Małgorzata Cepek
   data wytworzenia informacji: 2020-12-30
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2020-12-30 11:54
Wyjaśnienie treści SIWZ
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-20 15:33
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: PR.272.65.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-20
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-01-20 15:33
Załączniki:
 • Wyjaśnienie treści SIWZ867.99kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-20
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-01-20 15:34
Ogłoszenie o zminie ogłoszenia
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-20 15:37
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: środa 2021-02-24 godz. 12:00
Oznaczenie: PR.272.65.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-20
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-01-20 15:37
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zminie ogłoszenia197.08kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-20
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-01-20 15:38
Zmiana zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-20 15:41
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: PR.272.65.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-20
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-01-20 15:41
Załączniki:
Wyjaśnienie treści SIWZ - 2
data opublikowania zdarzenia: 2021-01-26 09:14
Typ zdarzenia: wyjaśnienie treści SIWZ
Oznaczenie: PR.272.65.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-01-25
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-01-26 09:12
Załączniki:
 • Wyjaśnienie treści SIWZ - 2877.13kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-01-25
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-01-26 09:13
Ogłoszenie o zminie ogłoszenia - 2
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-19 10:40
Typ zdarzenia: ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Data końca składania ofert: środa 2021-03-24 godz. 12:00
Oznaczenie: PR.272.65.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-02-19
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-02-19 10:40
Załączniki:
 • Ogłoszenie o zminie ogłoszenia - 2196.17kB
  • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
   data wytworzenia informacji: 2021-02-19
  • załącznik opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
   data dodania: 2021-02-19 10:41
Zmiana zapisów treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) - 2
data opublikowania zdarzenia: 2021-02-19 10:45
Typ zdarzenia: zmiana treści SIWZ
Oznaczenie: PR.272.65.2020
 • autor lub odpowiedzialny za treść: Starosta Siedlecki, Karol Tchórzewski
  data wytworzenia informacji: 2021-02-19
 • zdarzenie opublikował: Wydział Organizacyjny, Ewa Czarnocka
  data dodania: 2021-02-19 10:44
Załączniki:
[drukuj]

Kontakt

Starostwo Powiatowe w Siedlcach
ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
tel. +48 25 644 72 16, +48 fax. 25 644 71 55, +48 25 633 95 13
starostwo@powiatsiedlecki.pl    www.powiatsiedlecki.pl

Stopka strony

Licznik odwiedzin: 1932076
ostatnia aktualizacja: 2021-02-26 12:08